ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Dlouholetý boj o zachování Petersovy hudební knihovny pro veřejnost v Lipsku byl úspěšně zavr­šen. Vzácná sbírka hudebnin, které se vážou ke slavné hudební minulosti Lipska, obsahuje přibližně 23 500 dokumentů – cenné autogramy, vzácné rukopisy, první vydání děl a dopisy slavných osobností německé hudby. Bohatě jsou zastoupeni skladatelé německé romantické hudby 19. století, například první vydání Walpurgisnacht od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, ale i rukopisy slavné rodiny Bachů. Město Lipsko se rozhodlo uchovat tuto vzácnou sbírku a ve spolupráci s ministerstvem kultury, Saxonovým ústavem umění a věd a řadou kulturních nadací celou sbírku odkoupilo. Její význam daleko přesahuje hranice města Lipska, sbírka obsahuje cenné graduály užívané ve středověku, byzantské zpěvníky, hudební časopisy z 18.–20. století, vědecké a kritické edice, muzikologické práce, speciální kolekce operních libret ze 17.–20. století a portréty slavných skladatelů. Sbírku založil roku 1894 generální ředitel hudebního vydavatelství C. F. Peters, v roce 1938 byla v majetku Henri Hinrichsena, který byl židovského původu, a tak mu byla v roce 1939 zabavena fašisty. Po složitých peripetiích se ve 20. století vrátila rodině Hinrichsenů, od níž byla v roce 2013 odkoupena a uložena v Městské knihovně v Lipsku.

(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen, Jg. 6, Nr. 3/2013)

Pudduklianská knižnica na Slovensku oslavila v loňském roce 20. výročí zavedení nové knihovnické služby do regionálního knihovního systému zakoupením dvou bibliobusů. Na počátku stál holandsko-slovenský projekt Program spolupráce s východní Evropou, do kterého se tato knihovna zapojila jako jediná na Slovensku. Již od počátku chtěla řešit dostupnost knihovních fondů pro venkovské knihovny, které byly nejvíce postiženy rozpadem střediskových systémů v 90. letech 20. století. Okres Svidník byl vybrán jako optimální pro zavedení bibliobusů, protože má mnoho obcí s malým počtem obyvatel a bibliobusy měly fyzicky i psychologicky odbourat vzdálenost mezi městem a venkovem. Projekt byl realizován za finanční podpory holandské vlády a Ministerstva kultury SR. Služby v bibliobusech se začaly poskytovat pro 74 obcí s počtem obyvatel 20 319 s týdenní periodicitou. Za 20 let své činnosti vypůjčily bibliobusy téměř dva miliony knih, tj. v průměru 100 000 výpůjček ročně. V letech 1993–2012 navštívilo bibliobusy téměř 500 000 zájemců, tedy průměrně 24 000 za rok! Za dvě desetiletí své činnosti se zde zaregistrovalo 35 000 uživatelů. Podduklianská knižnica celý projekt hodnotí velmi pozitivně, čas ukázal jeho opodstatněnost a velký význam pro svidnický region. Bibliobus je polyfunkční a plně nahrazuje funkci obecní či školní knihovny, zpřístupňuje knihovnické služby v nejodlehlejších částech Slovenska a nabízí obyvatelům venkova větší možnosti kulturního vyžití a přístupu k informacím.

(Knižnica, ročník 14, číslo 11–12/2013, s. 31–34)

Téměř před rokem byla otevřena veřejná knihovna ve Hallonbergenu poblíž Stockholmu, která se sta­la první certifikovanou knihovnou LGBT ve Švédsku. Toto označení znamená aktivní snahu knihovny o vytvoření rovného přístupu i pro LGBT komunitu (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). Hodně úsilí je zaměřeno na vzdělávání zaměstnanců a na získání certifikátů LGBT, které uděluje Švédská federace LGBT. Ve Švédsku získalo certifikát již 150 zařízení, většinou v oblasti zdravotní péče, ale už tři další knihovny zahájily proces certifikace, který trvá šest měsíců. Každá organizace, která usiluje o certifikát LGBT, zažije spoustu změn ve způsobu práce a v interakci s uživateli. Knihovna v Hallonbergenu musela změnit provozní pokyny a informace prezentované na webové stránce, ale i informační plakáty. Musela například upravit text plakátů z „přijít s tátou a mámou“ na „dospělé“, protože ji navštěvují i děti, které nemají tátu nebo mámu. Na konci certifikace museli všichni zaměstnanci knihovny podstoupit test, který ověřuje nejen faktické znalosti o problematice LGBT, ale i změnu myšlení v této oblasti. Knihovna v Hallonbergenu není největší v této oblasti Švédska, ale je rozhodně velmi navštěvovanou právě díky diskusím a otázkám, které téma LGBT otevírá.

(Scandinavian Public Library Quarterly – Vol. 46, No. 4/2013, s. 22–25)

Připravil ROMAN GIEBISCH


Diskuze ke článku "ZE SVĚTA"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2