ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Školní knihovny mohou být velmi důležité při rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti žáků a studentů v Zanzibaru, původně autonomním státě, který dnes spolu s Tanganikou tvoří Sjednocenou tanzanskou republiku. Na průzkumu využití školních knihoven v této africké zemi se podílely tři veřejné a dvě soukromé vysoké školy a zapojili se do něj učitelé, zaměstnanci školních i veřejných knihoven a studenti. Zanzibarské knihovny bojují s omezeným a velmi zastaralým knihovním fondem. Velkým problémem je nedostatečné vzdělávání pracovníků knihoven a omezené využívání knihoven mezi žáky a učiteli, nedostatečná integrace informací a vzdělávacích programů, nízké zapojení školních knihoven do výuky. Z průzkumu vyplynula nutnost získávání čtenářských návyků již v začátcích výuky. Rozvoj čtenářských dovedností poskytuje příležitosti pro nezávislé učení, samostatné hledání informací, a tím pro rozvoj informační gramotnosti. Žáci, kteří si nevytvoří čtenářské návyky na základní škole, mají velké problémy ve studiu na střední a vysoké škole. Průzkum mezi žáky a studenty jasně prokázal pozitivní vliv využívání školních knihoven na studijní výsledky mladých lidí. Ministerstvo školství této africké země se na základě průzkumu rozhodlo více podporovat školní knihovny a jejich zapojení do výuky především zkvalitněním knihovních fondů a zlepšením knihovních služeb. Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji vybavení knihoven informačními a komunikačními technologiemi, zlepšení přístupu k internetu a informovanosti studentů o službách knihoven.

(IFLA Journal – Vol. 39, No. 4/2013, s. 311–318)

Reforma zákona o vysokých školách ve Finsku má obrovský dopad na vedení akademických knihoven. Jejich ředitelé musejí získat úplně nové kompetence, které kladou důraz především na finanční management a krizové řízení. V posledních desetiletích se provoz knihoven potýkal se stále se měnícími požadavky v souvislosti s obrovským rozvojem informačních technologií, které mají vliv nejen v oblasti výzkumu a vzdělávání, ale také v knihovnách. Nový zákon přinesl snížení počtu vysokých škol a jejich proměnu na samostatné právní subjekty, jeho cílem bylo zvýšit nezávislost univerzit na státu. Nová právní a finanční situace univerzit se odráží i v činnosti managerů knihoven, které již nejsou chápány jako samozřejmé součásti univerzit, ale jako investice, která musí obhájit svůj přínos pro univerzitu. Ředitel knihovny musí mít schopnost analyzovat ekonomické procesy a snažit se o maximální efektivitu a stabilitu nákladů. Vedení univerzit očekává ekonomickou hospodárnost a snižování nákladů, jež jsou často v rozporu s očekáváním zaměstnanců, kteří hledají jistotu a smysl ve svém povolání. Ředitelé knihoven musejí motivovat kvalifikované pracovníky v době, kdy transformace znamená především snižování nákladů a redukci úvazků.

(Scandinavian Public Library Quarterly – Vol. 46, No. 4/2013, s. 10–12)

Der Deutsche Bibliotheksverband (Sdružení německých knihoven) již 60 let usiluje o podporu a propagaci čtení a posílení role knihoven v Německu. První veřejné knihovny byly v Německu otevřeny před 200 lety a podnítily přístup ke vzdělání a získávání znalostí. Od té doby se role knihoven postupně změnila, zejména v posledních desetiletích. Knihovny již nejsou chápány jako archiv s uloženými knihami, ale jako služba aktivně poskytující informace, jsou konzultanty a partnery v celoživotním procesu vzdělávání. Zejména malé knihovny musejí spoléhat na alternativní zdroje financování a různé projekty. Díky projektům Sdružení německých knihoven a neúnavné dobrovolnické práci řady knihovníků jsou o významu knihoven přesvědčováni nejen němečtí politici, ale také sponzoři. Sdružení pořádá pravidelně například festival čtení pro mládež, který se zaměřuje na chlapce ve věku 11–13 let, v tomto roce bude pokračovat Maraton čtení – 50 německých autorů v 50 knihovnách. Další projekty Sdružení německých knihoven jsou zaměřeny na děti v mateřských školách, formou divadelních představení se knihovníci snaží přiblížit literaturu žákům a studentům základních a středních škol. Jen v roce 2013 uspořádalo Sdružení na 40 celostátních akcí!

(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen, Jg. 6, Nr. 3/2013, s. 146–147)

Připravil ROMAN GIEBISCH


Diskuze ke článku "ZE SVĚTA "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2