JAK NA TO: E-knihy prakticky – 4

MILAN VILÍMEK JIHLAVSKÝ eknihy.ebook@gmail.com

Tvorba e-knihy: finalizace

Náš seriál o e-knihách z praktického hlediska se nachýlil ke konci. Z podkladů, o jejichž správné přípravě jsme psali v minulém článku, nyní vytvoříme e-knihu a na závěr provedeme její validaci.

Ukážeme si tvorbu formátu EPUB. Chceme-li vytvořit i formát MOBI, převedeme formát EPUB programem kindlegen.exe, který je zdarma ke sta­žení na stránkách Amazonu. Další formáty e-knih nejsou potřeba.

Nyní si popíšeme tři cesty z mnoha možných, jak e-knihu vytvořit:

• jednoduchá konverze programem Calibre,

• poloprofesionální tvorba v programu Sigil,

• profesionální sazba v programu Adobe InDesign.

Program Calibre

Tento program si můžete zdarma stáhnout ze stránek calibre-ebook.com. Calibre je vhodný spí­še k převodu mezi různými formáty e-knih než k jejich tvorbě, ale pro jednoduchou hladkou saz­bu může vyhovovat. Nepoužívejte ho ale k převodu z formátu EPUB do MOBI (k tomu slouží, jak jsem uvedl výše, program kindlegen.exe).

Jeho nevýhodou je poněkud nestandardní ovlá­dání a někdy trochu matoucí pravidla tvorby. Program se již několik let průběžně vyvíjí a aktua­lizace bývají dostupné skoro každý týden. Považuji to za nevýhodu, protože vše se ne­ustále mění – a ne vždy k lepšímu.

Podklady pro Calibre vytvořte ve WORDu. Používejte znakové a odstavcové styly, jak jsem popsal v první části článku. Pak e-knihu načtěte do Calibre a proveďte konverzi do EPUB.

Program Sigil

I tento program si můžete zdarma stáhnout, a to ze sigil-ebook.com. V Sigilu se dají vytvořit náročné a složité e-knihy. Ovládání je ale spíše pro odborníky, kteří se vyznají v HTML kódu a umí pracovat s kaskádovými styly CSS.

Program bohužel nepodporuje import textu z WORDu, pracuje pouze se soubory HTML. Ty se však dají z WORDu snadno získat příslušným exportem. V Sigilu lze e-knihu i psát, ale doporučuji pořídit rukopis ve WORDu, a potom tvořit e-knihu.

Kromě tvorby e-knih je Sigil výborný pro doladění a opravu e-knih vyrobených jiným způsobem (viz níže).

Program Adobe InDesign

Tento program bohužel není zadarmo, ale nabízí profesionální způsob, jak vytvářet tištěné knihy i e-knihy. Výhodou je, že z jedné sazby můžete získat obě verze. Velkou nevýhodou však je, že export do formátu EPUB není zcela korektní.

InDesign se aktualizuje přibližně jednou za rok, první použitelná verze byla CS5.5 a od té doby vzniklo několik dalších. Nová verze sice opraví předchozí chyby, ale bohužel zanese nové. Proto je nutné výsledný EPUB načíst do programu Sigil a opravit drobnosti.

Doladění e-knihy v programu Sigil

Formát EPUB je vlastně soubor HTML stránek, který je spolu s pomocnými popisnými soubory zabalen do archivu ZIP. Když příponu EPUB přejmenujete na ZIP, můžete e-knihu rozbalit ve svém oblíbeném archivovacím programu a podívat se dovnitř. Jednotlivé soubory je možné i editovat a zaměňovat, ne však přidávat nebo mazat. Tím byste porušili integritu. Tu lze sice opra­vit přepsáním některých údajů v jiných souborech, ale téhož lze dosáhnout pohodlněji v programu Sigil.

Některé programy nebo konvertory při tvorbě e-knihy převedou (přepočítají) také obrázky a mnoh­dy je jejich kvalita horší než na vstupu. Proto doporučuji tyto obrázky ručně smazat a nahrát ty původní. Nesmíte ale změnit jejich názvy.

