JMENNÝ REJSTŘÍK, SEZNAM RUBRIK

Čtenář 2015  Ročník 67

Jmenný rejstřík

BARTOŇOVÁ, Ludmila:

Proč jsem vzala na milost romány pro ženy, 7–8/284

BĚHALOVÁ, Štěpánka:

Ohlédnutí za 38. seminářem knihovníků muzeí a galerií v Muzeu Beskyd, 1/7

BĚHALOVÁ, Štěpánka – MATĚJOVÁ, Judita:

Seminář knihovníků muzeí a galerií splnil očekávání, 12/435

BENDOVÁ, Vladimíra – KALÁTOVÁ, Marie:

Kdo jsou Noví informační profesionálové, 10/351

BÍLÁ, Jitka – CHARVÁTOVÁ, Ivana – ŠIŠKOVÁ, Nataša:

Knihovna Policejní akademie České republiky v Praze, 4/146

BIŇOVEC, Adam:

Kamerové systémy a ochrana osobních údajů, 1/26

BREZOVIC, Irena:

Divoká karta pro knihovnu v Batelově, 12/454

BRINČEKOVÁ, Jana:

Rok v jablůnecké knihovně, 6/228

BROŽEK, Aleš (abr):

Noví nositelé Medaile Z. V. Tobolky, 11/388 • Digitalizace v Severočeské vědecké knihovně: motivace pro ostatní knihovny, 11/407

BUREŠOVÁ, Jarmila:

Paměť Ostravy, 3/113 • Knihovna má své kořeny v obci a regionu, 7–8/254

CIMBÁLNÍK, Pavel:

Kritéria pro Biblioweb aneb Jak to vidí komise?, 2/50

ČÁP, Petr:

Možnosti rozvoje venkovských knihoven v Evropských fondech 2014–2020, 2/49

ČÍŽKOVÁ, Naděžda:

Svět viděný zpomaloučka s Janem Drdou, 4/142

DENÁR, Michal – MORAVEC, Josef:

Otevřený knihovní systém Koha: systém, který můžete mít, 6/223

DOLEŽALOVÁ, Pavlína:

Digitalizace ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, 7–8/263

DOSTÁL, Vojtěch:

Wikipedie a knihovny. Co mají společného?, 7–8/279

DUCHKOVÁ, Lenka – KOŽÍŠEK OUŘADOVÁ, Martina:

Noc literatury 2015 v Knihovně města Plzně, 7–8/291

ECKERTOVÁ, Lenka:

Rizika internetu a jejich prevence (nejen) v knihovnách, 2/43 • Bezpečnější internet: Užitečné zdroje a inspirace, 7–8/282

GIEBISCH, Roman:

ZE SVĚTA: 1/39 • 2/79 • 3/119 • 4/159 • 5/199 • 6/239 • 7–8/297 • 9/339 • 10/379 • 11/419 • 12/459

HELINSKY, Zuzana:

… se hlásí ze Švédska: Knihovny a fundraising, 5/198 • Knihy jsou spotřební průmysl, 10/378

HOLANOVÁ, Markéta – SEGI, Stefan:

Z POKLADŮ… Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR: Digitální archiv populární literatury, 11/399 + 3. s. obálky

HORÁKOVÁ, Martina:

Z POKLADŮ… Knihovny Národní galerie v Praze, 5/182 + 3. s. obálky

HOUŠKOVÁ, Zlata – PILLEROVÁ, Vladana:

Průzkum názorů vedoucích pracovníků na celoživotní vzdělávání knihovníků, 6/230

HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Helena:

Standard Handicap Friendly – cesta k rovnému přístupu v českých knihovnách, 5/194

HUMLOVÁ, Věra:

Knihovna ve Zvoli vzniká s láskou, 5/187

HUŠKOVÁ, Michaela:

Knihovna a jídlo? Městská knihovna Chodov říká ANO, 7–8/292

CHARVÁTOVÁ, Ivana: viz BÍLÁ, Jitka – ŠIŠKOVÁ, Nataša, 4/146

CHRÁSTOVÁ, Lucie:

