Unikátní projekt komputační versologie

Díky on-line aplikacím a počítačovému progra­mu, který umí automaticky rozpoznávat druh verše, získávají uživatelé dosud netušené možnosti práce s téměř 1700 sbírkami české poezie 19. a počátku 20. století. Všechny on-line aplikace jsou zdarma přístupné na stránkách Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR (www.versologie.cz).

Stručné představení Korpusu českého verše a jeho on-line aplikací

Korpus českého verše (http://versologie.cz/kcv.html)

Korpus českého verše je lemmatizovaný, foneticky, morfologicky, metricky a stroficky anotovaný korpus české poezie 19. a počátku 20. století. Ke každé slovní jednotce v korpusu je připojena informace o jejím základním slovním tvaru (lemma), fonetickém přepisu a gramatických katego­riích, u každého verše je určeno metrum (jamb, trochej, …), rozsah (čtyřstopý, pětistopý, …), typ klauzule (mužská, ženská, …) a metrický vzorec. Na vyšších rovinách jsou pak anotovány rýmové dvojice a pevné formy (sonet, rondel, …).

Databáze českých meter (http://versologie.cz/dcm/)

V Databázi českých meter je zpřístupněn metrický a strofický popis 1689 básnických sbírek (78 391 básní) z 19. a počátku 20. století obsažených v Korpusu českého verše. V Databázi lze (kromě standardních bibliografických údajů) vyhledávat a statisticky vyhodnocovat data podle veršového rozměru, metrického vzorce, rýmovanosti a strofičnosti textu, strofického a rýmového schématu, ustáleného názvu rozměru (alexandrin, hexametr, ...), pevných forem (sonet, rondel, ...).

Eufonometr (http://versologie.cz/eufonometr/eufonometr.html)

Aplikace Eufonometr umožňuje vypočíst eufonický koeficient libovolného textu, tj. nalézt takové opakování hlásek, které je statisticky významné. Uživatel do aplikace napíše nebo vloží text a zobrazí se mu jak eufonicky relevantní hlásky a jejich eufonický koeficient v jednotlivých řádcích, tak celkový eufonický koeficient vloženého textu a autor, jehož průměrný eufonický koeficient je nejblíže eufonickému koeficientu vloženého textu. Z dat zobrazených v grafu pak lze zjistit, kolik básní v České elektronické knihovně dosahuje obdobného eufonického koeficientu jako vložený text.

HEX – klíčová slova v české poezii (http://versologie.cz/hex/)

Aplikace Hex umožňuje vyhledávat v Korpusu českého verše texty, které obsahují uživatelem specifikované klíčové slovo, nebo naopak u uživatelem specifikovaného okruhu textů zobrazit všechna klíčová slova v nich nalezená.

Frekvenční slovníky (http://versologie.cz/slovniky/slovniky.html)

Frekvenční slovníky české poezie obsahují údaje o četnosti slov v básnických dílech zahrnutých do Korpusu českého verše. Slovníky udávají jednak frekvenci lemmat, jednak frekvenci slovních tvarů (toke­nů), a to jak v jednotlivých básnických sbírkách, tak v celých autorských subkorpusech i v celém Korpusu českého verše. Právě údaje o frekvenci lemmat odlišují tyto slovníky od Frekvenčních slovníků České elektronické knihovny.

Gunstick – databáze rýmů (http://versologie.cz/gunstick/)

Databáze českých rýmů zpřístupňuje výsledky automatické analýzy rýmových shod v básnických sbírkách obsažených v Korpusu českého verše a vydaných do roku 1920 (databáze obsahuje přes jeden milion rýmových párů). Tyto výsledky byly podrobeny ruční kontrole, která zohlednila různé kontexty (sbírky, básně, dobové poetiky...). Databáze obsahuje jak standardní rýmové shody, tak i některé případy volnějších shod.

Něco navíc

Cvičebnice (http://versologie.cz/cvicebnice/)

Interaktivní cvičebnice doplňuje publikaci Úvod do teorie verše (Ibrahim, Robert – Plecháč, Petr – Říha, Jakub; Akropolis, Praha 2013). Uživatel může procvičovat své znalosti při poznávání meter i celých rozměrů sylabotónických básní (více než 50 000 příkladů), pevných forem v sylabotónickém verši (více než 8000 příkladů) a časoměrných útvarů (více než 300 příkladů). Každý uživatel má přehled o své úspěšnosti v jednotlivých kategoriích. Cvičebnici doprovází podrobný výklad.


Diskuze ke článku "Unikátní projekt komputační versologie "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2