PSALO SE JINDE

Základní knihovnu roku mají v Milíně. Moderní obec: odborný časopis pro veřejnou správu, 2013, 19(11), s. 5. ISSN 1211-0507.

Článek popisuje činnost, aktivity, velikost fondu, prostředí i počet čtenářů Knihovny v Milíně na Příbramsku, která se stala Knihovnou roku 2013 v kategorii Základní knihovna. Dále se věnuje umístění knihovny v Centru volnočasových aktivit a poskytování nadstandardních služeb ve formě roznáškové služby do okolních osad.

Čtenáři a čtení v České republice 2013. Akademický bulletin, 2013, 10, s. 39. ISSN 1210-9525. Dostupné také z:

http://abicko.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/abicko/2013/10/pdf/AB10_13-web.pdf.

Příspěvek popisuje výsledky čtenářského průzkumu, který zorganizoval Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s NK ČR. Výsledky byly prezentovány 26. září 2013. Příspěvek ve stručnosti seznamuje s údaji o počtu účastníků průzkumu, o jejich nejoblíbenějších autorech, o množství přečtených či koupených knih aj. Další reprezentativní šetření by se mělo uskutečnit v roce 2018.

Pacinová, Zuzana. Poklady české historie a kouzlo digitalizace: Státní oblastní archiv v Třeboni. Veřejná správa, 2013, 24(21), s. 15–18. ISSN 1213-6581.

Autorka ve svém článku popisuje digitalizaci v archi­vu v Třeboni. V období 2007–2010 probíhala digitalizace matričních knih ve spolupráci se společností Family Search z USA. Dále probíhá digitalizace obecních a školních kronik, v současnosti také vzác­né sbírky Historica. Část digitalizovaných dokumen­tů je možné najít na www.ceskearchivy.cz. Z. Pacinová se zmiňuje i o schwarzenbergské knihovně čítající více než 70 000 svazků. Je dostupná přes Clavius, tituly lze také dohledat v digitálním archivu.

Zpráva o českém knižním trhu 2012/2013. Knižní novinky: časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře, 2013, 12(21), s. 6. ISSN 1213-7073.

Příspěvek seznamuje s knižní produkcí a stavem českého trhu. Údaje vycházejí z databáze České národní bibliografie, kterou vytváří Národní knihovna ČR. Zpráva popisuje procentní podíl přeložených titulů, dětských knih a učebnic na celkové produkci. Dále jsou zde obsaženy údaje o prodeji knih, průměrné ceně knihy, českých nakladatelích, knižním velkoobchodě i maloobchodě. Zvláštní odstavec je věnován e-knihám, pracovním příležitostem na knižním trhu, přímé státní i regionální podpoře vydávaných knih a možnosti vzdělávání v oboru.

Kaňák, Bohdan. Uničovské privilegium: oslavy 800. výročí založení Bruntálu a Uničova. Veřejná správa, 2013, 24(19), s. 32. ISSN 1213-6581.

PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D., ředitel Státního okresního archivu Olomouc, ve svém příspěvku seznamuje s historií a významem jednoho středověkého pergamenu, prvního z těch, které dokládají udělení městského práva magdeburského na území českého státu. Je to nejstarší listina města Uničova, od jejíhož vydání v roce 2013 uplynulo 790 let. Je uložena ve Státním okresním archivu Olomouc.

Kalinová, Dana. Frankfurtský knižní veletrh odráží současný stav mezinárodního kniž­ního trhu. Knižní novinky: časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře, 2013, 12(21), s. 5. ISSN 1213-7073.

Dana Kalinová, ředitelka společnosti Svět knihy, s. r. o., v článku informuje o 65. ročníku knižního veletrhu ve Frankfurtu, který se konal v říjnu 2013 a zaznamenal nižší počet vystavovatelů. Čeští na­kladatelé byli hojně zastoupeni (24 subjektů). Dle autorky česká expozice nabízela výstavy knih oceněných v literárních soutěžích, nejkrásnější české knihy, současnou českou prózu, poezii i drama či dílo spisovatelů F. Kafky a J. Haška. Byl uspořádá pořad na téma Franz Kafka – srovnání perspektiv, který byl hojně navštíven.

Nejlepší knihovny v roce 2013: ministerstvo kultury. Veřejná správa, 2013, 24(21), s. 4. ISSN 1213-6581.

Článek informuje o udílení cen nejlepším knihovnám roku 2013. V kategorii Základní knihovna cenu získala Knihovna dr. Emanuela Bořického v Milíně; hlavní cenu v kategorii Významný počin dostala Městská knihovna v Litvínově. Čestné uznání si odnesla Vědecká knihovna Jana Evangelisty Purkyně za efektivní sloučení fakultních knihoven. Zároveň byla předána cena Městská knihovna, kterou uděluje SKIP a SKANSKA. V roce 2013 ji získala Knihovna města Hradce Králové.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ


Diskuze ke článku "PSALO SE JINDE"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2