Problematika fontů

Fonty mohou být v e-knize vloženy, ale také nemusí. Když je nevložíte, čtečka použije vlastní vestavěné fonty. Tím může nastat problém s českou diakritikou a ztratíte také kontrolu nad saz­bou, protože nevíte, jaké fonty čtenář použije.

Vložení fontů má ale zase jiná úskalí. Tím, že šíříte e-knihu, šíříte zároveň fonty, které jsou v ní vloženy. Cena fontů je v mnoha případech větší než cena e-knihy. K šíření nemáte od výrobce fontů licenci, takže je to nelegální, i když máte fonty legálně koupené. Nepomůže ani tzv. „zamlžení fontů“, protože je lze snadno odmlžit. Řešením je tedy použít fonty s licencí OpenSource, které šířit lze.

Při exportu InDesign fonty modifikuje, takže se neshodují s původními. Doporučuji proto fonty smazat a nahradit zdrojovými – v programu Sigil to jde snadno. Bez dalšího odborného vysvětlení poznamenávám, že je lepší použít fonty OpenType místo starého typu TrueType.

Předlohy kaskádových stylů (CSS)

Ke každému souboru HTML může být připojeno několik šablon stylů CSS. V nich jsou definovány vlastnosti odstavců a znaků. Protože InDesign některé vlastnosti při exportu ignoruje, je nutná ruční úprava těchto šablon. Používáme-li systematickou strukturu sazby, může být vytvořená šablona výhodně použita v další e-knize.

Velikost vnitřních souborů

V e-knihách, které mají velikost stovky kilobytů a více, se musí velikost HTML souborů snížit pod 220 kB. Toho lze docílit tím, že velký HTML soubor rozdělíme na menší. Je-li e-kniha členěna do kapitol, použijeme s výhodou začátek kapitoly jako rozdělovací bod. U dlouhých kapitol se musí rozdělovat i uvnitř kapitoly.

Přesnou definici maximální velikosti HTML souboru bohužel neznám a ani nechápu, proč tomu dnes tak je. Omezení vzniklo v pravěku čteček (přibližně před 10 lety) a dodnes se ho kvůli kompatibilitě neodvážil nikdo zrušit. Když uděláte soubory větší, na většině čteček to fungovat asi bude, ale jindy nastanou problémy.

Obsah

Jak jsem popsal v první části článku, v e-knize jsou vlastně obsahy dva – obsahnavigace. InDesign vytvoří obojí korektně, ale nesmíte přeskakovat nižší úrovně obsahu. Po úrovni 2 musí následovat úroveň 3, a nikoliv 4. Na vyšší úroveň můžete skočit libovolně. Jestliže v e-knize nemáte automaticky vygenerovaný obsah, můžete ho vytvořit v Sigilu.

Metadata

InDesign při exportu některá metadata ignoruje a jiná modifikuje, proto je lepší v Sigilu metadata zkontrolovat a případně opravit. Některá speciální metadata nejdou ani v InDesignu zadat.

Významové stránky

Je to zvláštní typ metadat a způsob, kterým se označuje, jaký obsah mají jednotlivé HTML soubory. Například: tato stránka obsahuje obálku, tato titulní stranu, poděkování, tiráž, obsah apod. S těmito daty pracují programy, které katalogizují a zpracovávají e-knihy.

Validace (ověření správnosti)

Na závěr je nutné ověřit formální správnost programového kódu vytvořené e-knihy. Nejjednodušší je použít validaci v Sigilu, kde je pro to již vytvořena ikonka. Pro naprostou jistotu doporučuji provést ještě validaci programem EpubCheck na adrese validator.idpf.org. Tento program hlásí chyby navíc, které Sigil nezachytí. Pro kontrolu CSS stylů použijte ještě jigsaw.w3.org/css-validator.

Závěr

Situace při tvorbě kvalitních a složitých e-knih není v současné době jednoduchá. V podstatě neexistuje nástroj, kterým by e-kniha šla vytvořit jednoduše a přehledně. Je potřeba použít několika programů a vlastního know-how.

Přeji Vám na této cestě hodně úspěchů a krásných e-knih!

BONUS NA ZÁVĚR: Typografické nešvary (v příštím čísle Čtenáře)


Diskuze ke článku "JAK NA TO: E-knihy prakticky – 4"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2