Nové logo a publikace ke 150. výročí novostrašecké knihovny

JITKA TOMŠŮ knihovna@mknovestraseci.cz

Město Nové Strašecí je druhým největším městem rakovnického okresu, bydlí zde 5234 obyvatel. Ve městě jsou kromě základní školy čtyři mateřské školy, gymnázium, střed­ní odbor-né učiliště a základní umělecká škola. Je zde tedy velká základna pro případné návštěvníky knihovny. V současné době je registrováno 869 čtenářů – 252 dětí a 617 dospělých.

Oddělení pro dospělé

Městská knihovna Nové Strašecí je organizační složkou města, které je jejím zřizovatelem. Knihovna svými službami (knihovnickými, bibliografickými, informačními a kulturně-vzdělávacími) uskutečňuje právo občanů na rovný přístup k informacím, na získávání vědomostí a svobodné utváření názorů. Naše knihovna je plně profesionální, jsou zde zaměstnány dvě knihovnice.

Knihovna provádí všechny obvyklé činnosti:

—  buduje univerzální, informační a regionální fond literatury;

—  eviduje, zpracovává a půjčuje své fondy formou prezenční nebo absenční výpůjčky;

—  knihovní fond zpřístupňuje ve volném výběru;

—  poskytuje služby v půjčovnách, zprostředkovává dokumenty a informace v rámci meziknihovních služeb;

—  propaguje své fondy a jejich využívání;

—  získává nové čtenáře;

—  organizuje výstavy, besedy, přednášky, lek­ce informační výchovy;

—  při autorských čteních představuje veřejnosti zajímavé spisovatele;

—  prezentuje svou práci veřejnosti, zúčastňuje se soutěží, anket.

Skladba fondu

V novostrašecké knihovně bylo k 31. červenci 2014 zaevidováno celkem 37 926 svazků. Jed­ná se o knihy, periodika, svázané ročníky časopisů, mapy, brožury. Když to budeme chtít rozdělit: v půjčovně pro dospělé je umístěno 14 369, v dětském oddělení 6086, ve skladišti pak 16 696 a v regionálním fondu 775 knížek. Pro zajímavost je můžeme ještě rozdělit tematicky: pro dospělé je 12 910 naučných knih a 16 538 knih beletrie; pro děti je určeno 2636 naučných a 5842 zábavných knížek.

Bývalé i stávající knihovnice

Prezentace knihovny veřejnosti

Ač se všeobecně říká, že lidé nečtou, v Novém Strašecí to neplatí. Můžeme být jedině rádi, že čtenáři si knihovnu sami vyhledávají, rádi nás navštěvují a s našimi službami jsou (snad) spokojeni. Zájem přičítáme i tomu, že o sobě knihovna neustále dává vědět. Pravidelně přispíváme svými články a fotografiemi do Novostrašeckého měsíčníku. Čtenáři velmi vítají seznamy knižních novinek. Zvykli si také, že současně s uveřejněním novinek v měsíčníku se hned nové knihy objeví ve výloze knihovny. Pro dospělé uživatele jsme připravili několik besed a přednášek. Velmi se nám osvědčily cestovatelské besedy, o ty mají čtenáři, ale i nečtenářská veřejnost, velký zájem. V poslední době k nám zavítala cestovatelka Magda Radostová, poutavě vyprávěla jednou o Aljašce, podruhé o Islandu. Obě přednášky byly spojené s promítáním fotografií, velmi doporučujeme…

On-line služby

V dnešní době si neumíme představit práci bez počítačů a internetu. V knihovně je už prakticky ke všemu počítač potřeba. Máme vlastní webové stránky www.mknovestraseci.cz, které pravidelně doplňujeme o aktuality.

Samozřejmostí je vystavení našeho fondu na síti – v on-line katalogu, kde si čtenáři sami mohou vyhledávat knížky, které máme ve fondu, sami si mohou prodlužovat výpůjčky či rezervovat si právě půjčené knihy – www.mknovestraseci.cz/katalog/.

Hlavně pro děti jsme zřídili fotogalerii na portálu rajče.net, kde se mohou najít na fotografiích při akcích v knihovně http://knihovnanovstra.rajce.idnes.cz/.

Spolupráce se školou

Knihovnu pravidelně navštěvují žáci základní školy i mateřských škol z našeho města, ale i z okolních vesnic. Pro menší děti připravujeme společné čtení, představujeme jim naživo spisovatele a taková setkání se dětem moc líbí. Již několikrát do knihovny zavítal novostrašecký rodák David Laňka (Dobrodružství Billa Madlafouska, Vítejte v Pekle), Markéta Pilátová (Jura a lama), Eliška Polanecká (Pohádky babičky Elišky).

