LIBOR COUFAL SE HLÁSÍ Z AUSTRÁLIE

G’day z australské Canberry! Dnes bych se rád zmínil o tom, jak se profesně sdružují australští knihovníci. Australská národní knihovnická organizace Australian Library and Information Association (ALIA) je obdobou českého SKIPu. ALIA oslavila v loňském roce již 75 let od svého založení. Během této doby několikrát změnila název: původně byla založena jako Australian Institute of Librarians, v roce 1949 byla přejmenována na Library Association of Australia a od roku 1989 nese současný název.

Členství v ALIA je otevřeno pro všechny knihovníky a pracovníky v informačním průmyslu, knihovní techniky, studenty knihovnictví a jiné osoby se zájmem o knihovnickou profesi. Zde musím udělat malou odbočku, protože "knihovník" je v Austrálii definován poněkud úžeji než v Česku – velmi zjednodušeně řečeno, zaměstnanci knihoven se obecně dělí na knihovníky, knihovní techniky a knihovní asistenty; u pozic na úrovni knihovníků se většinou vyžaduje vysokoškolské vzdělání knihovnického směru; u knihovních techniků se většinou vyžaduje středoškolské vzdělání knihovnického směru; knihovní asistenti nemusejí mít knihovnické vzdělání. Tomu odpovídají i členské kategorie. Pro knihovníky a knihovní techniky se nabízí profesionální členství. Mohou se také zapojit do systému kontinuálního profesního vzdělávání a po jednom roce požádat o certifikované profesionální členství. Osoby se zájmem o knihovnickou profesi, ale bez patřičné kvalifikace, mohou požádat o obecné členství. Do této kategorie spadá i členství pro studenty. Členy ALIA se mohou stát také instituce. Členský poplatek pro jednotlivce je 317 australských dolarů na rok nebo 3392 dolarů za doživotní členství. Pro instituce se roční členský poplatek pohybuje v rozmezí 456 až 3620 dolarů v závislosti na velikosti rozpočtu. V současné době má asociace kolem 5500 členů.

ALIA má vysoce profesionalizovanou organizační strukturu. Nejvyšším řídícím orgánem asociace je správní rada (Board of Directors). Skládá se ze sedmi volených členů–ředitelů plus výkonné ředitelky. V čele správní rady stojí prezident nebo prezidentka. Ředitelé jsou voleni členy asociace zpravidla na dvouleté období s možností prodloužení o jedno období. To zaručuje, že se rada obměňuje pravidelně v několikaletých intervalech. Členství ve správní radě ALIA je prestižní pozicí. Členové rady jsou tradičně uznávané osobnosti s dobrými manažerskými schopnostmi a zkušenostmi z vysokých vedoucích pozic, často z velkých institucí i ze soukromého sektoru. Podklady pro správní radu připravuje řada poradních komisí zaměřených na různé problematiky, např. na veřejné knihovny, speciální knihovny, publikace z veřejného sektoru na všech úrovních vlád, meziknihovní služby, vzdělávání, výzkum nebo autorské právo. Kromě správní rady má asociace výkonnou ředitelku, která řídí zhruba dvacítku stálých zaměstnanců, starajících se o běžný chod asociace. Každý stát nebo teritorium má také svého manažera. Kromě pravidelného výročního zasedání organizuje ALIA od roku 2005 jednou ročně v každém státě také Národní poradní kongresy, kde mají členové příležitost podílet se na diskusi o plánech a aktuálních tématech, kterými by se měla asociace zabývat.

V rámci propagace knihoven a jejich služeb organizuje ALIA každoročně poslední týden v květnu Týden knihoven a informací (Library and Information Week). Další formou propagace knihoven je Den milovníků knihoven (Library Lover’s Day) pořádaný vždy 14. února na svátek sv. Valentýna.

ALIA aktivně podporuje členy, aby zakládali zájmové skupiny (special interest groups), ve kterých se mohou pravidelně setkávat a sdílet své zájmy. V současnosti existuje více než 40 skupin sdružujících členy na regionálním nebo tematickém základě. Členové mohou také komunikovat prostřednictvím více než 70 e-mailových diskusních skupin.

Asociace nabízí členům celou řadu služeb včetně například přístupu zdarma k balíčku Library Science v databázi ProQuest. Mohou si také stáhnout více než 100 aktuálních titulů e-knih z knihovnictví a souvisejících oblastí. Devětkrát ročně vychází oficiální magazín pro členy INCITE. Kromě toho ALIA vydává také dva recenzované odborné časopisy (Australian Library JournalAustralian Academic and Research Libraries) a šest týdenních nebo měsíčních zpravodajů. Na webových stránkách ALIA jsou zveřejňovány nabídky zaměstnání v knihovnách a zájemci mají možnost přihlásit se k jejich odběru prostřednictvím týdenního elektronického zpravodaje. Asociace má také specializovanou službu pro členy, prostřednictvím které mohou využít poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů. V rámci vzdělávání knihovníků organizuje ALIA množství konferencí, seminářů a kurzů. Jednou z nejzajímavějších aktivit v této oblasti je systém kontinuálního profesního vzdělávání (Professional Development Scheme, PDS), o kterém bych se rád podrobněji zmínil v některém z příštích příspěvků.


Diskuze ke článku "LIBOR COUFAL SE HLÁSÍ Z AUSTRÁLIE"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2