Moderní technologie v knihovnách muzeí a galerií

LUCIE CHRÁSTOVÁ Lucie.Chrastova@ntm.cz

Muzejní a galerijní knihovny nezůstávají pozadu a jdou, stejně jako další knihovny v České republice, s dobou. I při omezených možnostech, které ve většině případů mají, se snaží svým uživatelům poskytnout něco navíc. Ke svým tradičním službám tedy následně úspěšně nabízejí i služby moderní, realizované prostřednictvím nejnovějších moderních technologií. Tyto služby samozřejmě neposkytují všechna muzea a galerie, respektive jejich knihovny. Častokrát jde totiž o instituce velmi malého rozsahu a není to v jejich možnostech a silách. Některé větší si však mohou dovolit být progresivnější a svoje portfolio služeb rozšířit. Jaké konkrétní služby nabízejí, si můžete přečíst v následujícím textu.

Samozřejmostí je využívání knihovních sy­sté­mů, jejichž součástí jsou elektronické katalogy, které nabízejí svým uživatelům a zájemcům zejména přehled o tom, co se nachází ve fondech těchto knihoven, ale také další možnosti. Mezi ně patří různé způsoby vyhledávání, hodnocení knih a zároveň možnost náhledu do uživatelského konta a vytváření vlastních rešerší a dále možnost doporučit knihovně ke koupi nový dokument. Zaměstnanci v akvizici aktivitu uživatelů v podobě jejich návrhů titulů k nákupu také uvítají.

Album s otisky štočků z Landfrasovy tiskárny – Knihovna Muzea Jindřichohradecka

Muzejní a galerijní knihovny digitalizují dokumenty, které mají ve svých fondech a jsou také častokrát součástí sbírky muzea či galerie. Digitalizované dokumenty zpřístupňují svým uživatelům prostřednictvím systému Kramerius, což je digitální knihovna, která slouží pro zpřístupnění kulturního dědictví. V současné době je tento systém nainstalován a používán například v Národním muzeu, Národním technickém muzeu, Muzeu Východních Čech v Hrad­ci Králové, Muzeu Jindřichohradecka, Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a v dalších. Digitalizace těchto dokumentů probíhá převážně v rámci grantů Veřejné informační služby knihoven – VISK 7 (Kramerius), které poskytuje Ministerstvo kultury České republiky od roku 2002.

Knihovny uživatelům nabízejí také li­cen­co­va­­né zdroje, např. databáze EBSCO, Art Sour­ce, Manuscriptorium. Uživatelé mohou po re­gi­straci v příslušné instituci, která li­cencova­nou databázi nabízí, pracovat s touto databází neomezeně odkudkoliv mimo prostory knihovny a to prostřednictvím vzdáleného přístupu. Některé instituce předplácejí především zahraniční časopisy v elektronické podobě. K těmto časopisům pak mají přístup všichni zaměstnanci muzea či galerie v rámci sítě a externí uživatelé ve studovně. Nedlouhou dobu a ne úplně rychle se začíná rozvíjet používání sociálních sítí jako nástroje komunikace s klienty, knihovny nejvíce využívají Facebook, Twitter a Foursquare. Tyto komunikační kanály jsou zdarma, rychlé a především u mladších uživatelů velmi oblíbené.

Úvodní stránka Manuscriptoria

Některé z knihoven (např. Knihovna Národního technického muzea, Knihovna Západočeského muzea v Plzni) nabízejí svým uživa­telům k vypůjčení a vyzkoušení elektronické čtečky knih a umožňují přístup ke svým elektronickým katalogům nebo například k bráně ART prostřednictvím mobilního zařízení.

Mezi významné projekty moderních technologií v rámci muzejních a galerijních knihoven patří ART Oborová brána umění a architektura http://art.jib.cz/. Oborová brána ART je vytvářena na základě spolupráce devíti knihoven z celé České republiky, a to Knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Knihovny Národní galerie v Praze, Knihovny Národního technického muzea v Praze, Knihovny Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Knihovny Moravské galerie v Brně, Knihovny Muzea umě­ní v Olomouci, Knihovny Akademie vý­tvar­ných umění v Praze, Knihovny Západočeského muzea v Plzni a Knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě. Projekt byl založen v roce 2004 a v současné době je podporován programem VISK 8/B Jednotná informační brána.

ART umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat různé české a zahraniční zdroje z oblasti umění, architektury a řady příbuzných oborů. ART brána je postavena na stejných technologiích jako centrální JIB (MetaLib, SFX a Plone), takže uživatelé mohou pracovat ve známém prostředí.

Na počátku roku 2015 bude do plného provozu uvedeno nové vyhledávací rozhraní MetaLib+ ART. Toto moderní a přívětivé uživatelské prostředí poskytuje především komfortní práci s indexem Primo Central. ART mimo jiné nabízí souhrn knižních novinek vydávaných ve jmenovaných institucích a aktuální přehled výstav a akcí, které se v těchto institucích konají. ART dále slouží jako centrální bod pro vzdálený přístup k licencovaným elektronickým zdrojům, které tyto knihovny nabízejí svým uživatelům.

Obrazová příloha viz tištěný Čtenář – 3. str. obálky

LITERATURA:

— ART OBOROVÁ BRÁNA UMĚNÍ A ARCHITEKTURA. ART Oborová brána Umění a architektura [online]. 2001–2014. 2014 [cit. 2014-12-05]. Dostupné z: http://art.jib.cz/

 


Diskuze ke článku "Moderní technologie v knihovnách muzeí a galerií "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2