MojeID usnadní přihlášení nejen do knihovny

JIŘÍ PRŮŠA jiri.prusa@nic.cz

Nakoupit, přečíst si nejnovější zprávy, pobavit se a zůstat ve styku se všemi známými – to vše dnes díky internetu dokážeme zařídit takřka na jedno kliknutí myší. Čím více si ale užíváme výhod nejrůznějších on-line služeb, tím více hesel a uživatelských jmen si musíme pamatovat. A to od určitého počtu není zrovna nejjednodušší. Na pomoc s řešením tohoto problému je zde již více než tři roky služba mojeID provozovaná sdružením CZ.NIC, správcem národní domény .cz, která umožňuje přihlašování k nejrůz­nějším službám pomocí jednoho jména a hesla. Po elektronických obchodech či zpravodajských serverech tato užitečná služba nachází své místo rovněž v českých knihovnách.

Představení mojeID

Výhoda mojeID (www.mojeid.cz) pro uživatele je jednoznačná – vyšší komfort a úspora času. Pro poskytovatele služeb je přihlašovací systém cenný zejména proto, že nabízí ověřenou identitu uživatelů. Díky tomu mají například provozovatelé e-shopů jistotu, že kontaktní údaje nakupujících jsou správně vyplněné a objednané zboží dorazí v pořádku.

Mezi elektronické obchody, do kterých je možné se prostřednictvím mojeID přihlašovat, patří například obchod s výpočetní technikou CZC.CZ, obchod s parfémy a kosmetikou Parfums.cz či inzertní server se zbožím nabízeným jen za odvoz Nevyhazujto.cz. Díky mojeID je možné si rovněž snadno a rychle koupit jízden­ku na vlaky RegioJet či „žluté“ autobusy společnosti Student Agency.

Výrazné obliby se mojeID dočkalo také u zpravodajských serverů (např. se jedná o we­by TV Nova či významných vydavatelství Economia, Mladá fronta, Internet Info atd.), kde ověřené identity přihlášených uživatelů přispívají ke kultivaci diskusí pod články.

Výhod mojeID a především ověřených identit začínají postupně využívat rovněž města a obce, které díky této službě mohou pořádat např. ověřené ankety, referenda nebo podobně jako některé servery nabídnout fórum s věcnou a konstruktivní diskusí, ve které se uživatelé neskrývají za anonymitou Internetu.

Jak služba mojeID funguje?

Službu mojeID vyvíjí a provozuje komerčně neutrální subjekt – sdružení CZ.NIC, které má na starosti rovněž zajištění provozu národní domény .cz a dlouhodobě podporuje českou i světovou internetovou komunitu.

V rámci mojeID existují tři úrovně ověření identit, které se od sebe liší stupněm ověření uživatelských atributů. Zatímco pro základní úroveň (částečně identifikované uživatele) sta­čí zadat kód doručený na e-mail a formou SMS na mobilní telefon, pro vyšší úroveň (plně identifikovaný uživatel) je již třeba zadat rovněž kód doručený poštou, čímž je ověřeno, že daná poštovní adresa existuje a je pravidelně vybírána. Nejvyšší úroveň – tzv. validovaný uživatel – pak vyžaduje ověření základních údajů vedených u účtu mojeID s údaji v občanském průkazu. Toto ověření vyžadované od některých provozovatelů (především měst a obcí) je možné provést buď v sídle sdružení CZ.NIC v Praze, prostřednictvím úředně ověřeného podpisu (ten je možné získat např. na každém pracovišti Czech POINT), nebo na validačních pracovištích vybraných knihoven. V současné době nabízí toto ověření Moravská zemská knihovna v Brně a Technická univerzita v Liberci.

V souvislosti se stinnými stránkami Internetu je vhodné zmínit rovněž bezpečnost mojeID a ochranu dat uživatelů. Službu mojeID provozuje sdružení CZ.NIC, jehož hlavní činností je bezproblémové zajištění chodu české národní domény .cz. Takovýmto úkolem může být pověřen pouze důvěryhodný, spolehlivý a dostatečně odborně a technologicky kompetentní subjekt, který je schopen splnit ta nejpřísnější bezpečnostní kritéria. Uživatelé mojeID si tak mohou být jisti, že své osobní údaje svěřují respektované organizaci, která má dlouhodobé zkušenosti s provozováním a zabe­z­pečováním rozsáhlých registrů obsahujících osob­ní data. V oblasti bezpečnosti pak sdružení CZ.NIC zabezpečuje rovněž provoz národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, který pomáhá řešit kybernetické incidenty v České republice a představuje tak jeden z nejvýznamnějších tuzemských subjektů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Výhodou služby mojeID je rovněž to, že například na rozdíl od sociálních sítí jsou osobní údaje uloženy na serverech umístěných v ČR a jejich uchovávání a poskytování se tak řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a je snadno kontrolovatelné Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Co nabízí mojeID knihovnám?