Moderní technologie v knihovnách muzeí a galerií, 1/9

JANÁSKOVÁ, Pavla:

Z POKLADŮ… Knihovny Národního filmového archivu, 3/100 + 3. s. obálky

JESÍNKOVÁ, Miroslava:

Pasování na Rytíře řádu čtenářského proběhlo již poos­mé, 7–8/291

JEŽKOVÁ, Marie:

Celé Česko čte dětem v režii Městské knihovny Kyjov, 9/333

KADLAS BLÜMELOVÁ, Kristina:

Příspěvek k mediální gramotnosti: Jak s námi hovoří média, 5/166

KALÁTOVÁ, Marie: viz BENDOVÁ, Vladimíra, 10/351

KAŇKA, Jan:

Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji, 3/107

KLAJBAN, Michal:

ZÁPISKY NOVOZÉLANDSKÉHO KNIHOVNÍKA. 1 – Kterak brněnský student k protinožské knihovničině přišel, 2/74 • 2 – Život ve veřejné knihovně v Palmerston North, 4/154 • 3 – Bojůvky v cizím prostředí, 6/235

KLUSOŇ, Jiří:

Revize knihovního fondu ještě jednou aneb Co se může nebo musí stát, když se revize neprovádí, 5/184

Knihy mají zelenou aneb najděte cestu ke svému knihkupci (nejen) 23. dubna, 4/156

KOPALOVÁ, Ludmila – VOZKOVÁ, Jana:

Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., a jeho knihovny, 2/54

KOŘÍNKOVÁ, Marcela:

Knihovna Kroměřížska poskytuje službu biblioterapie, 2/74

KOŠANOVÁ, Martina:

Představení plzeňského Meeting Literature, 7–8/285

KOŠKOVÁ, Alice:

SUK – čteme všichni 2014, anketa o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2014, 1/25

KOŽÍŠEK OUŘADOVÁ, Martina:

Promítali jsme Jeden svět, 5/196 • viz DUCHKOVÁ, Lenka, 7–8/291 • Ohlédnutí za horkým knihovnickým létem, 10/359

KRATOCHVÍLOVÁ, Monika:

Tři pilíře úspěšné metodické práce – výzvy a možnosti regionálních funkcí knihoven, 9/303

KRUŠINSKÝ, Rostislav:

Z POKLADŮ… Vědecké knihovny v Olomouci, 6/218 + 3. s. obálky

KULIGOVÁ, Šárka:

Rozhovor s Bohdanem Volejníčkem, nositelem titulu Knihovník Moravskoslezského kraje: Knihovníkem náhodou... a navždy!, 5/173

KURKA, Ladislav:

To tedy jsou knihovny!, 2/58

KURKA, Ladislav – ŠIMKOVÁ, Lenka:

Rozhovor redakce Čtenáře a Bulletinu SKIP s prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem MZK Brno, 6/208

LEBDUŠKOVÁ, Marie:

Táta-čtenář Středočeského kraje je z Nymurka, 5/196

LENÍČEK, Zdeněk – ŠMÍDOVÁ, Lenka:

Jak zaujmout teenagery: TeenSpace v Městské knihovně Česká Třebová, 10/354

LINC, Miloslav:

Co znamená kreativní knihovna?, 10/343

LONSKÁ, Pavlína:

Informační část Centrálního portálu českých knihoven: rok 2014 ve znamení příprav, 3/88 • Knihovnické strategie a koncepce ze zahraničí, 10/348

MACKOVÁ, Eva:

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR, 1/40 • 2/80 • 3/120 • 4/160 • 5/200 • 6/240 • 7–8/299 • 9/340, • 10/380 • 11/420 • 12/460

MALÍNEK, Vojtěch:

Z POKLADŮ… Knihovny Ústavu pro českou literaturu – Zedník alchymistou?, 10/375 + 3. s. obálky • Z pokladů… Knihovny Ústavu pro českou literaturu AV ČR: Co v OPACu nenajdete, 12/437 + 3. s. obálky

MATĚJOVÁ, Judita: viz BĚHALOVÁ, Štěpánka, 12/435

MIKA, Jiří:

Knihovny s odleskem moře a s jasnou vizí, 1/12 • Nakladatelskou reklamu představila kromě kalendáře také výstava, 2/72

Minianketa Čtenáře. Co pro vás znamená kreativní knihovna?, 10/347

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2016, 11/400

MIŠTEROVÁ, Zuzana:

Plechová Mína přiblížila dětem první světovou válku, 1/36 • Bruno v Lobzích, 10/376

MORAVCOVÁ, Petra:

Slavný detektiv v čáslavské knihovně, 7–8/290

MORAVEC, Josef: viz DENÁR, Michal, 6/223

MRAČKOVÁ, Zuzana:

Od redakčního stolu, 2/42 • 4/122 • viz ŠIMKOVÁ, Lenka, 4/125 • Tipy do vaší knihovny, 5/188 • Od redakčního sto­lu, 6/202 • Nápady na fungování knihoven zazněly v Goe­the-Institutu, 6/212 • Přes knihovnu k filantropii, 9/311

NAGY, Petr:

RECENZE: Příběh české knihy z ptačí perspektivy, 1/21 • Příběh české poválečné knihy vtělený do slovníkových hesel, 2/60 • Potřetí na cestě do hlubin čtenářovy duše, 3/105 • Kterak filozof Horáček k nakladatelství Paseka přišel a co z toho vzešlo, 4/131 • Bohaté literárněhistoric­ké menu s hrabalovsko-kolářovskou příchutí, 5/177 •  Neleh­ký úděl génia, těžší jeho manželky, 6/221 • Chladný a vzdálený Měsíční kámen, 7–8/258 • V další knize bratrům Wolfeovým narostly drápy, 9/319 • Strašidelný příběh o hledání domova, 10/362 • Recykliterární tvorba pobaví svou absurditou i bez příběhu, 11/401 • Střepy poznámek k dějinám a deník, který měl raději zůstat ztracený, 12/447

NECHVÁTAL, Jiří:

Co nabízí projekt Obálkyknih.cz, 9/321

Nejlepší Kamarádku knihovnu mají v Havířově, 7–8/253

NĚMCOVÁ, Anna J. – ŠIMKOVÁ, Lenka:

Z Mostu do Slaného: Kniha do vlaku se rozjela všemi směry, 12/428

NĚMCOVÁ, Jitka:

Seminář Zvukové knihy v roce 2015, 6/234

NEMEŠKALOVÁ, Hana – ŠEVČÍKOVÁ, Veronika – VÁLKO­VÁ, Lenka:

Ptejte se knihovny – revoluční rok 2015, 7–8/246

NIVNICKÁ, Libuše:

Setkání s prezidentkou IFLA proběhlo v Brně, 5/176

OPRAVILOVÁ, Iva (opk):

Rozhovor s Ing. Alešem Brožkem, ředitelem Severočeské vědecké knihovny v Ústní nad Labem, 10/360

PÁTKOVÁ, Jana:

K současné slovenské literatuře: vývojové tendence po roce 2000, 1/30 • 2/67

PAVLÍČEK, Radek:

Jak by měl vypadat přístupný web knihovny, 12/423

PAVLÍK, Jiří:

České e-knihy pro knihovny, 6/203

PERNICA, Petr:

Knihovny v éře internetu, 7–8/268

PEŘÍKOVÁ, Andrea:

Když bílá nudí… Barvy v interiérech knihoven, 1/16

PILLEROVÁ, Vladana: viz HOUŠKOVÁ, Zlata, 6/230

Jak postavit knihovnu, 7–8/257

PRCHALOVÁ, Lea:

Knihovnická K2, 11/386

PRUCKOVÁ, Lenka:

„Těžký“ život loučící se komisařky, 3/103

PŘÍVOZNÍKOVÁ, Pavla:

Co nabízí moderní italská literatura v českých překladech posledních let, 11/409 • 12/451

REZKOVÁ, Eva – VRBENSKÁ, Františka:

„SLON BOB“ v Národním pedagogickém muzeu a knihov­ně J. A. Komenského, 2/63

RICHTER, Vít:

