*.OBECNIKNIHOVNA.CZ v Obecní knihovně Chrustenice

EVA HUSÁKOVÁ knihovnachrustenice@email.cz

K letošnímu Týdnu knihoven čtenáři chrustenic­ké knihovny dostali opravdu velký dárek – elektronický knihovní katalog.

Historie aneb Jak to začalo

Obecní knihovnu v Chrustenicích jsem přebírala v květnu 2010. Knihovna disponovala téměř 4000 knih, téměř čtvrtina fondu však byla zasta­r­alá. Přírůstkový seznam v excelové podobě se vedl od roku 2005. První dva roky jsem věnovala různým kulturním akcím, které by pozvedly vědo­mí o existenci knihovny. V roce 2013 jsme se pustili do větší rekonstrukce naší knihovny. Každý knihovník si dokáže představit, co znamená rekonstrukce.1 Do knihovních regálů se nevrátilo přes 1000 titulů. Knihovní fond byl vyčištěn a začali jsme prozkoumávat možnosti, jak 900 obyvatelům Chrustenic ještě více přiblížit knihovnu pomocí online knihovního katalogu.

Výběr knihovního systému

V knihovně disponujeme pouze notebookem, takže jsme nejdříve začali prověřovat online systé­my. Dokonce jsme aktivně zkoušeli LibraryThing2. Bohužel služba začala mít značné výpadky, proto jsme ji opustili.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, která je naší pověřenou knihovnou, automatizaci podpo­ruje, nemůže ale poskytnout regionální systém, protože jej nemá a v nejbližší budoucnosti jej ani neplánuje. Nemohli jsme proto např. využít systém REKS a popravdě jsme po něm ani netoužili. Zúčastnila jsem se několika přednášek na téma Evergreen, ale dostávala jsem spíše náznaky, že pro malou knihovnu je nevhodný. Do toho přišel email do konference Knihovna s informací o novém systému *.obecniknihovna.cz3.

Systém *.obecniknihovna.cz jsme po referenci již zúčastněné knihovny a konzultaci s pověřenou knihovnou zvolili a to z několika důvodů:

— nižší pořizovací a udržovací finanční náklady oproti klasickým systémům (Clavius, KPwin, Verbis);

— není potřeba zakoupit výkonnější počítač pro knihovníka či dražší zařízení typu server;

— modul administrace je přístupný odkudkoliv, není vázaný na pracovní stanici v knihovně, do katalogizace lze zapojit dobrovolníky, kteří by nebyli vázáni na provoz knihovny.

Systém je primárně určen pro menší obecní a městské knihovny. Svojí funkcionalitou a ka­pa­citou však může zpracovávat statisíce záznamů – je založen na moderních a stabilních technologiích, jako jsou SQL, Unix, virtuální zálohované servery. Systém je provozován v prostředí profesionálního datového centra – s patřičným dohledem a administrací.

Systém vytvořila firma Anterix s. r. o., která se zabývá vývojem softwaru, tvorbou webových prezentací či konzultačními službami. Z realizo­vaných projektů je to zejména několik programů propojujících e-shopy s účetním programem Po­ho­da, řešících přenos logistických dat do systé­mů přepravních firem (TOPTRANs, Slovenská pošta atp.), případ­ně dat e-shopů na portály Zboží.cz, Heureka a Google Shopping.

Finanční stránka

Na naši automatizaci jsme podali žádost o grant do VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI. Žádost nám byla schválena a obdrželi jsme celých požadovaných 13 000 (63 % celkových nákladů). Zbývajících 8000 Kč platil náš zřizovatel z rozpočtu.

Nutno podotknout, že konečná částka se od návrhu rozpočtu lišila pouze v desetikorunách a platila se až v srpnu po celé instalaci a školení. Všechny důležité připomínky k fungování i ke grafické stránce byly zapracovány v průběhu konfigurace a instalace. Platili jsme tedy již za fungující produkt, který mohl jít rovnou ke čtenářům.

