NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Les bibliothèques en Europe : organisation, projets, perspectives / sous la direction de Frédéric Blin. [Knihovny v Evropě. Organizace, projekty, per­s­pe­k­tivy.] Paris: Éditions du Cercle de la librairie, 2013. 340 s. : 1 mapa. Collection Bibliothèques.

ISBN 978-2-7654-1368-4

Kfe T 233075

DIMČEV, Aleksandăr. To libraries, with love : the library-information policy of Bulgaria 1989–2013 (a collection of papers, projects and articles). [Knihovnám s láskou. Knihovnicko-informační politika v Bulharsku 1989–2013; sborník dokumentů, projektů a článků.] Sofia: „St. Kliment Ohridski“ University Press, 2013. 287 s. Universitetska biblioteka, no. 506.

ISBN 978-954-07-3501-6

Kfe 39.709

GUZNER, Salo Semenovič, L. A. KOŽEVNIKOVA, O. V. MAKEJEVA. Adaptacija bibliotek : podcho­dy, metody, modeli, praktika : naučno-metodičeskoje posobije. [Adaptace knihoven : přístupy, metody, modely, praxe : vědecko-metodická příruč­­ka.] Moskva: Libereja-Bibinform, 2013. 159 s. : il. (grafy, tabulky). Bibliotekar´ i vremja. XXI vek, no. 145.

ISBN 978-5-8167-0055-9

Kfe 9.694/B

LUCAS, Jennifer. Die Bibliothek als Ort der interkulturellen Begegnung : Bachelorarbeit im Stu­diengang Bibliotheks- und Informationswis­-sen­schaft an der Hochschule für Angewandte Wissen­schaften Hamburg. [Knihovna jako místo mezikulturního setkávání. Bakalářská práce v obo­ru knihovnictví a informační vědy na Univerzitě aplikovaných věd v Hamburku.] Wiesbaden: Dinges & Frick, 2013. 184 s. : grafy, tabulky. B.I.T. online Innovativ, Bd. 41.

ISBN 978-3-934997-47-9

Sbd 39.797

MIRABILE, Antonio. From acquisition to exhibition : a handbook for libraries and archives in Uzbekistan. [Od akvizice k výstavě. Příručka pro knihovny a archivy v Uzbekistánu.] Paris: UNESCO, 2012. 64 s. : il. (některé barev.), faksim.

ISBN 978-9943-11-140-0

Kfe T 227513

PINNELL-STEPHENS, June. Protecting intellectual freedom in your public library : scenarios from the front lines. [Ochrana intelektuální svobody ve veřejné knihovně. Scénáře z předních linií.] Chicago: American Library Association, 2012. xi, 148 s. : il.

ISBN 978-0-8389-3583-5

Xd 39.503

SILBERNAGEL, Sabrina. Kulturmittlung an Wissenschaftlichen Bibliotheken : Bestandsaufnahme und Entwicklungsmöglichkeiten : Bachelorarbeit im Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement an der Hochschule der Medien Stuttgart.  [Kulturní mediace ve vědeckých knihovnách. Současný stav a možnosti vývoje. Bakalářská práce z oboru knihovnictví a informační vědy na Univerzitě médií ve Stuttgartu.] Wiesbaden: Dinges & Frick, 2013. 101 s. : il. B.I.T. online Innovativ, Bd. 42.

ISBN 978-3-934997-48-6

Oba 39.796

Služby knihoven knihovnám : krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2014. 14 s. : barev. il.

ISBN 978-80-7050-635-6

Kfg 9.687/B

Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. [Stanovy Spolku polských knihovníků.] Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. 43 s. : barev. il.

ISBN 978-83-64203-13-8

Kp 9.700/B

Sítě knihoven

Eesti Rahvusraamatukogu : aastaraamat 2012 = National library of Estonia : yearbook 2012. [Národní knihovna Estonska. Ročenka 2012.] Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2013. 30 s., 15 s. příl. : barev. il., grafy.

ISSN 1736-4418

Taa 9.573/B

Gloria musaealis 2013 : XII. ročník Národní soutěže muzeí : výroční zpráva / texty soutěžící muzea a galerie, Irena Chovančíková. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2014. 71 s. : barev. il.

ISBN 978-80-86611-59-4

Tde 9.688/B

OVČINA, Ismet. 64 godina postojanja i rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. [64. výročí existence a fungování Národ-ní a univerzitní knihovny Bosny a Hercegoviny.] Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2012. 80 s. : barev. il.

ISBN 978-9958-500-61-9

Taa 9.581/B

Van IMPE, Jan. The University library of Leuven : historical walking tour. 2nd rev. ed. [Univerzitní knihovna v Leuvenu. Historická prohlídka.] Leuven: Lipsius Leuven, 2012. 129 s. : il., portréty, faksim.

ISBN 978-90-5867-925-3

Tb K 55016

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2