NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Information access and library user needs in developing countries / Mohammed Nasser Al-Suqri, Lin­da L. Lillard and Naifa Eid Al-Saleem. [Informační přístup a potřeby uživatele knihovny v rozvojových zemích.] Hershey: Information Science Reference, 2014. xxvi, 260 s. Advances in library and information science (ALIS) book series.

ISBN 978-1-46664-353-6

Kfe 39.974

VANEJEV, Anatolij Nikolajevič. Istorija bibliotečnogo dela i bibliotekovedenija: sbornik statej. [Dějiny knihovnictví a knihovní vědy. Sborník statí.] Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacional’naja biblioteka, 2013. 306 s.

ISBN 978-5-8192-0439-9

Kdb T 238084

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Biblioteki w nowym otoczeniu. [Knihovny v novém prostředí.] War­szawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2014. 303 s. Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 153.

ISBN 978-83-64203-27-5

Kfe 40.020

Organizace knihovních fondů

PEKAŘOVÁ, Katarína a kol. Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015. 178 s., [8] s. obr. příl.: barev. il. (faksim.).

ISBN 978-80-89303-43-4

Oaah 40.079

PHILIPPI, Sabine a Philipp VANSCHNEIDT, Hrsg. Digitale Rekonstruktionen mittelalterlicher Biblio­theken. [Digitální rekonstrukce středověkých knihoven.] Wiesbaden: Reichert, 2014. 132 s.: il. Trierer Beiträge zu den historischen Kulturwissenschaften, 12.

ISBN 978-3-89500-995-2

Ol 40.080

ROBERTSON, Guy. Disaster planning for libraries: proces and guidelines. [Krizové plánování pro knihovny. Procesy a pokyny.] Kidlington: Chandos, 2015. xvi, 207 s. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-730-9

Ol 40.031

Sítě knihoven

Eesti Rahvusraamatukogu: aastaraamat 2013 = National library of Estonia: yearbook 2013. [Národní knihovna Estonska. Ročenka 2013.] Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2014. 26 s., 15 s. příl.: barev. il., grafy. + 1 příl.

ISSN 1736-4418

Taa 9.730/B

Studia Bibliographica Posoniensia 2014 / zost. Miriam Poriezová. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2014. 183 s.

ISBN 978-80-89303-44-1

Ti T 237749

Výroční zpráva Krajské knihovny v Pardubicích, příspěvkové organizace Pardubického kraje, za rok 2014 / zprac. Libuše Adamová na základě podkla­dů odborných a ekonomických oddělení. Pardubice: Krajská knihovna v Pardubicích, 2015. 49 lis­tů: barev. il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-86934-27-3

Tec 9.791/B

Služby knihoven

POLANKA, Sue, ed. E-reference context and discoverability in libraries: issues and concepts. [Elektronické referenční služby a vyhledávání zdrojů v knihovnách. Otázky a koncepce.] Hershey: Information Science Reference, an imprint of IGI Global, 2012. xiv, 294 s.: il. ALIS – Advances in library information science.

ISBN 978-1-61350-308-9

Sdd 40.025

RYAN, Brendan. Optimizing academic library services in the digital milieu: digital devices and their emerging trends. [Optimalizace služeb akademic­ké knihovny v digitálním prostředí. Digitální zařízení a jejich vznikající trendy.] Oxford: Chandos, 2013. xvii, 200 s.: il. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-732-3

Sdg T 235257

KNIHOVĚDA

KLUGE, Mathias. Handschriften des Mittelalters: Grundwissen Kodikologie und Paläographie. [Středověké rukopisy. Základní znalosti kodikologie a paleografie.] Ostfildern: Jan Thorbecke, 2014. 200 s.: barev. il., faksim. + 1 DVD video.

ISBN 978-3-7995-0577-2

Xaa 40.081

Lexikon des gesamten Buchwesens: LGB 2. Band 9, Lfg. 67/68, Register zu Bänden 1 bis 8. 2. völlig neu bearbeitete Aufl. [Lexikon knižní kultury: LKK 2. Sv. 9, č. 67/68. Rejstřík k svazkům 1–8.] Stuttgart: Hiersemann, 2015. S. 161–320.

ISBN 978-3-7772-1501-3

X 40.047

PETR, Stanislav. Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana. Praha: Historický ústav AV ČR ; Roma: Čes­ký historický ústav v Římě, 2014. 169 s.: il., faksim. Acta Romana Bohemica, sv. 2.

ISBN 978-80-7286-238-2

Xaa 40.051

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2