JAK NA TO: Elektronicky o fantastice pro knihovníky

PAVLA LŽIČAŘOVÁ fantastika.kurz@gmail.com

Na podzim loňského roku proběhl na známém vzdělávacím portále kurzy.knihovna.cz e-learningový kurz Fantastika v současné české literatuře, který si kladl za cíl rozšířit znalosti knihovníků o tomto stále populárnějším literárním žánru a přispět tak ke zkvalitnění poskytovaných služeb knihoven a jejich zatraktivnění. O tom, kde nápad na kurz vznikl, jak se připravoval, jaké nástrahy bylo třeba překonat a jaká byla zpětná vazba, píše jeho autorka.

E-learning, tedy vzdělávání „na dálku“ prostřednictvím (v naprosté většině) sítě internet, je významné téma posledních let. Jeho velký potenciál spočívá v univerzálnosti, efektivitě, ekono­mické nenáročnosti a atraktivitě, což si naštěstí velmi dobře uvědomuje i české knihovnictví, které ho využívá nejen pro rekvalifikaci, ale i celoživotní vzdělávání pracovníků.

Z aktivit na tomto poli bych zdůraznila především portál kurzy.knihovna.cz, který je spravován Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Za několik let své existence nabídl řadu kurzů nejen na knihovnická témata a nejen pro knihovníky – prostřednictvím portálu se může vzdělávat i nejširší veřejnost. Většina aktivit je zdarma a „hlav­ní“ kurzy se pravidelně opakují – jedná se například o Knihovnické minimumKnihovnický kurz, určené pro pracovníky bez odborného vzdělání, či profesní angličtinu a němčinu.

Proč fantastika?

K tvorbě e-kurzu Fantastika1 v současné české literatuře mě inspirovalo více skutečností. Několik let se v tomto žánru aktivně pohybuji (v současnosti vedu žánrovou edici v nakladatelství Epocha, dlouho jsem pracovala jako šéfredaktorka jednoho z nejčtenějších portálů www.fantasyplanet.cz), ale rovněž jsem vystudovaná knihovnice, která se pravidelně setkávala s názo­ry čtenářů, že chodit do knihovny pro fantasy a sci-fi „je na houby, nic pořádnýho tam nemají, regály mají označený špatně, Tolkiena zastrkanýho mezi beletrii“ a tak dále. Po absolvování kurzu o současné české literatuře eLitka, který byl umístěn rovněž na portále kurzy.knihovna.cz, mě napadlo přispět ke zlepšení situace a vytvořit obdobný kurz, ale zaměřený čistě na fantastiku. S ohledem na rozsah – pak na současnou českou, v níž se nejvíce orientuji a která je na vysoké úrovni. Projekt jsem nabídla Slezské univerzitě, na které studuji, jako téma mé bakalářské práce a Masarykovu univerzitu jsem požádala o poskytnutí prostoru na kurzy.knihovna.cz. Z obou stran přišly pozitivní odpovědi a já mohla začít kurz připra­vovat.

Jak zaujmout?

Od začátku jsem měla jasno v cílové skupině – ti zaměstnanci městských knihoven, kteří se ve fantastice absolutně neorientují (studovat jsem ale samozřejmě umožnila každému zájemci). Proto jsem kurz naplnila jen základními informacemi a v každém modulu kladla důraz na možnost dalšího vzdělávání – doporučovala jsem časopisy, weby, bibliografie a další materiály k podrobnějšímu prostudování. Rovněž jsem ale chtěla, aby knihovníky kurz bavil a aby měli motivaci ho dokončit – výstupem totiž nebyl certifikát, „jen“ nové znalosti, rozšíření obzorů a inspirace. Usilovala jsem také o to, aby aspoň část z nich fantastika zaujala i v tom smyslu, že si z ní zkusí něco přečíst. Proto měli mí studenti možnost v každém modulu soutěžit o žánrovou knihu, plnit povinné, ale zábavné úkoly, přečíst si ukázky z děl zmíněných autorů, podívat se na videoreportáže z akcí fanoušků, složit si puzzle či vyplnit křížovku.