V rámci elektronizace knihoven přestavuje mojeID možnost, jak uživatelům ulehčit přihlašování k elektronickým službám, jako jsou katalogy s možností vyhledávání či rezervace knih. Díky ověřeným identitám a tím i možnosti dohledat pravou totožnost daných uživatelů pak knihovny mohou uvažovat rovněž o umožnění plně elektronické registrace bez nutnosti návštěvy pobočky. Uživatelé se poté mohou stejným uživatelským jménem a heslem hlásit k více službám, čímž se rovněž eliminuje možnost zapomenutí hesla či uživatelského jména a jeho následná obnova. Elektronické služby knihoven se tím pro uživatele stávají pohodlnější a přátelštější.

Vedle již zmíněné bezpečnosti představuje velkou výhodu mojeID i jeho vývoj na otevřené platformě OpenID a dále zapojení do rozsáhlé­ho evropského projektu STORK 2.0 (www.eid-stork2.eu) zaměřeného na přeshraniční uznávání elektronické identity. MojeID je již nyní koncipováno tak, aby splnilo požadavky vyplývající z budoucí evropské legislativy – tzv. eIDAS (Nařízení evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu), které by mělo vstoupit v platnost příští rok. Vzhledem ke stavu elektronické identifikace a elektronických občanských průkazů v České republice je pak mojeID v současné době jedinou autentizační službou, která splňu­je požadavky Evropské komise a získala v rám­ci projektu STORK 2.0 tzv. QAA (Quality Authentication Assurance) certifikaci.

Ve vztahu ke koncepci knihoven je pak třeba vyzdvihnout, že přihlášení prostřednictvím mojeID podporuje rovněž Ministerstvo kultury, které jej v rámci programu VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven) podpořilo. S přihlašováním prostřednictvím mojeID je počítá­no taktéž v připravovaném Centrálním portá­lu českých knihoven.

Jak zavést mojeID?

Pro většinu knihoven představuje nejjednodušší způsob zavedení mojeID prostřednictvím implementace připravené dodavatelem jejich knihovního systému, resp. jeho části prezentované na webu v podobě on-line katalogu. V současné době podporuje přihlašování přes mojeID systém KP-Sys, před dokončením je pak rovněž implementace do systému Clavius /LANius a knihovnických řešení dodávaných společností Cosmotron a ExLibris (systém Aleph). To, že mojeID může najít uplatnění rovněž v systémech na míru, pak potvrzuje Městská knihovna Praha.

Spolu se zavedením přihlašování prostřednictvím mojeID je pak možné rovněž zřízení tzv. validačního pracoviště, kde si čtenáři ověří své údaje v mojeID a „povýší“ je tak na nejvyšší možnou úroveň tzv. validovaného uživatele. Pro zaměstnance knihovny se ověření údajů pro mojeID výrazně neliší od činností, které již nyní vykonávají například při registraci nového čtenáře. Z důvodu nízkého počtu validačních míst může tato služba knihovnám navíc přivést nové čtenáře, kteří by si třeba jinak do knihov­ny cestu nenašli. Kompenzace nákladů spo­jených s ověřením poskytovaná sdružením CZ.NIC pak pro knihovny může představovat vítaný zdroj dalších příjmů.

Víte, že…?

Sdružení CZ.NIC v rámci osvětové činnosti vydává rovněž knihy z oblasti informačních technologií. Do současnosti vyšlo v edici knihy.nic.cz celkem sedm titulů: od Báječného světa elektronického podpisu od Jiřího Peterky přes právní knihu Internet jako objekt práva od Jána Matejky až po překlady technicky orientované zahraničí literatury jako Ponořme se do Python(u) či Pro Git. Pro dospívající mládež, ale nejen pro ni, je určena kniha Buď pánem svého prostoru zaměřená na otázky soukromí nejen na sociálních sítích. Všechny tyto tituly je možné si zakoupit, ale rovněž na adrese http://knihy.nic.cz bezplatně stáhnout v elektronické podobě vhod­né pro čtečku. CZ.NIC nabízí tyto e-knihy zdarma také knihovnám pro jejich čtenáře.


Diskuze ke článku "MojeID usnadní přihlášení nejen do knihovny "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2