Z Mostu do Slaného: Kniha do vlaku se rozjela všemi směry

Na podzim to bylo přes 40 zapojených knihoven (měst) a další stále přibývají. Přibývají také zprávy a zprávičky v tisku – málokterý knihovnický projekt zarezonoval v regionálních médiích tak jako Kniha do vlaku. Projekt, u jehož zrodu stála mikulovská knihovna a který se v říjnu tohoto roku dočkal ocenění a diplomu v kategorii Informační počin soutěže Knihovna roku. Na jednu stranu „jednoduchý“ nápad: dát regál s knihami na nádraží. Na druhou stranu práce s vyjednáváním, zabezpečením a obstaráváním provozu, pokud knihovna nechce, aby tato služba skončila tak rychle, jako začala. Nápad je na tom ale stejně to nejlepší. Mezi knihobudkami a miniknihovnami má velkou výhodu: vybudovanou železniční síť (podobně jako knihovny mají síť svoji). Nazvala jsem si celou myšlenku obdobně jako jedna kolegyně: Když nejde čtenář do knihovny, musí knihovna za čtenářem. Ať už pěšky, nebo vlakem.

Poprosili jsme tedy dvě knihovny, aby se s námi podělily o to, jak se knihovnice, čtenáři a další aktéři zapojili do projektu Kniha do vlaku u nich: ve měs­tě Slaný, jehož nádraží a knihovna je nedaleko naší kladenské redakce, a ve vzdálenějším Mos­tě. Ve Slaném jsme se zeptali vedoucí knihovny Zoji Kučerové a z Mostu doputoval velmi inspirativní článek od kolegyně Anny Němcové. Zafungovalo také kouzlo nechtěného a z Mostu do Slaného mezitím doputovala jedna z knih. Svět je malý.

Inspirovat lidi ke čtení, probudit v nich chuť číst, říká Zoja Kučerová

Čím vás ve Slaném Kniha do vlaku nadch­la natolik, že jste se rozhodli přidat se k dalším knihovnám?

Projekt Knihovna do vlaku - SlanýVlakové stanice jsou občas místem, kde mohou lidé nedobrovolně strávit delší dobu, než si představovali, a naše knihy jim ji mohou zpříjemnit. Naše knihovna navíc neustále bojuje s nedostatkem místa. Aby její fond nezastaral, pravidelně jej doplňujeme novými knihami, a tím pádem musíme ty staré vyřazovat. Část z nich budeme nabízet na našich čtvrtletních burzách a část půjde do vlakové knihovničky. Z důvodu nedostatku místa jsme také odmítali, ač neradi, dary knih. Dnes vím, že i pro tyto knihy najdeme uplatnění a můžeme jim dát šanci – prodloužit jim život, aby předčasně neskončily ve sběrných surovinách.

Co bylo potřeba zařídit po praktické stránce?

Vlastně toho moc nebylo. Vhodný regál, pro kte­rý už v knihovně nebylo využití, několik cedulí k projektu, několik s informacemi o knihovně.

A jaká byla komunikace s Českými drahami, s městem a dalšími případnými part­nery?

Projekt Knihovna do vlaku - SlanýMoji nadřízení i vedení města mi vyšli vstříc a podporovali nás při realizaci projektu. Stejně tak zástupci ČD pomáhali radou, doporučením.

Vyřazované knihy bývají různé. Jakého zaměření jsou ty v nádražní knihovničce?

Při slavnostním zahájení provozu jsme vybrali zhruba 120 knih všech možných oddychových žánrů. Pamatovali jsme i na děti. Myslím, že bylo z čeho vybírat. Naše knihy jsou označeny logem knihovny na předsádce a titulním listu, aby bylo vidět, odkud kniha je, a urči­tě bychom se rádi dozvěděli, kam až docestovala.

Co dalšího si od nové služby „slibuje­te“? Vidíte nějaká úskalí?

Když nejde čtenář za knihou, musí kniha za čtenářem, očekáváme tedy určité zviditelnění činnosti knihov­ny, zvýšení zájmu o její aktivity. Nabádat, inspirovat lidi ke čtení, probudit v nich chuť číst. Záplavu nových čtenářů :-).

Každá mince má rub a líc. Stejně tak i tato služba má určitá úskalí a ani my se jim nevyhneme. Co může nastat? Nebudeme stačit doplňovat knihy, knihy se ve velkém množství budou ztrácet, nezabráníme tomu, aby tam někdo dal nevhodnou literaturu…

Kdo se tedy o „knihovnu“ teď stará?

O realizaci celé akce se postarala paní Míla Naj­manová, dále se o to starám já.

Děkuji za odpovědi.