Přílivová vlna zájemců

Největší obavy jsem měla především z toho, že o kurz nebude mít nikdo zájem. Byla jsem však velmi příjemně šokována (překvapena je příliš slabý výraz). Přitom jediná místa, kde jsem kurz propagovala, byla e-mailová konference KNIHOVNA a můj osobní Facebook. Prostřednictvím konference se však zpráva dostala k několika stovkám knihovníků, kteří během tří hodin zaplnili plánovanou kapacitu přibližně 40 účastníků. Hned mi tak bylo jasné, že kurz nabídnu na jaře znova.

Čtyři měsíce s kurzem

Při organizaci kurzu jsem nijak neexperimentovala a částečně intuitivně, částečně pod vlivem inspirace eLitkou jsem učivo rozdělila do deseti modulů po týdnu. Ve snaze kurz maximálně zpřístupnit jsem studijní materiály zveřejňovala v podobě krátkých dokumentů ve formátu PDF, které si studenti mohli stáhnout a studovat tak kdykoli  a třeba i na místě bez internetového připojení. Každý modul obsahoval doplňkové materiály – nejčastěji rozsáhlé ukázky z knih zmíněných au­to­rů, ale i seznam vybraných antologií či vtipnou ukázku odlišnosti fantasy a sci-fi v praxi.

Moduly jsem skládala za sebou tak, aby byl průběh kurzu pestrý a informace byly nabízeny vyváženě. Začátek samozřejmě patřil definicím, historii a subžánrům, následně se střídaly moduly o nejdůležitějších současných autorech s materiály o antologiích a sbornících, nakladatelstvích, dalších zdrojích informací (žánrové časopisy a we­bové portály) a fanoušcích a jejich aktivitách (literární soutěže, workshopy, setkání… – tento modul byl mimochodem společně s jedním o autorech vyhodnocen v dotazníku zpětné vazby jako nejlepší z celého kurzu).

Poslední část jsem věnovala představení knihoven, které s fantastikou již aktivně pracují. Tento modul měl sloužit jako inspirace, a nakolik se záměr zdařil, bude známo z dotazníku, který pro účastníky prvního běhu nyní připravuji.

Testování a úkoly

V každém modulu čekal na studenty test a/nebo úkol, který měl prověřit nabyté znalosti. Uzávěrku jsem stanovila vždy čtrnáct dní po otevření modulu, abych umožnila studovat i těm, kteří v průběhu kurzu odcestovali od počítače či onemocněli. Ukázalo se to jako dobrá volba. Kurz byl uzav­řen souhrnným testem, který se skládal z otázek ze všech modulů. Na náročnost či kvalitu otázek naštěstí nebyly – až na jednu dvě drobnosti – žádné stížnosti, studenti všechny testy v povoleném počtu tří pokusů úspěšně složili.

Problémy? Naštěstí jen nepatrné

Problémy se nevyhnou nikomu, a tak i já jsem by­la připravená na smršť dotazů a stížností. Naštěstí jsem se nedočkala, vše fungovalo velmi hladce, trošku jsem se „prala“ jen s technickými záležitostmi, což bylo způsobeno tím, že jsem v prostředí moodlu, na němž jsou kurzy.knihovna.cz postavené, pracovala poprvé a vše tak zkoušela metodou pokus-omyl. Od uživatelů jsem dostávala spíše inspiraci pro druhý běh kurzu, jako třeba zaslání všech studijních materiálů v jednom dokumentu.

Zpětná vazba = motivace do budoucna

Společně se závěrečným modulem a testem jsem spustila i dotazník zpětné vazby. Kurz dokončilo 37 ze 46 přihlášených účastníků, a to nepočítám ty, kteří si četli materiály, ale neplnili úkoly a testy. Velmi pozitivní rovněž byly výsledky dotazníku zpětné vazby, který vyplnilo 28 studentů. Celkově bylo s obsahovou náplní velmi spokojeno 20 a spokojeno osm respondentů, dobrý ohlas měly i průběžné a závěrečný test, jejichž náročnost, časový limit a přehlednost jako skvělé hodnotilo osm, jako dobré 16 a jako průměrné čtyři studenti. Nejdůležitější otázka dotaz­níku byla zodpovězena nejpozitivněji – celkovou spokojenost s kurzem vyjádřilo nejvyšší známkou všech 28 respondentů.

