NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm

Teorie. Řízení a organizace

KNIHOVNICTVÍ

BEMIS, Michael F. Library and information science: a guide to key literature and sources. [Knihovnická a informační věda. Průvodce základní literaturou a zdroji.] Chicago: American Library Association, 2014. xii, 292 s.

ISBN 978-0-8389-1185-3

Il 40.017

DENT, Valeda Frances, Geoff GOODMAN a Michael KEVANE. Rural community libraries in Africa: challenges and impacts. [Komunitní venkovské knihovny v Africe. Výzvy a dopady.] Hershey: Information Science Reference, an imprint of IGI Global, 2014. xxi, 309 s.: grafy, tabulky. Advances in library and information science (ALIS) book series.

ISBN 978-1-4666-5043-5

Kfe 40.024

GALLUZZI, Anna. Libraries and public perception: a comparative analysis of the European press. [Knihovny a veřejné vnímání. Srovnávací analýza evropského tisku.] Kidlington: Chandos, an imprint of Elsevier, 2014. xi, 137 s.: grafy, tabulky. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-744-6

Kla 39.998

HOLT, Leslie Edmonds a Glen E. HOLT. Success with library volunteers. [Úspěch s knihovnickými dobrovolníky.] Santa Barbara; Denver; Oxford:  Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, 2014. xv, 156 s.

ISBN 978-1-61069-048-5

Kr 40.018

KUBÍČEK, Jaromír. Prameny k dějinám veřejných knihoven na Moravě a ve Slezsku do roku 1950. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. 207 s.

ISBN 978-80-7051-201-2

Kda 40.040

MALIS – Praxisprojekte 2014: Projektberichte aus dem berufsbegleitenden Masterstudiengang Biblio­theks-und Informationswissenschaft der Fachhoch­schule Köln / herausgegeben von Achim Oßwald … [et al.]. [MALIS – projekt 2014. Zprávy o realizaci projektu magisterského programu v oboru knihovnictví a informační vědy na Univerzitě aplikovaných věd v Kolíně.] Wiesbaden: Dinges & Frick, 2014. 234 s.: barev. il., portréty. B.I.T. online – Innovativ, Bd. 50.

ISBN 978-3-934997-63-9

Kfe 39.967

Technická normalizační informace TNI ISO/TR 11219 (01 3715) – Informace a dokumentace – kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven – plocha, funkčnost, design / zpracovatel ČVUT FSTROJ Praha, Vladana Pillerová, Jaroslav Skopal. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 164 s.: tabulky.

Kk 40.041

Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014. Havlíčkův Brod: Krajská knihovna Vysočiny, 2015. 36 l.: tabulky.

Kqf 9.768/B

Automatizace knihovnické a informační činnosti

DHAMDHERE, Sangeeta N. Cloud computing and virtualization technologies in libraries. [Cloud computing a virtualizační technologie v knihovnách.] Hershey: Information Science Reference, 2014. xxiv, 385 s.: il. Advances in library and information science (ALIS) book series.

ISBN 978-1-4666-631-5

Sdg 39.973

Organizace knihovních fondů

BRIDGES, Karl, ed. Customer-based collection development: an overview. [Rozvoj knihovních fondů na základě uživatelských požadavků. Přehled.] London: Facet, 2014. vi, 205 s.: grafy, tabulky.

ISBN 978-1-85604-931-3

Oab 39.996

HOOLAND, Seth van a Ruben VERBORGH. Linked data for libraries, archives and museums: how to clean, link and publish your metadata. [Propojené údaje pro knihovny, archivy a muzea. Jak čistit, spojovat a publikovat metadata.] London: Facet, 2014. vii, 254 s.: il.

ISBN 978-1-85604-964-1

Oaagb 39.994

RDA: resource, description and access: 2014 revision: includes changes and updates through April 2014 / developer in a collaborative proces led by the Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC), representing The American Library Association, … [et al.] [RDA: zdroj, popis a přístup. Revize 2014. Zahrnuje změny a aktualizace k dubnu 2014.] Chicago: American Library Association; Ottawa: Canadian Library Association; London: Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2014. iv, [1050] s.

ISBN 978-0-8389-1293-5 (American Library Association)

ISBN 978-0-88802-344-5 (Canadian Library Association)

ISBN 978-1-78330-042-6 (Chartered Institute of Library and Information Professionals)

Odabb 39.969

Sítě knihoven

Bibliotheca Strahoviensis. 11 [redakce Hedvika Kuchařová, Jan Pařez, Evermod Gejza Šidlovský; autorský kolektiv Ignác Antonín Hrdina… et al.] Praha: Strahovská knihovna, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2014. 148 s.: faksim.

