NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2013–2014. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2013. 239 s.

ISBN 978-80-86611-58-7

Tde 39.757

Biblioteki za rubežom 2013/2 : otkrytyj dostup : sbornik. [Knihovny v zahraničí 2013/2. Volný pří­stup. Sborník.] Moskva: Centr knigi Rudomino, 2013. 151 s. : grafy, tabulky.

ISBN 978-5-905626-84-5

Kfe 39.762

BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Knihovnictví na Bílovecku od roku 1945. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. 78 s.

ISBN 978-80-7248-809-4

Kda 9.620/B

PILAŘ, Jindřich. Věková diskriminace (ageismus), age management a spolupráce různých věkových skupin v knihovnách. [Rešerše.] Praha: Národní knihovna ČR, 2013. 1 CD-ROM, 44 záznamy.

Kr 2/2013

Architektura knihoven

Blickwinkel Bibliothek 2014. [Perspektiva knihoven 2014.] Berlin: BibSpider, 2013. l kalendář (14 l.) : barev. il.

ISBN 978-3-936960-76-1

Aaaa 39.711

CAMPBELL, James W. P. The library : a world history / photographs by Will Pryce. [Knihovna : světové dějiny.] London: Thames & Hudson, 2013. 320 s. : il., plány, faksim.

ISBN 978-0-500-34288-6

Aa E 65162

PILAŘ, Jindřich. Nové a rekonstruované budovy českých knihoven v období od roku 2000. [Rešer­še.] Praha: Národní knihovna ČR, 2013. 1 CD-ROM, 286 záznamů.

Aac 1/2013

Organizace knihovních fondů

SHEEHAN, Kate. The eBook revolution : a primer for librarians on the front lines. [Revoluce elektronických knih. Základ pro knihovníky v předních liniích.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2013. 146 s. : grafy.

ISBN 978-1-61069-183-3

Oaagb 39.696

TEPER, Jennifer Hain, Eric ALSTROM, eds. Planning and constructing book and paper conservation laboratories : a guidebook. [Plánování a budování laboratoří pro konzervaci knihy a papíru. Příručka.] Chicago: American Library Association, 2012. 230 s. : il.

ISBN 978-0-8389-8601-1

Olb 39.729

Sítě knihoven

KOVAĽ, Ljudmila Michajlovna. Na blagoje prosveščenije : iz istorii Rossijskoj gosudarstvennoj biblioteki. [Pro dobro osvěty. Z dějin Ruské státní knihovny.] Moskva: Paškov dom, 2012. 497 s. : il., portréty.

ISBN 978-5-7510-0546-7

Taa T 229894

Boris Yeltsin Presidential Library : annual report 2012. [Prezidentská knihovna Borise Jelcina. Výroční zpráva 2012.] Saint Petersburg: Boris Yeltsin Presidental Library, 2013. 95 s. : il.

ISBN 978-5-905273-26-1

Tp 9.564/B

Služby knihoven

GAMBLE, Nikki. Exploring children’s literature : reading with pleasure and purpose. 3rd ed. [Za poznáním dětské literatury. Radostné a účelné čtení.] Los Angeles: Sage, 2013. xiii, 271 s. : il.

ISBN 978-1-4462-6859-9

Scb E 65194

JACOBS, Alan. The pleasures of reading in an age of distraction. [Potěšení z četby v neklidné době.] Oxford: Oxford University Press, 2011. 162 s.

ISBN 978-0-19-974749-8

Sf T 230765

TRÁVNÍČEK, Jiří, ed. Knihy a jejich lidé : čtenářské životopisy. Brno: Host, 2013. 534 s. : portréty.

ISBN 978-80-7294-967-0

Sf 39.759

KNIHOVĚDA

JOHNS, Adrian. Pirátství : boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese / z anglického originálu přeložili Lucie Chlumská a Ondřej Hanus. Brno: Host, 2013. 633 s. : il.

ISBN 978-80-7294-711-9

Xd 39.763

Kniha 2012 : zborník o problémoch a dejinách kniž­nej kultúry / zostavila a redigovala Miroslava Domová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2012. 408 s. Ed. Teória a výskum. Vedecké zborníky.

ISBN 978-80-89301-96-6

X 39.737

PARTRIDGE, Stephen, Erik KWAKKEL, eds. Author, reader, book : medieval authorship in theory and practice. [Autor, čtenář, kniha. Středověké autorství v teorii a praxi.] Toronto: University of Toronto Press, 2012. vi, 305 s. : il.

ISBN 978-0-8020-9934-1

Kdb T 228670

PAVLÍČEK, Tomáš, Petr PÍŠA, Michael WÖGERBAUER, eds. Nebezpečná literatura? : antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012. 552 s. Ed. Teoretická knihovna, 31.

ISBN 978-80-7294-859-8

Xe 39.565

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2