PSALO SE JINDE

ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Aby ve­řej­né knihovny nebyly místem, kde se zastavil čas. Moderní obec: odborný časopis pro veřejnou správu, 2014, 20(10), s. 22–23. ISSN 1211-0507.

Autorka ve svém příspěvku popisuje problematiku designu služeb v knihovnách, vysvětluje tento pojem a specifikuje ho v daném prostředí. Dále stručně představuje několik metod, které jsou používány pro design služeb. V další části uvádí zkušenosti ze zahraničí a z českého prostředí. Závěrem upozorňuje na to, že vzděláváním v oblasti designu služeb se zabývá Kabinet informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně.

TĚTHALOVÁ, Marie. České děti jako čtenáři. Informatorium 3–8: časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách, 2014, 21(4), s. 22–23. ISSN 1210-7506.

Autorka v příspěvku přibližuje výsledky dvou průzkumů dětského čtenářství. Jeden byl realizován Národní knihovnou ČR a druhý společností Scio. Z obou průzkumů shodně vyplynulo, že na dětské čtenářství má největší vliv rodina (např. vzdělání rodičů, rodiče čtenáři versus rodiče nečtenáři apod.). Dále průzkumy například rozebírají konkurenční vliv prostředí na četbu knih, a tím je internet, televize, sociální sítě. Z průzkumů vyplynulo, proč děti rády navštěvují knihovnu, co tam hledají, kdo je tam dovede na první návštěvu apod.

SONLAJTNER, Juraj, Jakub OBŮKA a Radim HEJNÝ. 14/15 Baťův institut ve Zlíně – konverze budov 14 a 15 = 14/15 Bata Institution in Zlín – conversion of buildings 14 and 15. Beton – Technologie, Konstrukce, Sanace, 2014, 14(3), s. 25–29. ISSN 1213-3116.

Autoři několikastránkového článku doplněného obrázky a fotografiemi představují rekonstrukci budov č. 14 a 15 ve Zlíně, ve kterých pod společným názvem 14/15 Baťův institut našly své sídlo tři instituce – Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarných umění a Muzeum jihovýchodní Moravy. Popisují také, jak z architektonického hlediska spojit dva domy a tři instituce pod jednu identitu, k tomu dostavit sklad pro knihovní fondy krajské knihovny, který je nedostupným depozitářem. Dále se věnují statickému řešení, rozebírají navržená opatření aj.

Univerzita otevřela novou budovu. Právo – Jihozápadní Čechy, 2014, č. 223, s. 10. ISSN1211--2119.

Článek informuje o otevření nové budovy knihovny Západočeské univerzity v Plzni. Popisuje služby knihovny, volný výběr, počet studijních míst, boxy pro individuální studium aj. Součástí knihovny, která má být místem pro studium i odpočinek, je i kavárna a relaxační zóna. Nové knihovní prostory vznikly za podpory evropského projektu RIPO.

Akademická knihovna se otvírá i nevidomým. Mladá fronta Dnes – Jihočeské vydání, 2014, 25(219). Jižní Čechy Dnes, s. B3. ISSN 1210--1168.

Příspěvek informuje o zavedení nové služby pro čtenáře s poruchami zraku v Akademické knihovně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Nová služba je nabízena formou počítačového terminálu pro nevidomé a slabozraké v univerzitním kampusu na Branišovské ulici. Prostřednictvím tohoto terminálu je možné vyhledávat v katalogu knihovny i v dalších informačních zdrojích aj.

POLÁKOVÁ, Irena. Čtenářské kluby slaví úspěchy. Rodina a škola: časopis pro všechny rodiče a učitele, 2014, 61(4), s. 16–17. ISSN 0035-7766.

Autorka popisuje projekt Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt je určen pro děti, které mají spe­cifické poruchy učení či pro děti nemající doma čtenářské vzory. Děti si pod vedením pedagoga a knihovníka osvojují čtenářské dovednosti a budují vztah ke knize a čtení. Autorka představuje tři pilíře klubové práce a tři zásady pro vedoucí klubu.

BOBEK, Petr. 120 let Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod. Biblio: o knihách ze všech stran, 2014, 2(7)(říjen), s. 22–23.

Petr Bobek z Krajské knihovny Vysočina v Havlíčkově Brodě ve svém příspěvku krátce představuje historii této instituce od jejího založení v r. 1894 členy akademického spolku Barák až po současnost. Dále informuje o akcích, které u příležitosti tohoto výročí probíhají v knihovně celý tento rok. Na závěr se dotýká tématu nedostatečné prostorové vybavenosti knihovny.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ


Diskuze ke článku "PSALO SE JINDE"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2