Z konference IKI 2013

RENÁTA SALÁTOVÁ renata.salatova@nkp.cz

Pohled do auditoriaDne 21. 11. 2013 jsem se zúčastnila konference IKI 2013 (Informace, Konkurenceschopnost, Inovace), která se tentokrát konala na půdě Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Konferenci organizuje Česká informační společnost, o. s., ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a Ústavem vědeckých informací 1. LF UK a VFN.

Konferenci zahájila Radka Římanová, předsedkyně České informační společnosti, a poté dostal slovo s prvním příspěvkem David Horký z firmy Thomson Reuters, který nám podal velmi zajímavé a cenné konkrétní informace o procesu přijetí vědeckých časopisů do databáze Web of Science. Popisoval podávání přihlášky, hodnocení a konečný rozhodovací postup při schvalování periodika.

Další příspěvek přednesli Tereza Praksová, Petr Hons a Hana Heringová z firmy IBM. Zmínili zde své osobní profesní zkušenosti informačních pracovníků v takto velké firmě. Dále praktické zkušenosti z marketingu a jednání s klienty. Přiblížili mimo jiné informační podporu zaměstnancům, služby v oblasti competitive inteligence aj.

Ve třetím příspěvku nás ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda uvedl do problematiky poskytování služeb NTK po přestěhování do dejvického kampusu v roce 2009. Popsal nejprve historii vzniku této instituce a vytyčil její hlavní mezníky. Zdůraznil, že od založení až do roku 1960 byla knihovna nerozlučně spjata se svými uživateli pocházejícími z akademické obce všech technických univerzit. Po přestěhování do dejvického kampusu na tuto myšlenku Národní technická knihovna navázala.

Eva Dibuszová z Vysoké školy chemicko-technologické vylíčila vznik Centra informačních služeb VŠCHT Praha. Z důvodů zlepšení knihovnických služeb, technologického a prostorového zázemí se bývalá Ústřední knihovna VŠCHT přidružila k Národní technické knihovně a vzniklo sdružení chemTK.

Hana Churáčková z Úřadu průmyslového vlastnictví nám představila funkce národního patentového a známkového úřadu. DálePavel Kilian představil výsledky svého průzkumu mluvila o placených (např. rešerše) a neplacených službách, které poskytuje ÚPV, o počtu přihlášených patentů, o českých a evropských patentech, o rešeršní databázi Evropského patentového úřadu Espacenet ad.

Michal Zwinger, Michal Hudeček a Jana Krejčí hovořili o projektu Rozečti.se na podporu kvality čtení. Projekt obdržel cenu Vodafone Nápad roku. Autoři příspěvku se zmínili o týmové spolupráci, koncepci, realizaci projektu, e-learningovém pojetí kurzu a o prvních výsledcích tohoto projektu.

Helena Kučerová z VOŠIS Praha popsala novou znalostní bázi pro obor organizace informací a znalostí. Poukázala na to, že literatura pro tento obor je již v České republice značně zastaralá, zvláště oproti mezinárodním zdrojům. Příspěvek podal informaci o zahájení řešení projektu NAKI Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí, plánovaného na období 2013–2015.

Pavel Kilian z MU Brno referoval o znalostech a dovednostech uživatelů internetu. Zjišťoval je pomocí elektronického dotazníku. Výsledky (informace o uživatelích, jejich konkrétní znalosti, virtuální identitu aj.) nám předložil prostřednictvím své prezentace. V příspěvku se dále zabýval doporučeními pro za-bezpečení webových stránek (např. vytvářením a zabezpečením hesel), počtem účtů na internetu a problematikou ID, včetně jeho dalšího použití v knihovnickém prostředí.

David Horváth z ÚISK FF a 1. LF UK nám podal podrobnou zprávu a analýzu výsledků svého průzkumu o informační gramotnosti studentů bakalářského studia nelékařských oborů 1.–3. ročníku. Rozebíral, jak studenti jednotlivých ročníků informace vyhledávají, jejich schopnosti nalézt požadovanou informaci a znalost elektronických informačních zdrojů fakulty či univerzity.

Nina Seyčková hledá styčné body mezi knihovnami a muzeiVelmi zajímavým byl příspěvek Patricie Krechlokové, sinoložky, která strávila rok na Pekingské univerzitě. Popsala, jaké úskalí má využití internetu v Číně, s jak velkou cenzurou se potýká, tresty, které padají za publikování „nežádoucích příspěvků“. Čína má 564 milionů internetových uživatelů a je tím pádem největším trhem na světě. Ten však pro čínskou vládu znamená velkou hrozbu.

Kateřina Nekolová z ÚISK FF UK nám sdělila svoje zahraniční zkušenosti z praxe v Německu, Dánsku, Španělsku, Kanadě a USA. Zaměřuje se na život emigrantů a na téma vycházení vstříc jejich potřebám. Aplikuje tyto poznatky na české prostředí, zvláště na romské uživatele ve veřejných knihovnách.

Magdalena Hornová z ÚISK FF UK představila projekt své disertační práce, kde se snaží sociálně vyloučené skupiny (např. bezdomovce) spojit s majoritní společností pomocí různých kulturních aktivit. Ve svém příspěvku vysvětlila využití sociálních sítí pro názorovou diskusi, prezentaci výstupů z projektů a pro rozšíření členské základy, kterou lze využít například pro rozvoj dobrovolnictví a fundraisingu.

V posledním příspěvku nás Nina Seyčková z ÚISK FF UK seznámila s možnostmi využití nových médií pracovníky v muzeích, například pro zpestření výkladu pro dětské návštěvníky, ale nejen pro ně. Vysvětlila styčné body muzeí a knihoven. Obě tyto instituce mají své místo ve vzdělávacím systému. Vidí podobnost mezi osobou „teaching librarian“ v knihovnách a „muzejním pedagogem“.

Všechny prezentace z konference jsou dostupné na stránkách http://cisvts.cz/akce-konference/konference-iki-2013/.

Foto z archivu ČIS, ÚVI 1. LF UK a VFN


Diskuze ke článku "Z konference IKI 2013"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2