Názory uživatelů a veřejnosti na přínosy informačních a komunikačních technologií ve veřejných knihovnách v ČR a EU (vybrané ukazatele průzkumu)

Veřejné knihovny v Evropské unii (EU) plní v obcích a městech významnou úlohu – zajišťují bezplatný přístup k informacím, poskytují kvalifikovanou podporu svým uživatelům a nabízejí prostor pro setkávání veřejnosti. Celá řada z nich rozšířila svou nabídku služeb o přístup k internetu a k informačním a komunikačním technologiím (ICT). Dnes zažívají někteří Evropané první zkušenost s počítači nebo internetem právě ve veřejné knihovně a pro některé lidi může být knihovna jediné místo, kde mají k ICT přístup, aniž by museli platit poplatky. Ukazuje se, že přístup k ICT prostřednictvím veřejných knihoven může přispívat k uskutečnění konkrétních opatření pro růst, vzdělávání a soudržnost s vazbou na cíle strategie Evropa 2020, jako jsou digitální dovednosti, neformální a informální vzdělávání, podpora kvalifikovaných pracovních sil a zprostředkovávání pracovních příležitostí.

Nadace Billa a Melindy Gatesových pověřila nezávislou společnost pro průzkum veřejného mínění TNS provedením průzkumu v 17 zemích EU k identifikaci názorů na činnost veřejných knihoven a způsobů jejich využívání. Cílem průzkumu bylo porozumět tomu, jaký mají veřejné knihovny v EU vliv na život svých uživatelů. Průzkum byl na začátku loňského roku dokončen a byly publikovány jeho výsledky.

Základní údaje zjištěné průzkumem (týkající se ČR v kontextu EU):

• na průzkumu participovalo více než 40 000 respondentů z celé EU;

• v EU působí 63 000 veřejných knihoven, v ČR působí 5408 veřejných knihoven;

• ČR má nejhustší síť knihoven v EU – 5,1 knihovny na 10 000 obyvatel (průměr EU 1,3 knihovny na 10 000 obyv.);

• knihovny v EU využilo za jeden rok 23 % populace, tj. cca 97,3 mil. obyvatel;

• ČR vydává ročně 15 EUR na obyvatele na činnost knihoven (Portugalsko 6 EUR/obyv., Dánsko 65 EUR/obyv.);

• připojení k internetu má v ČR 69 % domácností (Bulharsko 45 %, Nizozemí 94 %);

• za poslední rok využilo internet a informační technologie v knihovnách 17 % dospělých v ČR;

• hlavní důvody, proč lidé používají veřejný internet v knihovnách: bezplatný internet (33 %), nemá počítač (19 %), nemá přístup k internetu (18 %), komunikace s přáteli a rodinou (12 %), potřeba podpory pracovníků knihoven (10 %);

• spokojenost s počítači a internetem v knihovnách vyjádřilo 92 % respondentů;

• nejvýznamnější službou knihoven je půjčování knih (92 % respondentů), bezplatný přístup k internetu (40 %), bezplatné používání počítačů (38 %), školení počítačové gramotnosti (30 %);

• celkem 36 % respondentů se domnívá, že veřejné knihovny by měly být lépe financovány (EU 40 %);

• nabídky knihoven na besedy, přednášky, školení ICT gramotnosti, poradenství i při hledání zaměstnání využilo v posledním roce 34 % respondentů;

• podpory kvalifikovaných pracovníků knihovny při kopírování, skenování, použití počítače, internetu a při vyhledávání informací využilo 54 % respondentů;

• všeobecnou přístupnost knihoven kladně hodnotí 70 % respondentů, 67 % oceňuje přístup k informacím prostřednictvím knihoven, 65 % respondentů hodnotí knihovny jako příjemné a přátelské, 56 % oceňuje politickou neutrálnost knihoven.

Z tiskové zprávy SKIP ČR, podrobné výsledky z výzkumu jsou k dispozici na stránce

http://knihovnam.nkp.cz/docs/Cross-European-Libraries-Survey-CZE_cor.pdf.


Diskuze ke článku "Názory uživatelů a veřejnosti na přínosy informačních a komunikačních technologií ve veřejných knihovnách v ČR a EU (vybrané ukazatele průzkumu)"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2