ISBN 978-80-88009-04-7

Tr 40.050

DUPONT, Odile, ed. Libraries serving dialogue. [Knihovny sloužící dialogu.] Berlin: De Gruyter Saur, 2014. vi, 167 s. IFLA publications, vol. 163.

ISBN 978-3-11-031693-3

Tr 39.989

HRADILOVÁ, Marta. K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 187 s., viii s. obr. příl.: faksim. Studie o rukopisech. Monographia, sv. 19.

ISBN 978-80-87782-36-1

Tr 40.049

STIELOW, Frederick J. Reinventing the library for online education. [Renovace knihovny pro online vzdělávání.] Chicago: ALA Editions, an imprint of the American Library Association, 2014. xix, 306 s.: il.

ISBN 978-0-8389-1208-9

Tb 40.019

Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2013 / [zpracovala Helena Gaj­dušková a kolektiv pracovníků Masarykovy veřej-né knihovny Vsetín.] Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2014. 80 s.: il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-904967-9-8

Tec 9.751/B

Výroční zpráva Městské knihovny v Praze 2013 / [text Lenka Hanzlíková.] Praha: Městská knihovna v Praze, 2014. 31 s.: barev. il.

Tee 9.742/B

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2014 / [zpracovali Jitka Holásková, Miloš Korhoň.] Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2015. 55 s.: barev. il., grafy, tabulky.

Služby knihoven

JACKO, Tomáš. Autor a čtenář jako představy: koncepty autora a čtenáře v moderním a postmoderním myšlení. Praha: Togga, 2014. 203 s. Polemos, sv. 8.

ISBN 978-80-7476-045-7

Sf 40.009

KRONQVIST-BERG, Maria. Social media and public libraries: exploring information activities of library professionals and users. [Sociální média a veřejné knihovny. Zkoumání informačních aktivit knihovnických odborníků a uživatelů.] Åbo: Åbo Akademis förlag, 2014. [12], 250 s.: grafy, tabulky.

ISBN 978-951-765-730-3

Sdg T 236685

KULZER, Gudrun. Bibliothek der dritten Lebensphase: Angebote für die Zielgruppe der Älteren. [Knihovny třetí fáze života. Nabídky pro cílovou skupinu starších lidí.] Berlin: De Gruyter Saur, 2014. vi, 74 s.: il. Praxiswissen.

ISBN 978-3-11-026952-9

Sbb 39.986

LEXOVÁ, Alžběta, Martina SALHIOVÁ a Markéta STRAKOVÁ. Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství III. „Kouzlo kouzel“: sborník textů z 3. odborného semináře pořádaného 19. 11. 2014 Městskou knihovnou v Přerově a Muzeem Komenského v Přerově. Přerov: Městská knihovna v Přerově ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, 2014. 89 s.

ISBN 978-80-87190-30-2

Sf 9.750/B

RIEDLOVÁ, Dana, ses. Lidská práva a společensko-právní gramotnost: studijní materiály k výukovému modulu. Vsetín: Masarykova veřejná knihov­na, 2013. 113 s.: il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-904967-3

Sbb 9.737/B

STACHOKAS, George. After the book: information services for the twenty-first century. [Po knize. Informační služby pro 21. století.] Kidlington: Chandos, an imprint of Elsevier, 2014. xi, 210 s.: grafy, tabulky. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-739-2

Sdg 39.997

TRÁVNÍČEK, Jiří. Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013). Brno: Host; Praha: Národní knihov­na České republiky, 2014. 190 s.: il. (grafy, tabul­ky).

ISBN 978-80-7491-256-6 (Host, Brno)

ISBN 978-80-7050-637-0 (Národní knihovna ČR, Praha)

Sf 40.027

KNIHOVĚDA

FRANKEL, Susy a Daniel GERVAIS, eds. The evolution and equilibrium of copyright in the digital age. [Vývoj a stabilita autorského práva v digitálním věku.] Cambridge: Cambridge University Press, 2014. xi, 325 s. Cambridge intellectual property and information law.

ISBN 978-1-107-06256-6

Xd 39.992

JERMAKOVA, M.Je., sost. Iskusstvo knigi i gravjura v chudožestvennoj kul’ture. [Umění knihy a rytiny v umělecké kultuře.] Moskva: Paškov dom, 2014. 350 s.: il., portréty, faksim.

ISBN 978-5-7510-0538-2

Xab T 236051

MÜLLER, Lothar. White magic: the age of paper. [Bílá magie. Věk papíru.] Cambridge: Polity, 2014. xiv, 311 s.: il.

ISBN 978-0-7456-7253-3

Xa T 237541

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2