Připravujeme novou strategii pro české knihovny

VÍT RICHTER vit.richter@nkp.cz

Ve dnech 27. až 29. 4. 2015 se v Třešti sešla Ústřední knihovnická rada ČR se skupinou exper­tů z různých oblastí knihoven a z ministerstva kultury, aby zahájila debatu k nové strategii pro knihovny na příštích pět až deset let.

Zástupci odborné knihovnické veřejnosti zahájili práci na nové koncepci českých knihoven_foto Roman Giebisch

Úvodní část workshopu byla věnována plnění stávající Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 až 2015. Diskuse k nedávné minulosti a současnosti ukázala, že řada dílčích úkolů a projektů byla splněna či vyřešena, ale současně platí, že většina hlavních témat bude pokračovat i do budoucnosti. Na druhé straně je ale nezbytné zvolit jiné akcenty a hledat nové postupy, které by vedly ke stanoveným cílům a změnám.

V uplynulém období se osvědčilo, že každá prio­rita stávající Koncepce měla svého zpravodaje či garanta (člen ÚKR), který kolem sebe soustředil různé pracovní skupiny, jež se naplňování priorit věnovaly. Tím se podařilo, že se Koncepce nestala jenom formální záležitostí, ale byla užiteč­ným plánem, podle kterého bylo možné pracovat.

 

Všech 40 účastníků setkání se rozdělilo do čtyř skupin, které se postupně věnovaly jednotlivým oblastem:

— očekávání od koncepce – k čemu by koncep­ce měla sloužit;

— potenciál rozvoje knihoven do roku 2020 s výhledem do roku 2025;

— vize rozvoje knihoven pro budoucí období;

— SWOT analýza ve vztahu ke společné vizi;

— strategické oblasti rozvoje;

— způsob práce s koncepcí, její implementace a řízení.

Nová koncepce bude plnit dvě základní poslání, kterým musí být přizpůsoben obsah i forma. V prvé řadě se bude jednat o vládní materiál, který by měl stanovit základní priority, odpovědnosti a financování stanovených cílů. Na druhé straně se bude jednat o dokument, který by měl usnadnit vzájemnou komunikaci mezi knihovnami. Důležité je, aby každá knihovna i její pracovníci věděli, jakým směrem se současné knihovny a informační instituce vyvíjejí a jaké jsou společné úkoly a problémy, na které je nezbytné se soustředit v každodenní činnosti i při přípravě rozvojových plánů jednotlivých knihoven. SWOT analýza a aktivní diskuse postupně vykrystalizovaly v návrh nové vize:

foto Roman GiebischSpolečně* tvoříme knihovny jako nabídku zdrojů** a otevřeného prostoru*** pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj****.

* HLAVNÍ SMĚR: podpora spolupráce na různých úrovních: Já. Vy. Čtenáři. Knihovníci. Daňoví poplatníci. Baví nás to.

** HLAVNÍ SMĚR: rozvoj zdrojů – knihovní fondy, data, digitalizace, elektronické informační zdroje, média.

*** HLAVNÍ SMĚR: prostor – podpora fyzicky existujících knihoven, služby knihoven ve virtuálním prostotu (příjemné místo pro jednoho i pro všech­ny, stále nablízku, pro každého bez rozdílu, se vzájemným respektem).

**** HLAVNÍ SMĚR: rozvoj kreativity, inspirace, využití tradic, knihovna, čtení jako zážitek. Dnes čerpáme z minulosti a tvoříme budoucnost.

Závěr jednání byl věnován debatě o budoucím financování koncepce a o zaměření dotačních programů, které by měly být koncipovány tak, aby bylo možné stanovené priority podporovat také finančně. Informace o plnění stávající Koncepce a všechny podklady k jednání v Třešti najdete na http://ukr.knihovna.cz/stanoviska-a-dokumenty-ukr-cr/.

Výsledky ankety SKIP k budou­cí kon­cepci jsou ke stažení na stránce http://goo. gl/GxYn6p.


Diskuze ke článku "Připravujeme novou strategii pro české knihovny"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2