Knihovnické strategie a koncepce ze zahraničí

PAVLÍNA LONSKÁ pavlina.lonska@mlp.cz

Obr. 1: Strategie Britské knihovny nastiňuje vývoj instituce pro následujících osm let

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 až 2015, která z pověření vlády ČR říká, kam mají knihovny směřovat, pomalu končí. Nad tvorbou nové koncepce se nyní zamýšlí Ústřední knihovnická rada, a proto je na čase nechat se inspirovat obdobnými strategickými dokumen­ty, kupříkladu ze zahraničí. Vedle celonárodních strategií a koncepcí, které nastiňují vývoj knihoven a veřejných knihovnických a informačních služeb v následujících letech, píší své koncepce městské knihovny, národní knihovny i místní knihovní sítě. Stále častěji se také objevují reporty informující o měnící se roli knihoven v 21. století. Příspěvek představuje několik příkladů z Velké Británie, Skotska a Austrálie, včetně dvou zpráv o současných trendech a novém poslání knihoven.

Výroční strategie Britské knihovny

Britská knihovna oslaví v roce 2023 významný milník své historie – 50. výročí působení v roli národní knihovny Velké Británie. Dokument Living Knowledge: British Library 201520231 představuje vizi knihovny, její snahu růst, inovovat a rozvíjet se v následujících osmi letech. Tematicky navazuje na předchozí strategii s názvem British Library: Vision 2020. Strategie je postavena na šesti stěžejních záměrech knihovny a vysvětluje, jak veřejné financování podporuje výzkum, kulturu, vzdělávání a ekonomickou prosperitu ku prospěchu nejen Spojeného království, ale i uživatelů a partnerů po celém světě. Mezi hlavní oblasti zájmu Britské knihovny v následujících letech patří péče o národní sbírky psaného i digitálního obsahu, podpora výzkumu, inovace a růst podnikání, kultura, vzdělání a mezinárodní spolupráce. Strategie vymezuje působení Britské knihovny v těchto oblastech a nastiňuje žádoucí vývoj. Ke každému tématu jsou přiřazeny dvě až čtyři konkrétní strategické priority.

Strategie skotských veřejných knihoven

Obr. 2: Strategie skotských veřejných knihoven cílí nejenom na knihovníkySkotská knihovní a informační rada ve spolupráci s nadačním fondem The Carnegie UK Trust vydala v červnu 2015 novou strategii skotských veřejných knihoven pod názvem Ambition and Opportunity: a Strategy for Public Libraries in Scotland 201520202. Strategie byla postavena na základě velkého respektu, který Skotové k veřejným knihovnám chovají, a stanovuje doporučení pro všechny zainteresované strany – od skotské vlády přes místní samosprávu, knihovní služby, knihovníky až po vydavatele.

Někteří lidé nám řekli, že budoucnost knihoven spočívá ve fyzických knihách. Mají ale jen částečnou pravdu. Knihy budou i nadále důležitou součástí budoucnosti knihoven. Nicméně, podle našeho názoru je podstatné, že knihovny pomáhají přímo a kreativně podporovat cíl míst­ní samosprávy – umožňují občanům a komunitám vzkvétat a růst.

Martyn Evans, předseda nadačního fondu The Carnegie UK Trust

Koncepční přístup ke skotským veřejným knihovnám má svou vizi a misi. Samotný dokument je rozdělen do šesti strategických cílů, jež nastiňují klíčové oblasti rozvoje veřejných knihoven na následujících pět let. Mezi strategické oblasti, které knihovny podporují, patří čtenářství, gramotnost a vzdělávání, digitální inkluze, ekonomická prosperita, sociální prosperita, kultura a kreativita a vynikající veřejné služby. Každý z šesti strategických cílů obsahuje doporučení budoucího vývoje, relevantní národní výsledky a indikátory, kterými lze výsledky měřit, včetně případových studií ze skotských knihoven.

Obr. 3: Vize queenslandských veřejných knihoven do roku 2017Vize queenslandských veřejných knihoven

Další příklad představuje vizi veřejných knihoven v australském státě Queensland. Strategické prohlášení s názvem VISION 2017 for Queensland Public Libraries3 a platností na léta 20132017 společně vydali Státní knihovna v Queenslandu, Asociace queenslandských veřejných knihoven a Asociace místní samo­správy v Queenslandu. Vize tematicky navazuje na předchozí dokument Expanding Horizons 2008–2012. Strategie zvažuje současné a očekávané trendy v oblasti knihoven a snaží se na ně reagovat. Uznává, že prostředí knihoven zažije výrazné změny v poskytování služeb a způsobu, jakým budou nabízeny. Hlavní myšlenkou čtyř tematických okruhů je představit knihovny 21. století coby prostor k učení, práci a tvoření. Knihovna rovná se kreativní komunitní prostor, společenský konektor (fyzický i virtuální), trendsetter v oblasti technologií a v neposlední řadě inkubátor myšlenek, znalostí a inovací. Každé z témat obsahuje také příklady dobré praxe v dané oblasti. Státní knihov­na v Queen­slandu dále vydala jako přílohu současné strategie samostatný dokument VISION 2017: Learning Strategy4, který představuje strategii profesního vzdělávání zaměstnanců ve veřejných knihovnách v Queenslandu. Jeho cílem je přispět k prosazení myšlenek strategie mezi pracovníky knihoven a zároveň identifi­kovat tři vzdělávací a rozvojové priority pro zaměstnance knihoven (vedení, inovace a library business management).

