PSALO SE JINDE

KATRUŠÁKOVÁ, Eva a Monika Škanderová. Novinky kampaně Celé Česko čte dětem. Biblio: o knihách ze všech stran, 2014, 2(7) (srpen), s. 31.

Příspěvek popisuje úspěchy a cíle celostátní kampaně Celé Česko čte dětem, kterou organizuje obecně prospěšná společnost stejného jména. Jednou z akcí je Babička a dědeček do školky, jejímž cílem je propojit generace. Podle ohlasů zapojených mateřských škol má akce velký úspěch. Druhou částí příspěvku je pozvánka na konferenci Čtení dětem mění životy. Její součástí budou například témata děti a média i rodinné a mezigenerační vazby.

SEIDL, Jan. Zapalovač, který mluví a říká: „Stop“. Biblio: o knihách ze všech stran, 2014, 2(7) (srpen), s. 27.

Článek popisuje anticenu Skřipec, kterou uděluje Obec překladatelů již dvacet let za mimořádně špat­né překlady krásné literatury. Podrobné posudky na díla z užšího výběru jsou dostupné na www.obecprekladatelu.cz. Letos anticenu Skřipec získali dva překladatelé – Martina Černá (za překlad her argentinských dramatiků Rafaela Spregelburda a Eduarda Pavlovského) a Petr Polák (za plagiátorství starších překladů románu Charlotte Brontëové Jana Eyrová a souboru Meč s fénixem a jiné povídky Roberta E. Howarda).

ROSÍKOVÁ, Hana. Anabáze knihovny ze zámku Lešná u Zlína. Magazín Zlín, 2014, 20(8), s. 11.

Autorka se ve svém článku zabývá neradostným osudem zámecké knihovny rodu Seilern-Aspangů. V prv­ní části stručně popisuje prvotní zmínky o knihovně, dále její největší slávu až po konfiskaci zámku Lešná u Zlína v roce 1945, kde knihovna sídlila. V druhé části přibližuje velikost původního fondu, zmínky o knihovně v odborné literatuře. Dále se věnuje stěhování této knihovny na mnohé státní zámky v České republice a rozdrobení celistvého fondu čítajícího 5000 svazků, deset rukopisů a pět prvotisků. V závěru se věnuje vizím sestěhování fondu zámecké knihovny a předání do péče muzea ve Zlíně, které z prostorových a jiných důvodů nebyly naplněny.

VODSEĎÁLEK, Petr. Knihovna přivítala neslyšící čtenáře. Hned jim vystavila průkazky. Liberecký deník, 2014, 149, s. 2. ISSN 1802-078X.

Článek přibližuje spolupráci Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje a Krajské vědecké knihovny v Liberci. Ve výsledku této spolupráce přibylo v knihovně několik neslyšících čtenářů. V další části popisuje exkurzi do knihovny, při níž byli neslyšící občané seznámeni ve znakové řeči se službami knihovny, jednotlivými odděleními apod. Vyzkoušeli si také komunikaci pomocí přenosné indukční smyčky a prostřednictvím webových kamer. Inter­netová aplikace Skype umožňuje volání zdarma. Knihovna tak opět rozšířila své služby pro další skupinu spoluobčanů.

LUKÁŠOVÁ, Hana. Bibliobus má 75. narozeniny. Mladá fronta DNES – Praha, 2014, č. 179, s. 3. ISSN 1210-1168.

Příspěvek seznamuje s historií bibliobusu v Praze, který poprvé vyjel v roce 1939. Jeho činnost přerušila válka, po ní se obnovila a  pokračuje až do současnosti. Dnes jezdí tři bibliobusy a zúčastňují se různých kulturních akcí. Více uživatelů využívá kamenné pobočky, ale loni si v rámci bibliobusů vypůjčilo 17 990 čtenářů téměř 53 000 knih.

NIVNICKÁ , Libuše a Ivana JUNGOVÁ. S košíkem pro výpůjčku: vstřícné služby. Veřejná správa, 2014, 25(16), s. 10–13. ISSN 1213-6581.

Rozhovor s ředitelkou Knihovny Jiřího Mahena v Brně ing. Libuší Nivnickou o službách Mahenovy knihovny, dostavbě budovy a reorganizaci služeb, vzniku knihovního klubu s kavárnou, zavádění technologických novinek (např. self-checku), projektu Knihov­na v tramvaji, marketingu v knihovnách, elektronických informačních zdrojích, sociálních sítích, elektronických čtečkách aj.

MATULDA, Kamil. Mobilní rozhraní a knihovny. Veřejná správa, 2014, 25(16), s. 18 až 19. ISSN 1213-6581.

Autor působící na Ústavu informatiky na FPF SLU v Opavě a ÚISK FF UK v Praze popisuje ve svém příspěvku mobilní informační a komunikační technologie (m-ICT), a jak se díky nim změnilo knihovnické rozhraní. Vysvětluje problematiku mobilní webové stránky, responzivního webu i mobilních aplikací (např. PoNaK – Poklady Národní knihovny České republiky, mKatalog UTB aj.), jejich výhody a nevýhody. V závěru poukazuje na aspekty, podle nichž lze vybrat vhodné řešení.

Poznámka: Veřejná správa, 2014, 25(16), ISSN 1213-6581 je z velké části věnována našemu oboru.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ


Diskuze ke článku "PSALO SE JINDE"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2