Pro ty starší máme vždy připraveny tematické lekce informační výchovy. V loňském roce to bylo Knihovníkem, knihovnicí alespoň na chvíli. Třetí třídy se seznámily s knihovnickou prací – co je vlastně náplní naší práce. Žákům jsme vysvětlili pojmy jako autor, ilustrátor, editor, nakladatelství, edice, jmenný katalog, tematické třídění a rozdíl mezi knihovníkem, knihkupcem a knihařem. Pak si děti vše ověřily v praktických úkolech.

Studenty seznamujeme s řazením knih na regálech, s organizací katalogů či vyhledáváním literatury v jiných knihovnách – vědeckých, odborných.

Společné čtení

Od ledna loňského roku se rozběhl projekt Předčítání dobrovolníků. V prosincovém Novostrašeckém měsíčníku roku 2013 vyšla výzva – Hledáme dobrovolníky pro předčítání dětské literatury. Byli jsme mile překvapeni rychlou reakcí přihlášených zájemců. Čtení probíhá každou poslední středu v měsíci (kro­mě letních měsíců července a srpna) v dětském oddělení naší knihovny od sedmnácti hodin. Chceme umožnit setkávání se více generací najednou, komunikaci mezi nimi. Každé čtení bylo příjemné a zábavné. Trochu statistiky: zatím předčítalo 15 dospělých dobrovolníků, ke kterým se přidaly i čtyři děti. Předčítání se zúčastnilo 38 dospělých a 46 dětských posluchačů.

Velké oslavy

V roce 2014 oslavila novostrašecká knihovna 150. výročí svého založení. Přesněji řečeno jde o výročí vzniku Čtenářského spolku. Stanovy tohoto spolku byly schváleny 4. prosince 1864,  spolková knihovna se později stala veřejnou a poté ji město zakoupilo jako svou knihovnu obecní. Právě toto datum tedy považujeme za vznik městské knihovny v Novém Strašecí. I když první veřejná knihovna byla založena již roku 1841 v místní škole, její fond v devadesátých letech 19. stol. zanikl a Čtenářský spolek mezitím vybudoval svou zcela novou bibliotéku.

Publikace o knihovně

Městská knihovna Nové Strašecí si přála výročí důstojně oslavit. Přišla tedy s návrhem vydat vlastní publikaci o historii strašeckého knihovnictví. To se podaři­lo díky podpoře města a dí­ky dotaci Ministerstva kultury ČR. Jako autora požádala knihovna rakovnického archiváře a novostrašeckého rodáka Jana Černého, který výborně zpracoval historii knihov­ny. Posledních 15 let až do současnosti pak v knize přiblížila vedoucí novostrašecké knihov­ny – autorka tohoto textu.

Cíl měl tento krok jediný: podpořit zájem o četbu a prezentovat městskou knihovnu jako široké kulturní zařízení, které plní už půldruhého století svou nezastupitelnou roli v místní kultuře, osvětě, vzdělávání i zábavě. Současnou knihovnu představujeme moderní, otevřenou, vstřícnou a umístěnou v krásných nových prostorách.

V narozeninovém roce bylo také uvedeno logo knihovny a vyrobeny upomínkové záložky do knih. Jedním z hlavních bodů oslav bylo uspořádání velké výstavy o knihovně, která proběhla v září v Přednáškovém sále Městského úřadu v Novém Strašecí. Na výstavě se prolínala historie knihovny z archivních dokumentů společně se současným životem v knihovně. Při vernisáži byla také slavnost-ně představena zmíněná publikace Městská knihovna Nové Strašecí v historii a současnosti.

Velmi nás potěšil obrovský zájem ze strany veřejnosti, výstava byla hojně navštívena. Současně knihovna uspořádala ve svých prostorách výstavku Šikovné ruce našich čtenářek. Byly zde představeny výrobky různých technik – korálkování, drátování, paličkování, plstění, výrobky z pedigu, papíru, obrázky – zkrátka pestrá paleta šikovných rukou dívek a žen. Také tato výstava byla velmi obdivována.

Na závěr bych chtěla připojit pozvání do naší knihovny. Až budete mít cestu přes Nové Strašecí, zastavte se u nás…

Foto archiv knihovny


Diskuze ke článku "Nové logo a publikace ke 150. výročí novostrašecké knihovny"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2