KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Pozvánka do malých knihoven na Liberecku

Na návštěvě Místní knihovny Bílý Kostel nad Nisou

IVA SLÁMOVÁ slamova@kvkli.cz

Příjemný interiér knihovnyBílý Kostel nad Nisou je obec na severu Čech v okrese Liberec. Leží mezi Chrastavou, Libercem a Hrádkem nad Nisou. V obci jsou mateřská a první stupeň základní školy. Během uplynulých let vládl v obci čilý stavební ruch, mnoho objektů a památek bylo opraveno, došlo k výstavbě nových domů.

Dnes je Bílý Kostel nad Nisou úhlednou, spokojeně žijící obcí s 900 obyvateli, její upravenost ještě podtrhuje okolní krásná příroda. Rozvíjí se zde i společenský život a jedním z výborně fungujících zařízení obce, které velmi rádi využívají nejen místní občané, ale i přespolní, je místní knihovna.

Obecní knihovna v Bílém Kostele nad Nisou zahájila provoz 1. ledna 1946. Sídlila v prvním patře budovy tehdejšího obecního úřadu, knihovnicí byla Josefa Morcová, manželka ředitele školy. Základ knihovního fondu tvořily svazky z první republiky, z dřívější menšinové knihovny.

Po Josefě Morcové vedli knihovnu mnoho let manželé Matouškovi. Někdy kolem roku 1970, kdy knihovnu po nich převzal Václav Poustka, sídlila v prvním patře nynější restaurace Tatran a její oficiální název se v průběhu let změnil na Místní lidovou knihovnu. Od roku 1974 chodila Václavu Poustkovi pomáhat s budováním lístkového katalogu Eva Marečková, a když se v říjnu 1978 Poust­kovi odstěhovali do Liberce, knihovnu převzala a vede ji dodnes.

Po otevření nové mateřské školy v roce 1980 se v rámci akce Z začala přestavovat stará mateřská škola, kde měla v přízemí sídlit knihovna a lékařská poradna pro kojence. Kolaudace proběhla 10. února 1987 a již následující den ji mohli navštívit první čtenáři. Pár dní předtím však dobrovolní hasiči z Bílého Kostela přestěhovali do nových prostor celý knihovní fond, který byl umístěn do 16 velkých a 10 nízkých regálů, zakoupených tehdy pro knihovnu.

Po roce 1989 se změnilo mnoho věcí. Knihovna přešla opět do majetku obce Bílý Kostel nad Nisou a o čtyři roky později se přestěhovala do přízemí opraveného obecního úřadu, kde sídlí dodnes. Během uplynulých let se postupně měnila – zakoupením knihovního systému Clavius se připravovala na automatizovaný provoz a rozšíření dalších služeb. Veškerý volný čas Eva Marečková věnovala aktualizaci a přeznačování fondu a postupně i jeho vložení do počítače. Když už se tyto nezbytné práce chýlily ke konci a knihovnice i čtenáři se těšili na půjčování knih prostřednictvím čárových kódů, přišel srpen 2010. Knihovna v Bílém Kostele byla jednou ze čtyř na Liberecku, které postihla blesková povodeň. Voda poškodila stěny, jež musely být otlučeny do výše 60 cm, a zničila fond sice jen ve spodních policích, přesto muselo být přes 1000 svazků odepsáno. Knihovna přišla také o veškerou výpočetní techniku a bohužel také o všechna data.

Výpůjční pult v knihovněPracovnice Krajské vědecké knihovny v Liberci z Oddělení služeb knihovnám Liberecka se snažily poskytnout E. Marečkové oporu, situace nebyla vůbec jednoduchá, neustálý kontakt byl potřebný. Vedla se mnohá jednání, která přinesla pomoc od firmy Mironet Praha (včetně její poboč­ky v Jablonci nad Nisou) a DataHelp, s r. o. Praha, bylo nutno hledat kontakty na dodavatele zařízení a zpracovat projekt do programu VISK 3 na zakoupení chybějícího počítačového vybavení. Významnou pomoc s doplněním zničeného knihov­ního fondu poskytla Městská knihovna v Praze i jednotlivci.

Díky dárcům, kteří přinesli starší počítač, zača­la knihovnice úplně od začátku s vkládáním knihovního fondu. Knihovna využila i nabídku SKIP ČR, který poskytl knihovnám obcí postižených povodněmi starší notebooky.

Během roku 2013, kdy byly ukončeny práce s knihovním fondem, a zdálo se, že knihovna již bude moci spustit plně automatizovaný provoz, došlo k další události – musela uvolnit jednu místnost pro potřeby České pošty. Jinak hrozilo, že v obci bude tato, pro občany nezbytná služba, zrušena. Po dalších stavebních úpravách změna nakonec knihovně prospěla, díky pochopení vedení obce byly zakoupeny nové regály pro dětskou a naučnou literaturu a výpůjční pult. Uživatelům jsou k dispozici dva počítače připojené k internetu.

Podle poslední statistiky knihovna vykazuje fond ve výši 5300 svazků. Navštěvuje ji necelá stovka čtenářů, z toho čtvrtinu tvoří děti. Za rok 2013 bylo uskutečněno přes 5000 výpůjček, knihovnice navíc zajistila 99 knih prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, převážně z KVK v Liberci. Fond knihovny je průběžně doplňován výměnnými soubory, za minulý rok to bylo 509 svazků pro všechny věkové skupiny čtenářů. Kromě nabídky osmi titulů časopisů se fond novinek rozrostl o 291 svazků, kladný přístup zřizovatele se projevuje i v tomto směru a čtenáři mají opravdu z čeho vybírat.

Rok 2014 je určitě dalším rokem pozitivních změn – byly dokončeny poslední úpravy knihov­ny, veškerý fond byl přeznačen a je uložen do počítače, knihovna již má zpřístupněn svůj on-line katalog (http://bily-kostel.knihovny.net) a před dokončením jsou vlastní webové stránky. Teď už by bylo jen třeba vyměnit regály na beletrii (zásah vody při povodni je přece jen znát) a věřit, že knihovna v Bílém Kostele má špatné časy za sebou.

Této pěkné knihovně a jejím čtenářům bych to přála, ale také aktivní a obětavé knihovnici Evě Marečkové, která si v roce 2013 připomněla 35 let v knihovně. Nevzdala to a společně s dalšími nadšenci a za významné podpory vedení obce knihovnu opět obnovila. Její čtenáři se tak mohou pochlubit příjemným prostředím a mnoha službami, které knihovna nabízí.

Foto archiv knihovny


Diskuze ke článku "KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Pozvánka do malých knihoven na Liberecku"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2