Aspenský dialog o veřejných knihovnách

Obr. 4: Aspenský dokument identifikuje nové role veřejných knihovenMezinárodní nezisková organizace Aspen Insti­tute s podporou nadace Billa & Melindy Gatesových vydala ke konci roku 2014 report s názvem Rising to the Challenge: Re-Envisioning Public Libraries5, který se zabývá změnou vnímá­ní veřejných knihoven v americké společnos­ti. Budoucnost knihoven v něm společně s profesionálními knihovníky zkoumají vládní stratégové, filantropové, pedagogové a technologičtí specialisté. Podle aspenského dokumentu spočívá role moderní veřejné knihovny ve třech klíčových oblastech – lidé, místo, platforma. Knihovna je centrem občanské angažovanosti, podporuje vytváření nových vztahů a posiluje lidský kapitál komunity, proto jsou lidé jedním z pilířů knihovny. Knihovna jako místo reprezentuje potenciál fyzického zázemí a příjemného prostoru určeného k celé škále aktivit (od čtení, učení a dorozumívání se až po setkávání nebo obchodování), ale také virtuální prostor – přístup k různým informacím a zdrojům, které knihovny nabízí. Role platformy radikál­ně přetváří denní aktivity knihovny a posouvá původní koncept „půjčování“ světového vědění k nové vizi knihovny coby centra pro vzdělávání a propojení místní komunity.

Vedle samotného reportu naleznete na webových stránkách aspenského institutu také dvě případové studie s příklady dobré praxe amerických knihoven. První z nich se zaměřuje na knihovny a posilování vztahů v místní lokalitě (např. se školami, podnikateli, občanskými sdruženími či jinými knihovnami), druhá studie se soustředí na aplikace, projekty a iniciativy, díky nimž knihovny vytvářejí nové příležitosti pro učení a zapojení uživatelů.

Knihovny musí být místem, kde se lidé mohou setkávat, spolupracovat a učit se digitálnímu vzdělávání. Veřejné knihovny se stávají platformou pro učení. Tvořivost a inovace otevírají knihovnám zcela novou cestu a pomáhají komunitám překonat ekonomické a sociální rozdíly.

Walter Isaacson, prezident a výkonný ředitel Aspen Institute

IFLA Trend report

Mezinárodní federace knihovnických asociací (IFLA) uvedla v srpnu 2013 na Světovém knihovnickém a informačním kongresu v Singapuru dokument Riding the Waves or Caught in the Tide: Insights from the IFLA Trend Report6, který definuje pět trendů, jež budou klíčové pro další směřování knihoven. Report se zabývá zejména dlouhodobými změnami v informačním prostředí, na které budou knihovny muset v blízké budoucnosti reagovat, a snaží se zasadit roli knihoven do stále se měnící společnosti. Mezi pět hlavních směrů, které ovlivňují informační společnost, řadí přístup k informacím a ke vzdělávání, otázky soukromí, občanskou angažovanost a transformaci obecně.

Nové technologie umožňují přístup ke stále většímu množství informací, na druhou stranu se mohou stát i bariérou a vyloučit ty, kteří je neumí využívat. Hranice mezi producenty a uživateli informací se stírají, proto jsou otázky vlastnictví informací a jejich obsahu stále složitější. Šíření mobilních zařízení, díky nimž jsou lidé neustále připojeni, síťové senzory v domácích spotřebičích, 3D tisk nebo technologie automatického jazykového překla­du proměňují globální informační ekonomiku. Jaké dopady bude mít tato situace na knihov­ny? Tyto a další otázky otevírá a snaží se zodpovědět IFLA Trend Report.

http://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/projects/living-knowledge/documents/living-knowledge-the-british-library-2015-2023.pdf

http://scottishlibraries.org/wp-content/uploads/2015/01/Strategy.pdf

http://www.plconnect.slq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/231408/Next-Horizon-Feb-2013.pdf

http://www.plconnect.slq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/267957/Learning-to-Lead-Vision-June-2014.pdf

http://csreports.aspeninstitute.org/Dialogue-on-Public-Libraries/2014/report

http://trends.ifla.org/


Diskuze ke článku "Knihovnické strategie a koncepce ze zahraničí"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2