Ptala se LENKA ŠIMKOVÁ

Díky za zpříjemnění cesty, říkají čtenáři

Nejen že vozíme knihy za seniory, zásobujeme školní knihovny a chodíme číst dětem do ne­moc­nice, od června letošního roku mohou kni­hy od nás cestovat doslova do celého světa. Uzavřeli jsme smlouvu s Českými drahami a na mosteckém nádraží máme pro všechny cestující připraven regál plný zajímavých knih a časopisů. Navazujeme na projekt, který vznikl na jižní Moravě v Mikulově a po dohodě s Národní knihovnu ČR se prosazuje i v dalších knihovnách.

A jak to vše funguje? Jednoduše. Na nádraží si vyberete knihu podle svého vkusu a můžete číst třeba hned, nebo ve vlaku, cestou do školy, do práce, při čekání na nástupišti, za jízdy… Pak přečtenou knihu jednoduše vrátíte a můžete si půjčit další.

Jak jsme začali

Hned jak jsem se z konference SKIP dozvěděla o projektu mikulovské knihovny Kniha do vla­ku, snažila jsem se získat bližší informace a zrea­lizovat ho i u nás na severu Čech. Úplně mě ta myšlenka nadchla – možná i proto, že tatínek pracoval na dráze a knihy miloval stejně jako já. Podařilo se mi získat souhlas pana ředitele a spoustu ochotných spolupracovníků z řad kolegů. Nejdříve jsme museli podepsat smlouvu mezi Českými drahami a Městskou knihovnou Most, dohodnout podrobnosti s pověřeným pracovníkem ČD, sehnat regál a už to běželo. S vhodnými knihami žádný problém nebyl, těch máme v knihovnách vždy všichni dost. My vybíráme z knih vyřazených z našeho fondu a také z darů, pro které nemáme jiné využití.


Pravidla KNIHY DO VLAKU jsou všude asi stejná:

Projekt Knihovna do vlaku - Most— pro cestující čtenáře je vše zdarma,

— cestující čtenář si vybere z nabízených knih a časopisů – a hned, bez jakékoliv administrativy, může začít číst,

— po přečtení (za den, týden, měsíc, rok) knihu vrátí na regál,

— přidávat knihy může přímo do knihovničky na nádraží každý,

— žádáme o udržování pořádku a čistoty.

Náš regál jsme instalovali na nádraží začátkem června 2015 a od té doby sklízíme samé pozitivní reakce veřejnosti. Díky propagaci v médiích se o Knize do vlaku ví, lidé začali sami své knihy do regálu nosit a hojně jej využívat. Denně dojíždím do práce, takže ráno i odpoledne (spolu s dalšími dvěma kolegy) se setkávám s cestujícími čtenáři a poslouchám pochvalné reakce.

Na závěr připojuji několik čísel a našich zkušeností:

— Nebojte se začít, v Mikulově to dobře vymysleli.

— Zpočátku je normální, že se na nádraží nosí a nosí a nosí další knihy (tedy pokud se projekt hezky rozjede), vracet je čtenáři začínají tak po měsíci.

— Základ samozřejmě tvoří knihy a časopisy z knihovny, veřejnost přidává své knihy postupně a po čase, až si vše vyzkouší a ujistí se, že tam smějí také dávat.

— Ideální je pravidelná kontrola knihovničky (na urovnaný regál nalákáte víc lidí).

— Samozřejmě je třeba velký poutač a vylepená pravidla půjčování, aby si toho lidé všimli.

— Využijte média, napište článek do místního tisku, rádia a televize se už ozvou samy.

— Při instalaci regálu informujte všechny železničáře v dosahu, jsou to často velcí čtenáři, povětšinou moc milí lidé. Stanou se z nich vaši spojenci, sami navigují cestující ke knihám.

— V knihovně máme zatím samé kladné ohlasy, nevyplnily se obavy, že lidé budou knihy trhat, krást a odvážet do sběru (dokonce i u nás na „divokém severu“ lidé čtou a pochvalují si).

Projekt Knihovna do vlaku - MostVedu si statistiku, a tak vím, že potřeba doplňování časem klesá. Za červen jsme na regál „knih do vlaku“ dali 928 svazků a 185 časopi­sů, v červenci 659 svazků a 114 časopisů a v srpnu 325 knih a 120 časopisů. Nejvíc žádaná je dětská literatura, populárně-naučná, časopisy, detektivky, romány pro ženy, pohádky v jakém­koliv stavu a také cestopisy, které na nádraží frčí, přestože na burzách, jež pravidelně něko­likrát ročně pořádáme, zůstávají. Také nás, knihovníky v Městské knihovně Most, mrzí, že za krás­nou službu, kterou ČD zadarmo přinášíme a vylepšujeme tak prostory nádražní haly, musíme ještě platit (ne moc, ale nějaká stokoruna za rok to je). Ale lepší podmínky nebyly vyjednány a radost cestujících, dobrá reklama a příjemný pocit z prodloužení života knih nám za to stojí.

