NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

British librarianship and information work 2006–2010 / ed. by J. H. Bowman. [Britské knihovnictví a informační činnost 2006–2010.] Raleigh: Lulu Press, 2012. ix, 454 s.

ISBN 978-1-4716-8352-7

Kfe 39.786

Culture – memory-identities : Memory of the World Program and diversified perception of the past : papers of the 4th International Conference of the UNESCO Memory of the World Programme : Warsaw, Poland 18-21 May 2011 / ed. by Wojciech Fałkowski. [Kultura – paměť-identita. Program Paměť světa a různorodé vnímání minulosti. Materiály ze 4. mezinárodní konference Unesco, Varšava, Polsko 18.–21. května 2011.] Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2013. 252 s.

ISBN 978-83-62421-85-5

Kga 39.854

Istorija bibliotek : issledovanija, materiály, dokumenty. Vyp. 9/ sestaviteli sbornika I. G. Matvejeva, N. L. Ščerbak. [Dějiny knihoven. Výzkumy, materiály, dokumenty. Sv. 9.] Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, 2012. 304 s. : il., faksim., tabulky.

ISBN 978-5-8192-0426

Kdb 39.735

PILAŘ, Jindřich. Podpora zaměstnání (udržení v pracovním procesu) knihovníků seniorů [rešerše]. Praha: Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, 2014. 1 CD-ROM.

Kr 2/2014

STAIKOS, Konstantinos Sp. The history of the library in western civilization. Vol. 5. From Petrarch to Michelangelo. [Dějiny knihoven v západních civilizacích. Sv. 5. Od Petrarcy k Michelangelovi.] New Castle: Oak Knoll Press, 2012. xxxi, 624 s. : barev. il., faksim.

ISBN 978-1-58456-182-8

Kdb 39.468

Standard pro dobrou knihovnu : metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 2. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2013. 11 s. : barev. il.

ISBN 978-80-7050-628-8

Kk 9.704/B

Trendy českého knihovnictví : cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout / autor úvodu Vít Richter. Praha: Městská knihovna v Praze, 2013. 11 s.

Kfd 9.706/B

Organizace knihovních fondů

BARLETT, Wendy K. Floating collections : a collection development model for long-term access. [Plovoucí sbírky. Model rozvoje knižního fondu pro dlouhodobý přístup.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2014. xix, 128 s. : il.

ISBN 978-1-59884-743-7

Kg 39.781

KRČÁL, Matin, Zuzana Teplíková. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. 156 s., [46] s. příl. : il.

ISBN 978-80-260-6074-1

Odaa 39.849

Sítě knihoven

BRONEC, Michael, ses. Prokleté knihovny : legendy : mamutí sborník fantastických povídek. Praha: Stra­ky na vrbě, 2013. 956 s. : il. Česká fantastika, sv. 96.

ISBN 978-80-87364-40-6 ¨

Tz 39.864

HOCHEDLINGER, Michael. Österreichische Archiv­geschichte : vom Spätmittelalter bis zum Ende des Papierzeitalters. [Rakouský historický archiv. Od pozdního středověku k éře konce papíru.] Wien: Böhlau, 2013. 522 s. : il., mapy, portréty, faksim. Historische Hilfswissenschaften.

ISBN 978-3-205-78906-2

Tm T 233743

SCHLAMP, Günter. Die Schulbibliothek im Zentrum : Erfahrungen, Berichte, Visionen. [Školní knihov­na jako mediální centrum. Zkušenosti, zprávy, vize.] Berlin: BibSpider, 2013. 198 s.

ISBN 978-3-936960-51-8

Tf 39.808

Služby knihoven

GUPTA, Dinesh K., Christie KOONTZ, Angels MASSISIMO, eds. Marketing library and information services – II : a global outlook. [Knihovnický marketing a informační služby – II. Globální výhled.] Berlin: De Gruyter Saur, 2013. 423 s. : il. IFLA publications, 159.

ISBN 978-3-11-028086-9

Se 39.802

HARMON, Charles, ed. Using social media in libraries : best practices. [Používání sociálních médií v knihovnách. Nejlepší postupy.] Lanham: Scarecrow Press, 2013. xii, 102 s. : il. Best practices in library services.

ISBN 978-0-8108-8754-1

Sdg 39.778

MELENT’JEVA, Julija Petrovna. Čtenije : javlenije, process, dejateľnosť. [Četba : jev, proces, činnost.] Moskva: Nauka, 2010. 180 s. : tabulky. Knižnaja kuľtura v mirovom sociume.

ISBN 978-5-02-037390-7

Sf T 228961

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2