Jak postavit knihovnu

VLADANA PILLEROVÁ Vladana.Pillerova@nkp.cz

TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE PRO VÝSTAVBU A REKONSTRUKCE KNIHOVEN TNI ISO/TR 11219

– Informace a dokumentace – Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven – Plocha, funkčnost a design

Na konci roku 2014 vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví český překlad technické zprávy (normy) ISO k výstavbě a rekonstrukci knihoven. Překlad byl pořízen ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, jedná se o souběžný česko-anglický text.

Tato technická zpráva poskytuje odborné vedení při plánování budov knihoven.

—  Pomáhá při rozhodování nejen knihovníkům, ale i projektantům, architektům a dalším zúčastněným v procesu.

—  Je použitelná pro všechny typy knihoven ve všech zemích, ale zejména pro akademické a veřejné knihovny.

—  Neobsahuje podrobnosti o národních, re­gionálních či lokálních omezeních, která mohou ovlivnit plánování budov knihoven.

Pro plánování nových nebo rekonstruovaných budov potřebují knihovny spolehlivá da­ta, která jim mohou pomoci vypočítat prostorové požadavky a definovat příslušné technické vybavení budovy pro uložení fondů, stejně jako pro poskytnutí adekvátních uživatelských prostor a pro zázemí určené k interním činnostem knihoven. Takové údaje ještě nejsou v mezinárodních normách dostupné.

První část nazvaná Plánování budov knihoven popisuje přípravné kroky, které by měly předcházet samotné realizaci nové budovy knihovny. Věnuje se takovým otázkám, jako je stanovení účelu knihovny: tedy komu a jak bude knihovna sloužit, jakou bude mít otevírací dobu a výběru umístění knihovny v rámci komunity. Uvádí faktory, které ovlivňují prostorové požadavky knihovny, například způsob uložení a prezentace fondu, typ knihovny, šíře nabídky uživatelských aktivit a další. Popisu-
je prostorové požadavky speciálních oddělení knihovny (artotéka, hudební oddělení, oddělení pro děti, oddělení pro mládež, služby veřejné správy atd.), jaký by měl být jejich vzhled, vybavení a umístění v rámci budovy.

Další kapitola technické zprávy se velmi podrobně zabývá prostorovými požadavky jednotlivých úseků knihovny. Část věnovaná pro­storám pro uživatele popisuje jednotlivé typy uživatelských míst v knihovně (běžné místo, místo s počítačem, samostatné místo pro čtení a poslech a další), jak vypočítat počet uživatelských míst potřebných v knihovně, dále uvádí rozměry a výpočty potřebné plochy pro jednotlivá uživatelská místa a velikost plochy, kterou budou potřebovat jednotlivé uživatelské prostory.

Co se týče uložení fondů, jsou zde popsány metody pro výpočet plochy potřebné pro ulože­ní fondů ve fyzické podobě. Tyto metody se liší v závislosti na typu a formátu dokumentů ve fondech; kapacitu ovlivňuje také způsob stavění dokumentů na regály. Najdeme zde doporučené rozměry týkající se hloubky, délky a výš­ky regálů pro různé typy dokumentů včetně neknižních. Kapitola obsahuje pomocné souhrny, přehledy a tabulky s číselnými hodnotami, vzorce pro výpočty. V neposlední řadě řeší také problematiku organizace skladů, např. rozměry skladových uliček aj. Zpráva neopomíjí ani problematiku kompaktních regálů a systémů pro automatizované skladování (ASRS).

Zpráva zahrnuje také technické aspekty, jako jsou skladovací podmínky, bezpečnostní a ochran­né systémy, zatížení podlah, přepravní systém, akustické podmínky, rozvody elektřiny a systém osvětlení a problematika bezbariérového přístupu a udržitelnosti. Poskytuje pomoc při výběru technického vybavení budov pro jednotlivé funkční prostory knihoven.

Příloha A nabízí přehled otázek, které je potřeba zvážit při plánování rekonstrukce nebo reorganizace již existující budovy pro knihovní účely. Příloha B poskytuje seznam plánovaných funkčních prostor a místností pro kontrolu úplnosti plánů.

Norma je k dispozici k nahlédnutí také v těch knihovnách, které mají zakoupenu licenci na zpřístupnění norem, nebo je možné ji zakoupit v ceně od 958 do 1099 Kč například v internetových obchodech Normy.cz, Normy.biz, Normservis.cz nebo DTO.cz.


Diskuze ke článku "Jak postavit knihovnu"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2