Velkou radost nám dělají ohlasy od cestujících čtenářů. Měli jsme zájem o zpětnou vaz­bu, a tak mě napadlo každou knihu označit štítkem s prosbou o zprávu, kam až kniha do­jela. Konkrétně na štítku máme toto:

Milý čtenáři, kam až jsem s Tebou doputovala?

Napiš mi na fondy@knihovnamost.cz.

Děkuji. Kniha do vlaku

A lidé píšou, někdy jen rychlou zprávu, někdy poděkování za skvělou službu a někdy celé romány, posuďte sami:

Milá knihovno… Tvoje kniha Československo země neznámá od Svobody a Tučkové doputovala do Slanýho :-) Jinak moc pěkný nápad…

Dobrý den. Na nádraží v Mostě jsme si půjčili 3 časopisy Turista. Cestovali s námi až na výlet do České Kamenice. Při zpáteční cestě jsme je vrátili. Děkujeme za tipy na další výlet.

Milá Knížko do vlaku, půjčila jsem si od tebe knihu Skleněné peklo, která mi názvem v ten den až ironicky sedla. Dojela se mnou do Děčína, České Lípy, Kamenického Šenova a nakonec do matičky Prahy. Příští týden ji máš nazpět, pokud se mi podaří ji dočíst. Nejsnazší by ale bylo, kdybys měla pobočku na každém nádraží… snad brzy :) Přeji hodně úspěchů a spoustu dalších spokojených cestujících/čtenářů.

Kniha Malá kronika od Anny Magdaleny Bachové – zítra se mnou pojede dále z Bíliny na Vysočinu, do Římova u Třebíče. Veliké díky.

Mozartova cesta do Prahy Eduard Mörkie doputovala do žst. Těchonín.

Milá kniho do vlaku, právě jsi doputovala až do Havlíčkova Brodu, kde jsi vrácena do stojanu krajské knihovny Havlíčkův Brod na vlakovém nádraží v rámci Kniha do vlaku :-).

Dobrý den,

tak jsem musel k večeru neplánovaně vlakem do Teplic, protože mi přítelkyně omylem odvezla klíče do bytu a musel jsem si pro ně dojet. Na nádraží jsem dorazil 50 minut před odjezdem vlaku a říkal jsem si, co tady takovou dobu. A pak jsem uviděl polici s knihami a vybral si Ze života pařížské bohémy. Celkem dobrá kni­ha z dostupné nabídky. A tak mi to čekání utek­lo, i cesta tam a ráno zase zpátky. Skoro celou jsem ji přečetl. Pak jsem ji vrátil zpátky a překvapilo mě, že polička byla ráno pěkně urovnaná a některé knihy vystavené. Dobrá věc. Tak díky za zpříjemnění cesty.

Každé ráno s napětím otevírám služební poš­tu, zvědavá, zda se ozval další cestující čtenář, a s radostí, že naše práce má smysl a další rozměr.

ANNA J. NĚMCOVÁ fondy@knihovnamost.cz

Foto archiv knihovny

Ještě jste se nezapojili? „Mateřská knihovna“ projektu Kniha do vlaku

láká na pozitiva, ale nezapomíná ani na úskalí a náklady.

Pozitiva:

 • nová služba pro veřejnost
 • rozšíření služeb ČD
 • popularizace čtení
 • zážitkové cestování s knihou
 • výchovné působení na děti
 • nezávislost půjčování knih na otevírací době
 • časová variabilita
 • zpříjemnění čekací doby, cestování
 • každá kniha si najde svého čtenáře či majitele

Úskalí projektu:

 • vandalismus
 • odcizení kvůli sběru papíru
 • nezájem cestujících
 • nevracení knih
 • prostorové umístění
 • nezájem dobrovolníků
 • velká časová náročnost na koordinaci projektu

Předpokládané náklady:

 • pronájem prostor
 • nákup (repasování) knihovničky
 • reklamní bannery a polepy
 • logo a propagační materiály

Více na http://mikulov.knihovna.cz/kniha-do-vlaku/http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/propagace-cetby-a-knihoven/kniha-do-vlaku-projekt-mestske-knihovny-mikulov-a-cd-1.

-red-


Diskuze ke článku "Z Mostu do Slaného: Kniha do vlaku se rozjela všemi směry"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
 • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
 • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2