Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Biblioteki za rubežom 2010 : otkrytyj dostup : sbornik / sostaviteľ S. V. Puškova. [Knihovny v zahraničí 2010 : volný přístup. Sborník.] Moskva: Centr knigi Rudomino, 2010. 271 s.

ISBN 978-5-7380-0366-0

Kfe 39.682

Biblioteki za rubežom 2011 : otkrytyj dostup : sbornik / sostaviteľ S. V. Puškova. [Knihovny v zahraničí 2011 : volný přístup. Sborník.] Moskva: Centr knigi Rudomino, 2011. 213 s.

ISBN 978-5-905626-12-8

Kfe 39.683

ČSN ISO 15836 (97 0201) – Informace a dokumentace – Dublinské jádro – soubor prvků (metadata) / zpracovatel J. Tykač. Praha: Český normalizační institut, 2006. 11 s

Kk 39.581

JANES, Joseph, ed. Library 2020 : today’s leading visionaries describe tomorrow´s library. [Knihov­na 2020. Dnešní přední vizionáři popisují knihovnu zítřka.] Lanham: Scarecrow Press, 2013. 161 s.

ISBN 978-0-8108-8714-5

Kj 39.543

Knižničná a informačná veda : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. XXIV / zostav. Je­la Steinerová ; zodpovedná red. Lucia Lichnero­vá. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. 172 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-223-3381-8

Ia 39.681

Organizace knihovních fondů

CHAMBERS, Sally, ed. Catalogue 2.0 : the future of the library catalogue. [Katalog 2.0 : budouc-
nost knihovních katalogů.] London: Facet, 2013. 212 s. : il.

ISBN 978-1-85604-716-6

Oe 38.610

Strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich : materialy z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Pobierowo, 15–17 września 2011 / pod red. Urszuli Ganakowskiej, Mirosławy Różyckiej. [Strategie doplňování fondů v polských knihovnách. Materiály 4. Národní vědecké konference, Pobierowo, 15.–17. září 2011.] Szczecin: Biblio­teka Glówna Uniw. Szcecińskiego, 2012. 352 s. : il., grafy, tabulky. Seria „Bibliotekarza zachodniopomorskiego“, t. 9.

ISBN 978-83-87879-94-5

Oa 39.519

Sítě knihoven

HEILANDOVÁ, Lucie et al. Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera. Brno: Moravská zemská knihovna, 2013. 173 s., 29 s. obr. příl. : il., portréty, plány, faksim.

ISBN 978-80-7051-196-1

Ti 39.567

HILL, Jacob, Susan Swords STEFFEN, eds. Excellence in the stacks : strategies, practices and reflections of award-winning libraries. [Dokonalost ve skladech. Strategie, praxe a reflexe oceněných knihoven.] Oxford: Chandos, 2013. xxix, 167 s. : il., tabulky. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-665-4

Tb 39.530

Knihovny Zlínského kraje : činnost a výsledky veřejných knihoven 2012 / Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje ; zprac. Jana Tomancová. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2013. 44 s., 4 s. příl. : barev. il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-86886-44-2

Kfda 9.584/B

Služby knihoven

BIELSKAS, Amanda, Kathleen M. DREYER. IM and SMS reference services for libraries. [IM a SMS referenční služby pro knihovny.] London: Facet, 2012. 107 s. : il., tabulky. Tech set 19.

ISBN 978-1-85604-844-6

Sdg 39.712

MILLER, Rebecca K., Carolyn MEIER, Heather MOORFIELD-LANG, eds. Rethinking reference and instruction with tablets. [Přehodnocení online služeb vysokoškolských knihoven pro práci s table­ty.] Chicago: American Library Association, 2012. 59 s.: il. Library technology reports, vol. 48, no. 8 (2012).

ISBN 978-0-8389-5863-6

Sdg 39.499

RATZEK, Wolfgang. Social Media : eine Herausforderung für Bibliotheken, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. [Sociální média. Výzva pro knihovny, politiku, ekonomiku a společnost.] Wiesbaden: Dinges & Frick GmbH, 2012. 141 s. : il., grafy, tabulky. B.I.T. online Innovativ, Bd. 39.

ISBN 978-3-934997-44-8

Se 39.481

SOLOMON, Laura. Doing social media so it matters : a librarian’s guide. [Vytváření sociálních médií. Příručka knihovníka.] Chicago: American Library Association, 2011. vii, 65 s. : grafy, tabulky. ALA Editions special report.

ISBN 978-0-8389-1067-2

Se 39.135

STEBBINS, Robert A. The committed reader : rea­ding for utility, pleasure, and fulfillment in the twenty-first century. [Zaujatý čtenář. Četba pro užitek, radost a naplnění ve 21. století.] Lanham: Scarecrow Press, 2013. 145 s.

ISBN 978-0-8108-8596-7

Sf 39.398

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2