Další aktivity spojené s fantastikou by pak uvítalo dvacet studentů. Tato čísla a slovní komentáře účastníků mě motivovaly nejen ke druhému, značně vylepšenému2 běhu kurzu, který díky neomezené kapacitě nyní na kurzy.knihovna.cz studuje téměř 250 účastníků, ale i k projektu FANDOK – Fantastika do knihoven, kterému příští rok zasvětím svou diplomovou práci.

Přínos kurzu nejen pro studenty

Z kurzu mám celkově velmi dobrý pocit a jsem ráda, že mě napadlo jej uspořádat a po úspěšné obhajobě bakalářské práce převést do praxe. Musím poděkovat i Masarykově univerzitě, která mi umožnila prezentovat projekt na známém a kvalitním vzdělávacím portále. Jestli má práce bude mít vliv na práci knihoven, to ukáže čas, jednoho vítězství jsem ale již dosáhla – reakce účastníků prvního a počet studentů druhého běhu ukázaly, že je o fantastiku zájem, že už se na tento žánr nedívá skrze prsty jako na brak a literaturu velmi nízké úrovně a že mají knihovníci zájem s ním ve svých institucích pracovat. A to je ze všeho nejdůležitější.

1 Zjednodušeně řečeno zastřešující pojem pro fantasy, science fiction a horor s nadpřirozenými prvky.

2 Aktualizovanému o nové informace, ale rovněž doplněnému o zábavné prvky v podobě puzzlů, křížovek a videí v každém modulu a možností získat na závěr certifikát zaštítěný Knihovnou Univerzity Palackého.

Pohled z druhé strany

Kurz Fantastika v současné české literatuře byl prvním e-learningovým kurzem, který jsem absolvovala po ukončení studia, kde však nevelká část výuky tímto způsobem probíhala. V prostředí moodle jsem tedy již pracovala a několik kurzů na portále kurzy.knihovna.cz jsem v nedávné době se zájmem prošla, pročetla jsem si volně dostupné materiály, ale neskládala jsem průběžné a zá­věrečný test. A tak bylo po přihlášení se do kurzu o české fantastice mou největší starostí to, zda si ještě pamatuji, jak se vlastně učit.

Zvolila jsem metodu vytištění jednotlivých materiálů a jejich pročítání s vyznačováním informací, které jsem považovala za důležité. Skládání průběžných testů bylo možné samozřejmě s nahlédnutím do učebních textů, ale měla jsem radost, když se mi podařilo otázku zodpovědět i bez toho. Protože jsou testy časově limitovány, je třeba alespoň vědět, kde se daná informace v dokumentu nachází, což považuji za „ověření“ toho, zda účastník věnoval jednotlivým modulům dostatečnou pozornost.

V prvních modulech mě nejvíce zaujala autorkou zmiňovaná ukázka rozdílu mezi žán­rem sci-fi a fantasy na konkrétním textu. Také modul o fanoušcích žánru, jejich setkáních a akcích bych označila za nejpodařenější.

Velmi oceňuji, že součástí úkolů byla návštěva různých tematických webových stránek, vyhledávání informací v příbuzných zdro­jích a podobně. Sama bych se k jejich prohlédnutí dostatečně nemotivovala, takto jsem musela, a dokonce mě to i bavilo a brou­z­dáním po webech jsem pochytila další informace.

Celkově jsem byla s pojetím i časovou náročností kurzu spokojena, z české fantastiky jsem mnoho konkrétních děl neznala, a přestože jsem si vše pravděpodobně nezapamatovala, určitě již pro mě orientace v této oblasti bude příjemnější.

Třešničkou na dortu bylo už jen to, že jsem v jedné z doprovodných soutěžích vyhrála dvoudílný román Juraje Červenáka Zlato Arkony. Autorce kurzu se podařilo, co za­mý­šle­la, tedy zatím částečně, neboť mám knihy připraveny jako četbu na letní dovolenou.

Lenka Šimková

(účastnice prvního běhu kurzu)


Diskuze ke článku "JAK NA TO: Elektronicky o fantastice pro knihovníky "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2