Připravujeme novou strategii pro české knihovny, 7–8/ 245 • Vyhrává historická literatura, Viewegh se stále drží aneb Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2014, 12/432

ROLLOVÁ, Naďa:

Čtenářské kluby v knihovnách, 3/111

ROZSYPALOVÁ, Klára:

Akce Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem se tentokrát zaměřila na život v Krušnohoří, 7–8/286

RUMANOVÁ, Jana – SEYČKOVÁ, Nina – STROUHALOVÁ, Marcela:

Knihy s příběhem: knihovnicko-historický výzkumný projekt Knihy znovu nalezené, 9/312

ŘEHÁK, Tomáš:

Není na co čekat! Měření efektivity knihoven v praxi, 7–8/243

SALÁTOVÁ, Renáta:

PSALO SE JINDE: 2/78 • 4/158 • 6/238 • Budoucnost veřejných knihoven v ČR z pohledu změn důchodového sys­tému a sociálního dialogu, 4/135 • PSALO SE JINDE: 9/338 • 11/418

SEGI, Stefan: viz HOLANOVÁ, Markéta, 11/399

SEKAL, Jan:

… se hlásí z Francie: O Francouzské národní knihovně, 9/335 • … tentokrát z cesty do Izraele, 11/417

SELUCKÁ HUBATKOVÁ, Helena:

Tabu v knihovnách – seminář plný výzev, 1/195

SEMELOVÁ, Eva:

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou, 1/23

SEYČKOVÁ, Nina: viz RUMANOVÁ, Jana – STROUHALOVÁ, Marcela, 9/312

SCHINK, Petr:

Cesta do Lotyšska aneb Postřehy z konference Di-X1, 4/138 • Romské snění ve vítkovické knihovně, 7–8/293 • V kráteru po knihovně, 9/331

SKÁLOVÁ, Markéta:

Knihovna v Mini-Plzni. Malá vzpomínka na velký prázdninový zážitek, 11/413

SMOLÍKOVÁ, Klára:

KLÁŘINA KUCHAŘKA ANEB DESET RECEPTŮ NA WORK­SHOPY V KNIHOVNĚ: Komiksové stripy na divoko, 3/97 • Poučné knížky v muzejní omáčce, 4/129 • Časopisecké jednohubky stokrát jinak, 5/170 • Medový hlas slavičích jazýčků, 6/214 • Brambory, hýbejte se, 7–8/260 • Píšeme recepty, 9/326 • Z prababiččiny kuchařky, 10/372 • Ukrajinský medovník – vietnamské kuře, 11/403 • Filmové ho­dy, 12/443

SOUKUPOVÁ, Jiřina:

Oslavujeme 115 let veřejné knihovny v Příbrami, 9/317

STLUKOVÁ, Iva:

Jak jsme slavili Knihofest, 12/456

STOKLASOVÁ, Bohdana:

Centrální portál českých knihoven na rozcestí, 3/83

STROUHALOVÁ, Marcela: viz RUMANOVÁ, Jana – SEYČKOVÁ, Nina, 9/312

ŠEDO, Ila P.:

Z POKLADŮ… Knihovny Západočeského muzea v Plzni, 4/144 + 3. s. obálky

ŠEVČÍKOVÁ, Veronika: viz NEMEŠKALOVÁ, Hana – VÁLKO­VÁ, Lenka, 7–8/246

ŠIMKOVÁ, Lenka:

Od redakčního stolu, 1/2 • O rychlém čtení v otázkách… a odpovědích doc. PhDr. Mgr. Richarda Papíka, Ph.D., z ÚISK FF UK v Praze, 1/3 • Od redakčního stolu, 3/82 • Plzeň: evropské hlavní město kultury – rozhovor s Mgr. Helenou Šlesingerovou, Mgr. Danielem Bechným, PhDr. Ilem Šedem, 3/93 • Rozhovor s Vlastimilem Vondruškou –  „Knihy se nepíšou proto, aby se líbily literárním kritikům, ale čtenářům“, 4/125 • Od redakčního stolu, 5/162 • Srovnání knihoven se vyplatí – rozhovor s PhDr. Vítem Richterem, 5/163 • Příběh projektu Tisíc knih, 5/181 • viz KURKA, Ladislav, 6/208 • Cenu Papilio bibliothecalis získala Jiřina Soukupová z příbramské knihovny, 6/217 • Od redakčního stolu, 7–8/242 • Od redakčního stolu, 9/302 • Rozhovor s Ing. Petrou Vávrovou, ředitelkou Odboru ochrany knihov­ních fondů NK ČR, 9/307 • Od redakčního stolu, 10/342 • Knihovny se představily tradičně i jinak, 11/383 • Knihov­ny současnosti 2015 jsou za námi. Pět otázek pro Tomá­še Řeháka, 11/389 • Rozhovor s Michaelem Wögerbau­­e­rem, vedoucím autorského kolektivu monografie V obec­ném zájmu, 11/391 • Od redakčního sto­lu, 12/422 • viz NĚMCO­VÁ, Anna J., 12/428

ŠIMONOVÁ, Lenka:

Zmatlíkovník pohádkový aneb I strom může slavit, 12/454

ŠIMSOVÁ, Sylva:

… se hlásí z Anglie: Britská knihovna o ženách – The Fawcett Library, 1/38 • Rok 2014 a perspektivy anglických knihoven, 3/118 • Dokážou knihovny naplnit strategii Living knowledge?, 7–8/296 • Četba knih v Británii, 12/458

ŠÍR, Filip:

Virtuální národní fonotéka aneb Starý zvuk nerezaví, 9/334

ŠIŠKOVÁ, Nataša: viz BÍLÁ, Jitka – CHARVÁTOVÁ, Ivana, 4/146

ŠKOP, Michal – VŘESKÁ, Helena:

Po švýcarských knihovnách, 10/364

ŠMÍDOVÁ, Lenka: viz LENÍČEK, Zdeněk, 10/354

ŠTĚRBOVÁ, Jitka:

Z POKLADŮ… Knihovny Slezského zemského muzea, 2/65 + 3. s. obálky

ŠUDOMOVÁ, Miroslava:

Pocta spisovatelce a cestovatelce Barboře Markétě Eliášové aneb Dálky s vůní sakury, 4/153 • Jan Zahradníček v Moravské zemské knihovně v Brně, 6/222

ŠVORCOVÁ, Vladimíra:

Deset deka štěstí. Když je duše v peří, 7–8/280

TICHÝ, Luděk:

Pod pokličkou Národní digitální knihovny, 4/123

Tipy do vaší knihovny, 3/116

TOMŠŮ, Jitka:

Nové logo a publikace ke 150. výročí novostrašecké kni­hov­ny, 1/28

Unikátní projekt komputační versologie, 7–8/288

VALDEN, Milan:

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Únor, 1/37 • Březen, 2/77 • Duben, 3/117 • Květen, 4/157 • Červen, 5/197 • Červenec, 6/237 • Srpen a Září, 7–8/294 • Říjen, 9/337 • Listopad, 10/377 • Prosinec, 11/416 • Leden, 12/457

VÁLKOVÁ, Lenka: viz NEMEŠKALOVÁ, Hana – ŠEVČÍKOVÁ, Veronika , 7–8/246

VAŠKOVÁ, Olga:

Rozhovor s PhDr. Danou Kalinovou, ředitelkou společnosti Svět knihy, s. r. o, 4/133 • Soutěž Slovník roku 2015 má své vítěze, 5/195

VILÍMEK JIHLAVSKÝ, Milan:

JAK NA TO: E-knihy prakticky 1. Co je a není e-kniha, 6/206 • E-knihy prakticky 2. Rozdíly mezi tištěnou knihou a e-knihou, 7–8/265 • E-knihy prakticky 3. Tvorba e-knihy: úprava podkladů, 9/329■ E-knihy prakticky 4. Tvorba e-knihy: finalizace, 10/370 • Jak se vyhnout typografickým hříchům, 12/449

VLKOVÁ, Pavla:

Digitalizace ve Středočeském kraji, 4/150 • Od redakčního stolu 11/382

VOLKOVÁ BALVÍNOVÁ, Alena:

UPCYCLING aneb nové příležitosti pro věci bez šance, 10/358

VOZKOVÁ, Jana: viz KOPALOVÁ, Ludmila, 2/54

VRBENSKÁ, Františka: viz REZKOVÁ, Eva, 2/63

VŘESKÁ, Helena: viz ŠKOP, Michal, 10/364

Vybrali jsme pro vás „nej…“ dotazy Ptejte se knihovny, 7–8/250

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven 2015, 3/106

Vyhodnocení fotosoutěže časopisu Čtenář na téma Knihovna jako obývák města – obce, 2/73

WANNER, Michal:

Základní pravidla pro zpracování archiválií a jejich implementace, 5/190

WIMMEROVÁ, Daniela:

Co venkovské knihovny umějí a mohou 2015 aneb Skvělá houbovka báby Plajznerky a jiné zážitky, 11/396

Seznam rubrik

ČTENÁŘ INFORMUJE

Knihy mají zelenou, 4/156 • ČSN 01 6910, 5/180

INSPIRACE Z KNIHOVEN

BUREŠOVÁ, Jarmila:

Paměť Ostravy, 3/113

DUCHKOVÁ, Lenka – KOŽÍŠEK OUŘADOVÁ, Martina:

Noc literatury 2015 v Knihovně města Plzně, 7–8/291

HUŠKOVÁ, Michaela:

Knihovna a jídlo? Městská knihovna Chodov říká ANO, 7–8/292

JESÍNKOVÁ, Miroslava:

Pasování na Rytíře řádu čtenářského proběhlo již poos­mé, 7–8/291

JEŽKOVÁ, Marie:

Celé Česko čte dětem v režii Městské knihovny Kyjov, 9/333

KOŘÍNKOVÁ, Marcela:

Knihovna Kroměřížska poskytuje službu biblioterapie, 2/74

KOŽÍŠEK OUŘADOVÁ, Martina:

Promítali jsme Jeden svět, 5/196

LEBDUŠKOVÁ, Marie:

Táta-čtenář Středočeského kraje je z Nymurka, 5/196

MIŠTEROVÁ, Zuzana:

Plechová Mína přiblížila dětem první světovou válku, 1/36 • Bruno v Lobzích, 10/376

MORAVCOVÁ, Petra:

Slavný detektiv v čáslavské knihovně, 7–8/290

SCHINK, Petr:

Romské snění ve vítkovické knihovně, 7–8/293

SKÁLOVÁ, Markéta:

Knihovna v Mini-Plzni. Malá vzpomínka na velký prázdninový zážitek, 11/413

STLUKOVÁ, Iva:

Jak jsme slavili Knihofest, 12/456

ŠIMONOVÁ, Lenka:

Zmatlíkovník pohádkový aneb I strom může slavit, 12/454

ŠUDOMOVÁ, Miroslava:

Pocta spisovatelce a cestovatelce Barboře Markétě Eliášové aneb Dálky s vůní sakury, 4/153

JAK NA TO

VILÍMEK JIHLAVSKÝ, Milan:

E-knihy prakticky 1. Co je a není e-kniha, 6/206 • E-knihy prakticky 2. Rozdíly mezi tištěnou knihou a e-knihou, 7–8/265 • E-knihy prakticky 3. Tvorba e-knihy: úprava pod­kladů, 9/329 • E-knihy prakticky 4. Tvorba e-knihy: finalizace, 10/370 • Jak se vyhnout typografickým hříchům, 12/449

JAN SEKAL SE HLÁSÍ Z FRANCIE

O Francouzské národní knihovně, 9/335 • … tentokrát z ces­ty do Izraele, 11/417

KLÁŘINA KUCHAŘKA ANEB DESET RECEPTŮ NA WORKSHOPY V KNIHOVNĚ

SMOLÍKOVÁ, Klára:

Komiksové stripy na divoko, 3/97 • Poučné knížky v muzej­ní omáčce, 4/129 • Časopisecké jednohubky stokrát jinak, 5/170 • Medový hlas slavičích jazýčků, 6/214 • Brambory, hýbejte se, 7–8/260 • Píšeme recepty, 9/326 • Z prababiččiny kuchařky, 10/372 • Ukrajinský medovník – vietnamské kuře, 11/403 • Filmové hody, 12/443

