Akce Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem se tentokrát zaměřila na život v Krušnohoří

Na děti čekly záludné úkoly...V sobotu 23. května 2015 se v krušnohorském městečku Kraslice sešlo více než sto účastníků z patnácti knihoven regionu během devátého ročníku akce Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje s názvem Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem. Dříve, než zhodnotím letošní ročník, ráda bych zmínila základní informace o projektu.

Tato akce je v rámci regionálního působení Klub­ka naším nejvýraznějším projektem. Koná se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a SKIP ČR. Cílem projektu je podpora čtenářství, rozšíření znalostí o dění v našem regionu a propagace práce dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je pro nás také setkávání dětí z různých knihoven v kra­ji a jejich vzájemná komunikace nejen o literatuře.

Organizace každého ročníku je velmi náročná, neboť se koná vždy v jiném městě či obci Karlovarského kraje. Přípravy, na nichž se největší měrou podílí aktuálně pořádající knihovna, probíhají již několik měsíců před samotným konáním. Je třeba promyslet tematické zaměření akce a zajistit nejen zázemí pro všechny soutěžící družstva, ale také oslovit řadu potenciálních sponzorů, díky jejichž finančním i materiálním darům získávají všichni aktéři soutěže pestré dárky a ocenění za svou snahu. Na přípravách a zajištění soutěžních stanovišť, kterých je vždy okolo deseti, se obvykle podílí členové Klubka.

Každá knihovna, která se účastní, sestaví z řad dětských čtenářů čtyřčlenná soutěžní družstva. Proto je nutné vyzdvihnout i práci knihovnic z jednotlivých knihoven. Své týmy připravují doslova od A do Z. Společně s dětmi tvoří tematicky laděné kostýmy, „bojový“ pokřik, erby a také pročítají literaturu k tématu.

a fyzická práceTéma jednotlivých ročníků je vždy přizpůsobe­no místu konání s ohledem na regionální významnost daného města či obce. Skladba soutěžních úkolů je rozličná: od informačních dovedností (celý cyklus práce s informacemi) přes zeměpis­né a dějepisné znalosti o regionu po sportovní a výtvarné dovednosti.

Protože se akce koná vždy v květnu, v sázce je také počasí. Ne vždy mají knihovny možnost připravit tzv. „mokrou variantu“ celé soutěže, takže nezbývá než se modlit za den bez deště.

V případě kraslického setkání se navzdory nepříznivým předpovědím den náramně vydařil. Nespadla ani kapka, což přineslo velkou úlevu nejen organizátorům, ale i aktérům soutěže. Zahájení se tak mohlo odehrát na zahradě městské knihovny za účasti místostarosty města pana Miloslava Posledního. Patnáct soutěžních družstev se představilo v nápaditých kostýmech krušnohorských řemesel, tradičních pro tento hornatý region. K vidění byli například pekaři, hudební nástrojáři, knoflíkáři, punčocháři, ševci, hrnčíři, řezníci a dal­ší. Každý soutěžní tým si připravil také úvodní pokřik a znak svého cechu.

Ne nadarmo si letos všichni dali velmi záležet. Jejich snaha byla následně hodnocena formou ankety, ve které každé družstvo zvolilo tři soupeře, kteří se jim v úvodu nejvíce líbili. Ocenění tak získaly: Obecní knihovna Královské Poříčí (havíři) – 3. místo, Městská knihovna Loket (knoflíkáři) – 2. místo, Obecní knihovna Lomnice (punčochářky) – 1. místo. Hlavní cenou v této anketě byl dort pro vítěze a pro všechny drobné dárky a stolní hry firmy Mindok.

Po prezentaci družstev již následovala samot­ná soutěž. Soutěžní stanoviště byla umístěna nejen v prostorách knihovny, ale také v Městských sadech, na které navazuje vyhlídková turistická stezka Na Zámeckém vrchu. I když označení Městské sady nevěstí nic záludného, v případě horského terénu Kraslic byl opak pravdou. Soutěžící museli během dvou hodin kromě soutěžních úkolů zdolat i náročný výstup na vrchol kopce, kde bylo umístěno stanoviště Pašerácká stezka. Z dalších úkolů lze jmenovat například Poznávání předmětů, kvíz Historie Kraslic, tvorba významných památkových objektů regionu z krajek s názvem Koláž z krajky, Řezání polena, Sestavení návodu na výrobu hraček, Najdi 12 rozdílů, doplnění pověsti – Práce s textem, rozpoznání částí hudebních nástrojů – Sestavení hudebního nástroje či uhádnutí zvuku hudebního nástroje z ukázky – Poslech hudebních nástrojů.

i mnoho přemýšleníKromě soutěžní trasy čekala účastníky i návště­va unikátní architektonické památky Městských jatek Kraslice, objektu bývalých jatek z roku 1904, kde je k prohlédnutí postupně zrekonstruované technické zařízení a také nově umístěná tematická výstava k historii Kraslic. Děti stylově odvezl kočí na povoze taženém koňmi. Organizační tým MK Kraslice vedený energickou a usměvavou ředitelkou Ing. Janou Obstovou zajistil všem vel­mi útulné zázemí v prostorách knihovny a výbor­ný teplý oběd, který se podával na zahradě. Krušnohorský gulášek domácí kvality s knedlíkem či těstovinami chutnal opravdu všem.

V odpoledních hodinách proběhlo všemi očekávané vyhlášení výsledků celé soutěže. Na předních místech se umístily: 1. místo Obecní knihov­na Lomnice, 2. místo Městská knihovna Nová Role, 3. místo Městská knihovna Mariánské Láz­ně. Kromě bohatých cen získali všichni ocenění také obrovské koláče, které upeklo kraslické Pekařství U Václava.

Ani další družstva nezůstala bez odměn, které letos dostaly nejen děti, ale také knihovnice. Velmi děkujeme všem osmnácti sponzorům, kteří do soutěže ceny darovali či finančně přispěli na jejich nákup.

Závěrem bych ráda poděkovala především knihovnicím Městské knihovny v Kraslicích, jmenovitě paní ředitelce Ing. Janě Obstové, knihovnicím Martě Maštalířové, Adrianě Brdové, Marii Krýzlové a samozřejmě i ostatním pracovníkům knihovny, kam patří i pracovníci Domu kultury Kraslice. Poděkování si zaslouží za příkladnou organizaci, velké pracovní nasazení a veškerou péči o děti i knihovnice. Bylo nám u vás báječně a moc díky za vše!

Vím, že rok uteče jako voda a my se v roce 2016 setkáme na jubilejním 10. ročníku Her bez hranic. Jsem přesvědčena, že ať už se budou konat kdekoliv, má smysl v tomto projektu pokračovat. Těším se na další velké setkání dětských čtenářů a knihovnic Karlovarského kraje!

Za Klub dětských knihoven Karlovarského kra­je

KLÁRA ROZSYPALOVÁ, předsedkyně

Foto KDK KV


Diskuze ke článku "Akce Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem se tentokrát zaměřila na život v Krušnohoří"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2