PSALO SE JINDE

ZÍDEK, Svatopluk. Přestavba gotického hradu na knihovnu v Soběslavi. Časopis Stavebnictví, 2013, 11–12, s. 68. ISSN 1802-2030.

Příspěvek popisuje záchranu gotického hradu v Soběslavi a jeho přestavbu na městskou knihovnu. Přestavba získala cenu za nejsympatičtější projekt v E.ON Energy Globe Award ČR 2013 a další ocenění. Autor vysvětluje způsob vytápění knihovny, izolaci obvodových stěn, nemožnost instalování tepelných čerpadel, solárních a fotovoltaických panelů aj. O vítězství soběslavského projektu nerozhodla odborná porota, ale občané ve veřejném hlasování.

CÍSAŘ, Jaroslav, REITEROVÁ, Dana a VOJÁČEK, Vladimír. Když už nerozhoduje nástěnka. Biblio: časopis pro čtenářskou veřejnost – o knihách ze všech stran, 2014, 2(7)(leden), s. 4–7.

Rozhovor s vedoucí knihovny Danou Reitrovou a místostarostou Milína Vladimírem Vojáčkem o budování knihovny, jejích počátcích, fondu, službách, které knihovna nabízí svým uživatelům, o náplni práce knihovnic, ocenění Knihovna roku 2013, dále o fungování knihovny jako kulturního centra v Milíně. V. Vojáček také hovořil o projektu přebudování staré sýpky, kde knihovna sídlí.

Böhm, Tomáš. Tomáš Böhm: Adoptujte si v Národní knihovně rukopis! Pražský kurýr, 2013, 4(prosinec), s. 12–15. Dostupné také z: http://www.top09.cz/files/soubory/prazsky-kuryr-praha-1-prosinec-2013.pdf.

Rozhovor s generálním ředitelem Národní knihovny ČR o stěhování sbírek NK do Hostivaře, revitalizaci Klementina, managementu NK ČR, akcích pro zaměstnance, adopci rukopisů, výstavách a projektech v roce 2014 (například vystavení Kodexu vyšehradského). Zmínil dále, co znamená adopce rukopisů – jde o nahrazení středověkého originálu uměleckou kopií a adopcí ho vlastně lze sponzorovat.

Trávníček, Jiří. Jací jsme čtenáři. Biblio: časopis pro čtenářskou veřejnost – o knihách ze všech stran, 2013, 1(6)(prosinec/2), s. 10–11.

Příspěvek seznamuje s výsledky třetího průzkumu (2013), který byl zaměřen na obyvatele ČR starší 15 let. Autor se v něm kromě jiného zabývá čtením samotným, pozornost věnuje čtení digitálnímu, internetu (četnost používání), elektronickým zařízením, tištěné versus elektronické četbě. Stručně také zmiňuje výsledky průzkumu věnované veřejným
knihovnám.

ZVĚRINA, Antonín. Krajská knihovna v Brodě slaví 120 let. Jihlavské listy, 2014, 8(28. 1. 2014), s. 8.

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě letos oslaví 120 let od svého založení. Během celého roku se uskuteční řada akcí připomínajících toto výročí. Mimo jiné ve formě tematických Večerů (jedenkrát za měsíc), pořadů týkajících se historie knihovny, nadstandardních výpůjčních služeb aj. Autor v příspěvku popisuje historii a současnou situací této instituce.

Jungová, Ivana. Kvalita a Mystery shopping: anketa. Veřejná správa, 2013, 24(22), s. 10–11. ISSN 1213-6581.

Příspěvek zachycuje názory pěti odborníků z našeho oboru a současně vedoucích pracovníků knihoven (Lenky Málkové, Ondřeje Fabiána, Stanislavy Kavanové, Miroslavy Sabelové a Dany Lošťákové) na hodnocení formou mystery shoppingu a důsledky tohoto hodnocení na chod jejich institucí. Všichni výše jmenovaní popsali, jak probíhal samotný proces mystery shoppingu, dále potom analýzu jednotlivých zjištění. V tomto čísle vyšel ještě jeden příspěvek obsahující tematiku (nejen) mystery shoppingu (Zbiejczuk Suchá, Ladislava a Jungová, Ivana. Knihovna žádoucí? Ptejte se na přání a experimentujte: informační profesionálové. Veřejná správa, 2013, 24(22), s. 14–15. ISSN 1213-6581).

Houšková, Zlata. Jak získat a udržet mladé lidi v týmu?: cena MARK. Veřejná správa, 2013, 24(22), s. 20–21. ISSN 1213-6581.

Autorka se ve svém příspěvku zabývá věkovou analýzou provedenou v českých knihovnách a aspekty, které by udržely mladé, perspektivní a vzdělané lidi v knihovnách. Dále se v něm věnuje motivacím, jak toho dosáhnout a jako příklad uvádí cenu MARK, která se každoročně uděluje mladým knihovníkům do 35 let. Popisuje rovněž proces přihlašování, posuzování a následné vyhlášení ceny včetně odměny. Příspěvek doplňují tři otázky, na které odpovídají nositelky ceny MARK Blanka Vorlíčová (2012) a Helena Hubatková Selucká (2011).

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ


Diskuze ke článku "PSALO SE JINDE "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2