Implementace

Od počátku roku 2014 pokračovala revize fondu a zapisování do excelového přírůstkového seznamu. Ihned poté, co jsme obdrželi finance, začalo aktivní jednání s firmou Anterix. Na základě knihovního řádu a našich požadavků byl nakonfigurován systém a vytvořena WWW prezentace. V červnu jsme požádali NTK o přidělení prefixu čárového kódu a Jednotnou informační bránu o tzv. JIB profil, abychom mohli stahovat bibliografické záznamy. Na konci července proběhlo školení, kdy mi byl důkladně předveden celý systém. V červenci jsme také začali jednat se Středočeskou vědeckou knihovnou o formátech impor­to­va­ných dat, abychom do systému mohli načíst i výměnný fond, který nám knihovna posky­tuje. Do systému lze importovat data vč. čáro­vých kódů, takže s tituly můžeme zacházet jako s vlastním fondem (půjčovat, revidovat). Systém dokáže importovat z Clavia a ARL. První import dat dělala firma Anterix sama (soubor z Kladna se musel např. nepatrně upravit), další importy již proběhnou v naší režii.

Na začátku srpna proběhl úspěšný import cca 1200 knih z excelového přírůstkového seznamu. Zároveň začalo manuální zadávání knižního fon­du. Začalo se nejdříve s klasickou beletrií, která je nejčastěji povinnou četbou. Doufáme, že do konce roku 2014 se podaří zpracovat celý fond knihovny (cca 4000 svazků). V září proběhl import výměnného fondu a začal testovací provoz. Od 6. října 2014 jedeme naostro.

Uvnitř systému

*.obecniknihovna.cz má k dispozici moduly OPAC, Katalogizace, Cirkulace (výpůjčky), Čtenáři, Periodika, Revize. Knihovník má dále k dispozici sprá­vu dat a www, nastavení systému. Na statistiky mu je k dispozici oddíl přehledy.

Všechny moduly jsou poskládány intuitivně. Pokud knihovník již s nějakým systémem pracoval, přechod na *.obecniknihovna.cz mu nebude dělat žádný problém. Domnívám se, že ani pro méně technicky zdatné knihovníky není systém složitý.

V modulu Katalogizace lze nové bibliografické záznamy vkládat ručně. K jednoduché a rychlé katalogizaci přispívá stahování bibliografických dat přes Z39.50, vyhledávání obálek knih v systému obalkyknih.czgoogle pics. Akvizice jednotlivých titulů tak probíhá maximálně efektivně a šetří čas knihovníka – např. pouhým načtením ISBN či EAN čárového kódu a přiřazením přírůstkového čísla a ceny. Kromě klasických bibliografických údajů lze doplnit záznam o tzv. štítky (např. recenze, novinka, oblíbený titul). Lze také čtenářům knihu doporučit, zaškrtnutím příslušného políčka se titul bude jako doporučený zobrazovat na úvodní stránce OPACu. Není však nutné zpětně kontrolovat doporučené tituly, čtenáři se zobrazují vždy poslední tři doporučené.

Modul Čtenáři umožňuje vytvořit různé druhy členství s rozdílnou výpůjční dobou, množstvím vypůjčených titulů, různými poplatky. Provádí tisk členských průkazek včetně fotografie a čárového kódu, automatické zasílání emailů o rezervacích a upomínkách (i formou SMS). Vede kompletní evidenci výpůjček, poplatků, komunikací se čtenářem.

Jak jsem již uvedla, firma poskytne knihovně i webovou prezentaci knihovny, ve které je zabudován OPAC. Pokud již knihovna svoje stránky má, lze ponechat pouze OPAC a ostatní záložky přesměrovat na stávající stránky nebo naopak OPAC do nich zabudovat. Čtenáři mohou v OPACu vyhledávat podle autora, názvu, ISBN, druhu sbír­ky a volně. Automaticky seskupuje tituly např. podle klasifikace, žánru, autora. Je dostupný jak z běžných prohlížečů, tak i z mobilních zařízení. V rámci OPACu je pro čtenáře k dispozici také správa čtenářského účtu s přehledem vypůjčených titulů, rezervací, termínů.

Co se týče budoucnosti systému… Všechny knihovníky jistě potěší v oddílu přehledů Roční výkaz o knihovně s automatickým vyplněním relevantních dat ze systému, ručním doplněním ostatních položek a následnou možností vytvoření datového souboru pro příslušnou regionální knihovnu.

Víc slov snad netřeba, zveme vás na prohlídku našeho katalogu http://katalog.knihovnachrustenice.cz/ nebo i dalších knihoven4.

1 http://knihovnachrustenice.cz/blog/rekonstrukce

2 https://www.librarything.com/

3 http://www.obecniknihovna.cz/

4 http://www.obecniknihovna.cz/reference/


Diskuze ke článku "*.OBECNIKNIHOVNA.CZ v Obecní knihovně Chrustenice"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2