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH

BREZOVIC, Irena:

Divoká karta pro knihovnu v Batelově, 12/454

BRINČEKOVÁ, Jana:

Rok v jablůnecké knihovně, 6/228

HUMLOVÁ, Věra:

Knihovna ve Zvoli vzniká s láskou, 5/187

PRUCKOVÁ, Lenka:

„Těžký“ život loučící se komisařky, 3/103

SEMELOVÁ, Eva:

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou, 1/23

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

VALDEN, Milan:

Únor 1/37 • Březen 2/77 • Duben 3/117 • Květen 4/157 • Červen 5/197 • Červenec 6/237 • Srpen a Září 7–8/294 • Říjen, 9/337 • Listopad, 10/377 • Prosinec 11/416 • Leden 12/457

NEUŠLO NÁM

1/2, 2/42, 3/82, 4/122, 5/162, 6/202, 7–8/242, 9/302, 10/342, 11/382, 12/422

NOVINKY FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NK ČR

MACKOVÁ, Eva:

1/40 • 2/80 • 3/120 • 4/160 • 5/200 • 6/240 • 7–8/299 • 9/340, • 10/380 • 11/420 • 12/460

POSTŘEHY – NÁZORY

BARTOŇOVÁ, Ludmila:

Proč jsem vzala na milost romány pro ženy, 7–8/284

POZNÁMKY DO DIÁŘE

1/2, 2/42, 3/82, 4/122, 5/162, 6/202, 7–8/242, 9/302, 10/342, 11/382, 12/422

PRÁVNÍ PORADNA

BIŇOVEC, Adam:

Kamerové systémy a ochrana osobních údajů, 1/26

KLUSOŇ, Jiří:

Revize knihovního fondu ještě jednou aneb Co se může nebo musí stát, když se revize neprovádí, 5/184

PSALO SE JINDE

SALÁTOVÁ, Renáta:

2/78 • 4/158 • 6/238 • 9/338 • 11/418

RECENZE

NAGY, Petr:

Příběh české knihy z ptačí perspektivy, 1/21 • Příběh čes­ké poválečné knihy vtělený do slovníkových hesel, 2/60 • Potřetí na cestě do hlubin čtenářovy duše, 3/105 • Kterak filozof Horáček k nakladatelství Paseka přišel a co z toho vzešlo, 4/131 • Bohaté literárněhistorické menu s hra­ba­lov­sko-kolářovskou příchutí, 5/177 • Nelehký úděl génia, těž­ší jeho manželky, 6/221 • Chladný a vzdálený Měsíční kámen, 7–8/258 • V další knize bratrům Wolfeovým narostly drá­py, 9/319 • Strašidelný příběh o hledání domova, 10/362 • Recykliterární tvorba pobaví svou absurditou i bez příbě­hu, 11/401 • Střepy poznámek k dějinám a deník, který měl raději zůstat ztracený, 12/447

ROZHOVOR

KULIGOVÁ, Šárka:

S Bohdanem Volejníčkem, nositelem titulu Knihovník Moravskoslezského kraje, 5/173

KURKA, Ladislav – ŠIMKOVÁ, Lenka :

Rozhovor redakce Čtenáře a Bulletinu SKIP s prof. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem MZK Brno, 6/208

OPRAVILOVÁ, Iva:

S Ing. Alešem Brožkem, ředitelem Severočeské vědecké knihovny v Ústní nad Labem, 10/360

ŠIMKOVÁ, Lenka:

S Vlastimilem Vondruškou, českým spisovatelem a historikem, 4/125 • viz KURKA, Ladislav, 6/208 • S Ing. Petrou Vávrovou, ředitelkou Odboru ochrany knihovních fondů NK ČR, 9/307 • S Michaelem Wögerbauerem, vedoucím autorského kolektivu monografie V obecném zájmu, 11/391

VAŠKOVÁ, Olga:

