PSALO SE JINDE

RUTOVÁ, Nina. Scénické čtení. Rodina a škola: časopis pro všechny rodiče a učitele, 2014, 61(2), s. 30–31. ISSN 0035-7766.

Článek popisuje, jak se scénické čtení v posledních letech dostává stále častěji do základních škol za pomoci herců Slováckého divadla, kteří již od roku 2000 vyjíždějí do knihoven a škol na území Moravy a Slezska. Je to jedinečná možnost, jak zábavnou formou nalákat děti ke čtení. Scénické čtení představuje knihu trochu jinak, netradičně a má velký úspěch jak u dětí, tak i u pedagogů.

JÍLKOVÁ, Jana a Jaroslav CÍSAŘ. IKEM i průkopníkem KnihoBudek. Biblio: časopis pro čtenářskou veřejnost – o knihách ze všech stran, 2014, 2(7) (únor), s. 24–25.

Nápad pocházející z Velké Británie se ujal i v České republice. Několik dobrovolníků, inspirovaných červenými britskými telefonními budkami, sehnalo staré telefonní budky, opravilo je zvenku i zevnitř, vybavilo policemi na knihy a dalo tam první knihy. Nápad se jako první ujal v pražském IKEMu. Tyto KnihoBudky byly financovány z programu Think Big Nadace Telefónica a Nadace rozvoje občanské společnosti. V závěru příspěvku autoři nastiňují i možnou budoucnost tohoto nápadu/projektu.

DVOŘÁČKOVÁ, Simona. Vyplatí se veřej­né knihovny? Odborníci našli odpověď. Moderní obec, 2014 (4), s. 40, ISSN 1211-0507.

Odborníci z Městské knihovny v Praze ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici zveřejnili letos v březnu výsledky tříletého projektu Metodika měření hodnoty služeb knihoven, jenž byl spolufinancován MKP a Ministerstvem kultury ČR v rámci programu VISK. Příspěvek seznamuje s tím, jak si ceníme služeb knihovny, kolik jsme ochotni za její služby zaplatit, jakou hodnotu mají služby veřejných knihoven pro společnost, výpočet hodnoty nákladů a přínosů (Cost-benefits analysis) aj. Šetření bylo provedeno formou dotaz­níků v MKP a v městských knihovnách v Kutné Hoře, Uherském Hradišti a Táboře.

Gabzdyl, Josef. Vědeckou knihovnu ničí plíseň a vlhko. Politici stále jen slibují. Mladá fron­ta Dnes. Severní Morava a Slezsko, 2014, 25(69). Moravskoslezský, s. B2. ISSN 1210-1168.

Článek popisuje aktuální nevyhovující podmínky pro uskladnění fondu, služby a práci v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Knihovna v těch­to prostorech sídlí od roku 1951, a už tenkrát měly být pouze provizoriem. Stavba nového objektu „Čer­né kostky“ se neuskutečnila. Město Ostrava hledá náhradní prostory pro tuto instituci.

KRAUSOVÁ, Dita a Jan KÁBRT. Knihovnice z Osvětimi. Reflex, 2014, č. 14, s. 46–49.

Rozhovor se ženou, která půjčovala knihy dětem v Osvětimi a inspirovala španělského spisovatele Antonia G. Iturbeho k napsání knihy Osvětimská knihovnice. V rozhovoru hovoří o svém dětství, o tom, jak se dostala do koncentračních táborů v Terezíně, Osvětimi, Bergen-Belsenu. V závěru zmiňuje okolnosti vysvobození z koncentračního tábora a svůj život po válce.

Zájem o půjčování e-knih hlásí Praha i Vídeň. Moderní obec: odborný časopis pro veřejnou správu, 2014, 20(2), s. 16. ISSN 1211-0507. Dostupné také z: http://moderniobec.ihned.cz/c1-61669480-zajem-o-pujcovani-e-knih-hlasi-praha-i-viden/

Příspěvek ve zkratce popisuje digitální nabídku vídeňských knihoven (Wiener Büchereien) a Městské knihovny v Praze (MKP). Dále se věnuje prvním e-knihám, které vznikaly v MKP v roce 2010 a jsou volně ke stažení. MKP zpřístupňuje ve spolupráci s Open Library e-knihy v různých světových jazycích, digitální dokumenty, odborné články, audioknihy, noty, hudbu k poslechu apod. Článek dále uvádí, v jakém formátu MKP e-knihy vydává, na jakém zařízení je může kdokoli přečíst, kolik stažení eviduje, jak dlouhá je výpůjční doba (v únoru 2014 byly e-knihy ke stažení bez nutnosti registrace a zdarma).

Knihovna nabízí moderní prostor pro studium, kulturu i setkávání. Magazín Zlín, 2014, 20(2), s. 21.

V úvodu příspěvku PhDr. Zdeňka Friedlová shrnula fungování Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně v nově zrekonstruovaném objektu 15. budovy 14/15 Baťova institutu. Dále stručně nastínila budoucnost této instituce a seznámila s novinkami pro čtenáře, například s automaty na vracení a půjčování knih, dále se vzdělávacími kurzy, které knihovna pořádá (e-knihy, e-čtečky a práce s nimi), a dalšími kulturními akcemi.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ


Diskuze ke článku "PSALO SE JINDE"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2