Z POKLADŮ… Knihovny Českého rozhlasu

Kniha návštěv krátkovlnného vysílání Československého rozhlasuText a foto Eva Kopřivová eva.koprivova@rozhlas.cz

V květnu letošního roku uplynulo 91 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v Čechách. Knihovna Českého rozhlasu je o necelých deset let mladší, první písemné zázna­my v přírůstkovém seznamu pocházejí z ro­ku 1932. Fond knihovny byl doplňován formou knižních darů a recenzních výtisků. V počátcích byl knihovní fond budován živelně, teprve postupem doby získala akvizice odborný základ se zvláštním zřetelem k požadavkům rozhlasového vysílání. Na Knihovnu Českého rozhlasu se nikdy nevztahovala žádná cenzurní opatření, a tak fond zůstal v době minulé (po roce 1948 i 1968) nenarušen. Navíc jej po roce 1990 obohatily knihy z exilových vydavatelství Index, Sixty-Eight Publishers, Konfrontace a Rozmluvy. Knihovna Českého rozhlasu je organizačně začleněna pod Archivní a programové fondy spolu s Archivem a Gramoarchivem ČRo, Fonotékou a Hlavním katalogem.

Hlavním posláním knihovny je podpora programu – připravuje podklady pro potřeby vysílání Českého rozhlasu, provádí rešeršní činnost a zpracovává bibliografické informace. Umožňuje přístup k informacím z rozhlasové historie studentům, badatelům i laické veřejnosti. Knihovna provádí vlastní výpůjční agendu sloužící převážně k programovým, ale i studijním účelům. Zajišťuje také výpůjčky prostřednictvím meziknihovní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Další významnou činností knihovny je agenda tisku – objednávky, evidence, rozdělování a fakturace tuzemského i zahraničního tisku pro jednotlivá oddělení Českého rozhlasu.

Knihovní fond dnes tvoří necelých 70 000 knihovních jednotek, které jsou tematicky rozděleny do 33 oborů. Vedle beletrie, poezie, dětské literatury, politiky, přírodních věd, filozofie a jiných je vybudováno oddělení týkající se rozhlasového vysílání, žurnalistiky i ostatních médií. Tento fond obsahuje publikace nejen z historie rozhlasu, ale hlavně tituly týkající se rozhlasové teorie – např. texty rozhlasových přednášek, interní učební texty pro rozhlasové pracovníky, zprávy z rozhlasových výzkumů, časopis Rozhlasová práce… Velice cenným informačním materiálem jsou rozhlasová periodika – Radiojournal, Náš rozhlas, Týden rozhlasu, Školský rozhlas, Svět mluví, Týdeník Rozhlas. Dalším pramenem k získávání zajímavých informací z rozhlasové historie jsou rozhlasové ročenky, především z let 1928 až 1939 (k obnovení vydávání ročenek došlo až v roce 1994). Svaz rozhlasových tvůrců vydává pravidelně Sborníky z tvůrčích akcí, které obsahují zajímavé články především o současné rozhlasové žurnalistice. Od roku 1999 vychází Svět rozhlasu – bulletin o rozhlasové práci, obsahující medailonky rozhlasových osobností, informace o mezinárodní rozhlasové spolupráci, články o historii Českého i Československého rozhlasu, odborné stati o rozhlasové technice a další zajímavosti ohledně rozhlasového vysílání.

V říjnu 1989 bylo zahájeno počítačové zpracování fondu v systému CDS/ISIS-MAKS. Postupně se začal budovat elektronický knihovní katalog. S přibývajícími katalogizačními záznamy ovšem začal knihovní systém kolabovat, a tak od roku 2001 používáme ke katalogizaci systém RELIEF. Ten byl vybrán hlavně z důvodů kapacitních možností, tj. neomezenému množství hesel u jednotlivých záznamů. Celý knihovní fond je podrobně zheslován, v současné době dochází k retrokatalogizaci jednotlivých oborů a právě na základě této činnosti má Knihovna ČRo vybudováno značné informační zázemí a může poskytovat své služby napříč stanicemi Českého rozhlasu. V letošním roce dojde k upgradu stávajícího systému a k přípravě automatizace výpůjčního protokolu.

Knihovna připravila v uplynulých letech podklady pro rozhlasové publikace Od mikrofonu k posluchačům, 99 významných uměleckých osobností rozhlasu99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Pravidelně spolupracuje se Svazem rozhlasových tvůrců a vydavatelstvím Českého rozhlasu Radioservis a. s. Podílí se na speciálních projektech Českého rozhlasu – v letošním roce se jedná o projekt Znovu 89 k 25. výročí listopadových událostí, ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války, příprava 70. výročí konce 2. světové války. Každoročně připravuje materiály k významným historickým událostem – květnovému povstání 1945 a k srpnu 1968, kde rozhlas sehrál velmi důležitou roli. Úzce spolupracuje s jednotlivými stanicemi Českého rozhlasu – v předchozích letech na rozhlasovém putování Evropou, Francií, Velkou Británií, Itálií a Španělskem, v letošním roce se jedná o Polský rok, 100. výročí narození Bohumila Hrabala, silvestrovské vysílání, četba na pokračování z memoárů českých osobností, čeští umělci na frontách 1. světové války, finanční gramotnost aj. S výsledky práce knihovny se mohou posluchači Českého rozhlasu setkat v každodenním vysílání.

V roce 2005 se Knihovna ČRo ve spolupráci se stanicemi Vltava a Dvojka poprvé připojila k mezinárodní akci Noc s Andersenem. Od té doby ji pravidelně počátkem dubna každým rokem navštěvují i malí dětští čtenáři. Jsou pro ně přichystány různé literární kvizy, podle ukázek z rozhlasových pohádek a dramatizací hádají autory literárních předloh, dozvědí se informace o historii písma, vzniku knihtisku a mají možnost vidět i vzácné publikace z fondu rozhlasové Knihovny.

Knihovna Českého rozhlasu sídlí v historické budově na Vinohradské třídě 12, kde má k dispozici tři kanceláře a je zde umístěna příruční knihovna. Většina fondu je uložena v depozitáři v přilehlé budově v Římské ulici. V současné době má knihovna tři zaměstnance.

Případné dotazy, náměty a připomínky nám můžete napsat na následující e-mailovou adresu knihovna@rozhlas.cz.

(Další obrazová příloha viz 3. str. obálky tištěného čísla)


Diskuze ke článku "Z POKLADŮ… Knihovny Českého rozhlasu"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2