Ohlédnutí za 38. seminářem knihovníků muzeí a galerií v Muzeu Beskyd

Zahájení semináře (foto Marek Weissbrod)ŠTĚPÁNKA BĚHALOVÁ behalova@mjh.cz

Ve dnech 2.–4. září 2014 se sešli na se­ver­ní Moravě v Muzeu Beskyd ve Frýd­ku-Místku účastníci v pořadí již 38. semináře knihovníků muzeí a galerií. Při­jelo sem 93 knihovnic a knihovníků z muzeí a galerií z celé České republiky. Seminář, který každoročně připravuje Knihovnická komise Asociace muzeí a ga­lerií, je významnou platformou pro odbornou činnost muzejních a galerijních knihoven. Prohlubuje profesní znalosti knihovnic a knihovníků, slouží ke komunikaci o specifických problémech paměťových institucí a spolupráci s profesními sdruženími.

Seminář zahájil v reprezentativním Rytířském sále frýdeckého zámku ředitel Muzea Beskyd Mgr. Stanislav Hrabovský a předsedkyně komise knihovníků PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., z Muzea Jindřichohradecka. Úvodní slova pronesli též oficiální hosté – vedoucí samostatného oddělení knihoven Ministerstva kultury ČR Mgr. Blanka Skučková, předseda AMG a ředitel Muzea Mladoboleslavska PhDr. Luděk Beneš, předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., a předseda Knihovnického institutu Národní knihovny ČR PhDr. Vít Richter.

Připravený odborný program semináře byl bohatý. Po úvodních slovech přednesli členové výboru zprávy o činnosti muzejních knihoven ve svých regionech a předsedkyně komise podala zprávu o činnosti komise v uplynulém období. Zprávu schválila valná hromada hlasováním.

Blok s názvem Historické knižní fondy moderoval Mgr. Jiří David z Památníku písemnictví v Rajhradu a zaznělo v něm celkem šest příspěvků: PhDr. L. Veselá, Ph.D., z Knihovny AV ČR hovořila o bibliografii cizojazyčných bohemik Knihovny AV ČR, PhDr. J. Kašparová z Knihovny Národního muzea informovala o aktualitách databáze Provenio, Mgr. V. Malínek z Ústavu pro českou literaturu AV ČR referoval o elektronických zdrojích střediska literárněvědných informací a možnostech jejich využívání v knihovnách muzeí a galerií. O aktuálním stavu redakce Dodatků ke Knihopisu účastníky semináře informoval Mgr. D. Mach z Národní knihovny ČR. Ing. P. Vávrová, Ph.D., z Národní knihovny ČR se svými kolegyněmi seznámila účastníky semináře s konzervací a pé­čí o novodobé knižní fondy.

Středeční dopolední program byl věnován tématu Katalogizace a předmětové zpracování, které moderovala emeritní předsedkyně komise PhDr. Jarmila Okrouhlíková z Knihovny Uměleckoprůmyslového musea. Úvodní pří­spěvek přednesla Mgr. Marie Koldová z Jihočeské vědecké knihovny. Značná pozornost byla věnována nutnosti přechodu na formát MARC 21 a zavádění nových pravidel katalogizace RDA. Stav problematiky objasnila účastníkům vedoucí Souborného katalogu Národní knihovny ČR PhDr. Eva Svobodová a navázali na ni zástupci firem LANIUS (Ing. J. Šilha) a KP – SYS (P. Štefan a T. Krejzek).

L. Chrástová a H. Bartošová při prezentaci

Středeční odpolední blok Marketing v knihovnách a jejich služby moderovala tajemnice komise Mgr. Iveta Mátlová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. S úvodním zásadním příspěvkem vystoupila Mgr. A. Peříková z Knihovny města Ostravy. Následovaly příspěvky Ing. P. Žabičky z Moravské zemské knihovny v Brně, s novinkami v oborové bráně ART seznámily Mgr. L. Chrástová z Národního technického muzea v Praze a Mgr. H. Bartošová z Muzea umění v Olomouci. Na závěr pohovořila předsedkyně komise PhDr. Š. Běhalová, Ph.D., a místopředsedkyně Mgr. Alena Petruželková o akcích, které se připravovaly k Týdnu knihoven v roce 2014. Závěrečný work­shop na téma Služby v muzejních knihovnách moderovala Mgr. A. Hradilová z Muzea Českého krasu v Berouně.

Také doprovodný a společenský program semináře byl bohatý. V úterý večer proběhlo společenské setkání účastníků, které zahájil opět ředitel Muzea Beskyd Mgr. Stanislav Hrabovský. Hudební vystoupení patřilo skupině historických lidových nástrojů z Frenštátu pod Radhoštěm RukyNaDudy pod vedením PhDr. Ma­riána Friedla. Zazněly lidové písně z Lašska a Valašska. Poté byli účastníci semináře pozváni ke komentované prohlídce stálé expozice Beskydy, příroda a lidé. Další stálou expozici Muzea Beskyd navštívili účastníci ve středu v podvečer.

Návštěva na hradě Hukvaldy

Následovala prohlídka města, farního koste­la Jana Křtitele a vyhlídka z jeho věže. Ve večerních hodinách zavítali účastníci semináře do místecké pobočky Městské knihovny, kde pro ně kolegové připravili prohlídku budovy a krát­ký kulturní program. Setkání proběhlo v přátelské a milé atmosféře. Čtvrteční odborná exku­r­ze do Hukvald, kde účastníci absolvovali ko­men­tovanou prohlídku Památníku Leoše Janáčka a krásnou, už podzimně zbarvenou krajinou dorazili na druhý největší hradní komplex v České republice – hrad Hukvaldy, proběhla za vlídného slunečného počasí. Ve středu také pořídil Mgr. M. Weissbrod z Muzea Beskyd společnou fotografii pro všechny účastníky. Seminář finančně podpořila řada firem: KP – SYS, spol. s r. o., Lanius s. r. o., HOFi engineering, s r. o., AIP Beroun s. r. o. a Ceiba s. r. o.  Zástupci firem vystoupili i v rámci programu a také o přestávkách mezi přednáškami předávali informace všem zájemcům.

Velký dík za organizaci a financování semináře patří Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku, Asociaci muzeí a galerií ČR a Ministerstvu kultury ČR a kolegyním PhDr. Kateřině Janásové a Mgr. Pavle Platošové z Muzea Beskyd.

Všechny dokumenty ze semináře, fotografie a příspěvky jsou zveřejněny na stránkách AMG pod záložkou Knihovnická komise (http://www.cz-museums.cz).

Příštímu 39. semináři knihovníků muzeí a galerií AMG, jehož hlavním pořadatelem bude Moravská galerie v Brně, přejeme hodně zdaru.

Foto Marek Weissbrod


Diskuze ke článku "Ohlédnutí za 38. seminářem knihovníků muzeí a galerií v Muzeu Beskyd"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2