Národní knihovna ČR a Google – digitalizace knižních pokladů započala

Zleva M. Rovenský, T. Böhm, L. Tichý a A. KnollVe středu 3. 9. 2014 informovala Národní knihovna média prostřednictvím tiskové konference o digitalizaci svých sbírek historických a vzácných knih z Oddělení rukopisů a starých tisků a Slovanské knihovny. V rámci snahy o zpřístupnění literárních klenotů v elektronické podobě navázala spolupráci se společností Google.

Smlouva o spolupráci byla uzavřena již koncem roku 2010, bylo ale třeba ještě tři roky intenzivních přípravných prací, aby mohla začít samotná digitalizace. Knihy musely být opatřeny štítky a čárovým kódem, následovala elektronická katalogizace a fyzická i elektronická kontrola záznamu. Poté byly vyřazeny svazky, které nejsou k digitalizaci způsobilé z důvodu nevyhovujícího formátu.

Knihy ještě před předáním Googlu přezkoumává Restaurátorské oddělení, které je rozřazuje a třídí do čtyř kategorií podle míry poškození, vede o nich evidenci, čistí je a provádí drobné opravy. Knihy byly kvůli určení pojistné hodnoty také ohodnoceny.

V rámci několikaleté spolupráce bude digitalizováno více než 140 000 svazků knih. V současné době jsou digitalizované části sbírek postupně zpřístupňovány prostřednictvím Kni­hy Google Books (books.google.cz) a v příštím roce též přes evropskou digitální knihovnu starých tis­ků Manuscriptorium (www.manuscriptorium.cz).

DIGITALIZACE V ČÍSLECH

1x za šest týdnů je přepravena jedna várka 4 000 svazků

z fondu ORST dosud digitalizováno 17 277 titulů

z fondu SK dosud digitalizováno 7 247 titulů

celkem bude z fondu SK digitalizováno 20 000–25 000 svazků

celkem bude z fondu ORST digitalizováno 120 000 svazků

Transport knihKnihy určené k digitalizaci se transportují za dodržení přísných kritérií. V rámci tiskové konference mohli novináři spatřit přepravní vozíky, které jsou vyrobeny na míru, takže knihy jsou zabezpečeny proti nárazu, otřesu, ale například i vlhkosti. Na nádvoří Národní knihovny byl též přistavěn speciální kamion, který je vybaven klimatizací a dalšími bezpečnostními prvky.

V Barokním knihovním sále v areálu Klemen­tina jsme následně mohli vidět práci restaurátorů, zejména čištění knih, kontrolu a opravu jejich stavu před samotnou digitalizací. Restaurátoři tedy pracují s knihami přímo v barokním sále.

Díky projektu budou veřejnosti zpřístupněna významná díla například Jana Amose Komenského, Tychona Brahe, Jana Husa, digitalizována byla již také kronika Václava Hájka z Libočan, Kosmova kronika česká a další unikátní knihy. Jak ale řekla PhDr. Miroslava Hejnová, ředitelka Historických a hudebních fondů NK ČR, mnohá díla ještě čekají na své objevení.

Knihy Google

V Knihách Google je zařazeno více než 20 milionů knih ve více než 400 jazycích z více než 100 zemí. Google v tomto projektu spolupracuje s více než 48 000 partnery a 40 světovými knihovnami. Službu tvoří obsah poskytnutý na základě dohody či partnerství, který pochází ze dvou zdrojů: Partnerského programuProjektu knihovna.

Opravy knihProjekt Knihovna je založený na spolupráci s významnými knihovnami. Národní knihovna ČR byla dvanáctou evropskou a čtvrtou národ­ní knihovnou, s níž společnost Google uzavřela smlouvu. Knihy ukryté v knihovnách jsou často komerčně nedostupné, ale stále se na ně vztahuje autorské právo. V tomto případě jsou zobrazeny pouze bibliografické údaje o knížce a malý úryvek textu relevantní dotazu uživatele. V případě, že kniha již není chráněna autor­ským zákonem, je možné ji celou zhlédnout online nebo si ji zdarma stáhnout. V obou případech se uživateli nabídne odkaz na obchody, kde je možné publikaci zakoupit, nebo knihov­ny, ve kterých si ji lze půjčit.

Jak řekl ředitel NK ČR Tomáš Böhm: „Společnost Google nám poskytuje veškerý obsah, který pořizuje z fondů Národní knihovny, v digitální podobě, Národní knihovna jej pouze ukládá. To představuje významnou úsporu, neboť pořízení takového množství digitálního obsahu vyžaduje velký objem finančních prostředků.“

V rámci Partnerského programu pak dodávají digitalizovaný obsah knih samotní partneři – nakladatelé, autoři, nositelé autorských práv. Jejich cílem je knihy zviditelnit a usnadnit uživatelům jejich nalezení a koupi. Partneři povolují do knih nahlížet – určitá část obsahu knihy je k dispozici online.

Dr. Hejnová odpovídá novinářůmDigitalizace v Národní knihovně ČR

Národní knihovna ČR je úspěšným realizátorem také dalších projektů v oblasti digitalizace. Disponuje bohatými zkušenostmi jak procesními, tak technologickými. V současnosti je jen v Národní digitální knihovně digitalizováno přibližně 90 000 svazků knih a Manuscriptorium nabízí více než 3500 rukopisů a vzácných tisků.

Národní digitální knihovna je spolufinancována ze strukturálních fondů EU prostřednictvím IOP. Národní knihovna v projektu digitalizuje svůj knihovní fond s cílem uchovat kulturní dědictví, a zároveň ho zpřístupnit veřejnosti za účelem vzdělávání a pro využití ve vědě a výzkumu. Projekt Manuscriptorium umož­ňuje zpřístupnění historických fondů v digi­tální formě a je celosvětově považován za velký přínos k uchování kulturního dědictví a využití digitalizovaného obsahu. Cílem projektu KRAMERIUS, na kterém participuje Národní knihovna ČR a Knihovna Akademie věd ČR, je vývoj a provoz společné open source aplikace pro zpřístupnění digitalizovaného obsahu (monografie, periodika).

Od 1. 9. 2014 je obsah NDK zpřístupněn na adrese kramerius4.nkp.cz. V projektu je denně digitalizováno 50 000 stran, které jsou ukládány do časově garantovaného úložiště. Díla, u kterých to umožňuje autorský zákon, jsou přístupná i veřejně mimo prostory Národní knihovny.

S využitím TZ NK ČR zpracovala

LENKA ŠIMKOVÁ

Foto Eva Hodíková


Diskuze ke článku "Národní knihovna ČR a Google – digitalizace knižních pokladů započala"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2