S PhDr. Danou Kalinovou, ředitelkou společnosti Svět kni­hy, s. r. o., 4/133

SYLVA ŠIMSOVÁ SE HLÁSÍ Z ANGLIE

Britská knihovna o ženách – The Fawcett Library, 1/38 • Rok 2014 a perspektivy anglických knihoven, 3/118 • Dokážou knihovny naplnit strategii Living knowledge?, 7–8/296 • Četba knih v Británii, 12/458

TÉMA

ECKERTOVÁ, Lenka:

Rizika internetu a jejich prevence (nejen) v knihovnách, 2/43

KRATOCHVÍLOVÁ, Monika:

Tři pilíře úspěšné metodické práce – výzvy a možnosti regionálních funkcí knihoven, 9/303

LINC, Miloslav:

Co znamená kreativní knihovna?, 10/343

PAVLÍČEK, Radek:

Jak by měl vypadat přístupný web knihovny, 12/423

PAVLÍK, Jiří:

České e-knihy pro knihovny, 6/203

ŘEHÁK, Tomáš:

Není na co čekat! Měření efektivity knihoven v praxi, 7–8/243

STOKLASOVÁ, Bohdana:

Centrální portál českých knihoven na rozcestí, 3/83

ŠIMKOVÁ, Lenka:

O rychlém čtení v otázkách… a odpovědích doc. PhDr. Mgr. Richarda Papíka, Ph.D., z ÚISK FF UK v Praze, 1/3 • Srovnání knihoven se vyplatí – rozhovor s PhDr. Vítem Richterem, 5/163

TICHÝ, Luděk:

Pod pokličkou Národní digitální knihovny, 4/123

TÉMA SPECIÁL

BROŽEK, Aleš (abr):

Noví nositelé Medaile Z. V. Tobolky, 11/388

PRCHALOVÁ, Lea:

Knihovnická K2, 11/386

ŠIMKOVÁ, Lenka:

Knihovny se představily tradičně i jinak, 11/383

TIPY DO VAŠÍ KNIHOVNY

3/116 • 5/188 • 7–8/289

Z POKLADŮ…

HOLANOVÁ, Markéta:

Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Digitální archiv populární literatury, 11/399 + 3. s. obálky

HORÁKOVÁ, Martina:

Knihovny Národní galerie v Praze, 5/182 + 3. s. obálky

JANÁSKOVÁ, Pavla:

Knihovny Národního filmového archivu, 3/100 + 3. s. obál­ky

KRUŠINSKÝ, Rostislav:

Vědecké knihovny v Olomouci, 6/218 + 3. s. obálky

MALÍNEK, Vojtěch:

Knihovny Ústavu pro českou literaturu. Zedník alchymistou?, 10/375 + 3. s. obálky • Knihovny Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Co v OPACu nenajdete, 12/437 + 3. s. obálky

ŠEDO, Ila P.:

Knihovny Západočeského muzea v Plzni, 4/144

ŠTĚRBOVÁ, Jitka:

Knihovny Slezského zemského muzea, 2/65

ZÁPISKY NOVOZÉLANDSKÉHO KNIHOVNÍKA

KLAJBAN, Michal:

1 – Kterak brněnský student k protinožské knihovničině přišel, 2/74 • 2 – Život ve veřejné knihovně v Palmerston North, 4/154 • 3 – Bojůvky v cizím prostředí, 6/235

ZE SVĚTA

GIEBISCH, Roman:

1/39 • 2/79 • 3/119 • 4/159■ 5/199 • 6/239 • 7–8/297 • 9/339 • 10/379 • 11/419 • 12/459

ZE ZAHRANIČÍ

KURKA, Ladislav:

To tedy jsou knihovny!, 2/58

SCHINK, Petr:

Cesta do Lotyšska aneb Postřehy z konference Di-X1, 4/138

ZUZANA HELINSKY SE HLÁSÍ ZE ŠVÉDSKA

Knihovny a fundraising, 5/198 • Knihy jsou spotřební průmysl, 10/378


Diskuze ke článku "JMENNÝ REJSTŘÍK, SEZNAM RUBRIK"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2