„SLON BOB“ v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského

EVA REZKOVÁ rezkova@npmk.cz

FRANTIŠKA VRBENSKÁ

V éře globální civilizace a rozmachu informačních technologií se obáváme dětského nezájmu o knihu, atrofie čtenářských návyků i kulturní orientace, poklesu komunikačních dovedností. V Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského nalezli cestu, jak s nepříznivým trendem bojovat. Dokázali, že české děti umějí tvořit, přemýšlet, vyjadřovat se na překvapivě vysoké úrovni. O pozitivní krok se zasloužily pracovnice NPMK a jeden kreslený slon, který odstartoval soutěž…

Četba a české děti dnes

Nová zábavná a poznávací média na sebe strhují pozornost zejména mladší věkové kategorie potenciálních čtenářů. Interakce na sociálních sítích nebo prostřednictvím mobilních telefonů se vyznačuje natolik svébytnými prvky, že deformuje i běžné vyjadřovací prostředky. Omezení nebo absence četby, která po dlouhou éru působila jako systémový a intelektuální zdroj, pokládají odborníci za prvořadý negativní faktor v procesu snižování kvality verbální komunikace. Je neradostnou skutečností ověřenou seriózními stu­diemi, že počet dětských čtenářů klesá.

Potvrdily to rovněž výsledky prvního celostátního průzkumu zaměřeného na vztah žáků k čet­bě, knihám a knihovnám, který Národní knihovna ČR organizovala mezi dětmi ve věku devět až čtrnáct let. Jsou dnešní děti opravdu jen pasivními příjemci rozptýlení? Nedokážou správně formulovat své myšlenky a představy? Vytrácí se tvořivá imaginace? V únoru 2014, zhruba v téže době, kdy se v Klementinu konala tisková konference k tématu dětské četby a jejího výzkumu, vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského soutěž určenou pro děti a cílenou na podporu jejich čtenářské gramotnosti.

Soutěž nazvaná Čtěte se slonem Bobem 2014 vtipně využila bezprostřední, živou vazbu dětí ke zvířatům, kterou nenarušilo ani postmoderní, odcizující se prostředí. Zvířata (nebo přesněji živočichové), jejich osudy a vztah lidí k nim poskytly vděčnou tvůrčí platformu, která malé autory skutečně inspirovala. Soutěž byla zaměřena jak na literární, tak i na výtvarnou oblast, v pěti základních a dvou mimořádných kategoriích. NPMK ji určilo pro školy, školní knihovny, dětská oddělení knihoven, dětské domovy a zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek; svými díly se mohli zúčastnit jedinci stejně jako dětské kolektivy.

Parametry soutěže Čtěte se slonem Bobem

Tři první kategorie – pro děti z mateřských škol až pátých tříd ZŠ – probíhaly v oblasti výtvarného umění pod heslem „Staň se ilustrátorem!“ Na základě přečtené knihy podle vlastního výbě­ru, v níž vystupoval slon (či sloni anebo slůňata), případně mamuti, měly děti namalovat obrázek na motivy děje, a to libovolnou výtvarnou technikou. Postupně se zapojily i děti ze speciálních a praktických škol a klienti sociálních zařízení, jejichž ilustrací se nakonec sešlo tolik, že pro ně byla vytvořena mimořádná kategorie.

V literární oblasti zaměřené na účastníky do patnácti let byly určeny podle věku dvě kategorie pro žáky ze šestých až devátých tříd ZŠ a první­ho až čtvrtého ročníku víceletých gymnázií. Tato část soutěže byla současně otevřena i mladším dětem do páté třídy ZŠ včetně, jejichž příspěvků bylo tolik, že pro ně vznikla další mimořádná kategorie. Literární sekce nesla vzletné označení: „Napiš povídku, básničku, úvahu či komiks na téma Zvíře, o kterém bych si rád přečetl. Vlastní ilustrace vítány!“

Vlastní organizaci soutěže včetně její propagace, kompletace soutěžních příspěvků a jejich hodnocení zajistil autorský tým soutěže v čele s Mgr. Zuzanou Švastovou, vedoucí oddělení IT a projektů, a odbornou pracovnicí Ing. Evou Rezkovou. Nebyl to vůbec snadný úkol… Počet přihlášených prací byl ohromující, zvláště ve výtvar­né sekci, kde se funkce předsedy odborné komise ujal ilustrátor, grafik a výtvarník Jiří Fixl. Nad literární sekcí převzala záštitu i úlohu předsedkyně odborné komise PhDr. Ivona Březinová, oceňovaná autorka knih pro děti a mládež, lektorka tvůrčího psaní a členka Obce spisovatelů ČR.

Výsledky soutěže

Výtvarná část soutěže Čtěte se slonem Bobem! nakonec dosáhla obdivuhodného (a z hlediska hodnocení velmi náročného) počtu 2631 ilustrace k celkem 190 knižním titulům! Zaslaly je děti ze 196 škol, přidružily se i londýnská a pařížská pobočka České školy bez hranic. K popularitě výtvarné sekce přispěly webové stránky slon. npmk.cz, kde byly vystaveny elektronické kopie soutěžních obrázků. Návštěvníci zde mohli hlasovat pro nejhezčí ilustraci. Učinili tak na 3790 formulářích, jimiž svým favoritům přidělili 13 734 hlasy: na dnešní uspěchanou dobu velmi slušný úspěch. Obrázky, které se v anketě nejvíce líbily, byly odměněny Cenou veřejnosti.

Jiří Fixl předává ocenění (foto archiv NPMK)

Literární oblast obeslalo 60 škol, k 406 pracím přispěli také jednotlivci. Potěší poměrně vysoký počet veršů – 121 básní ku 236 povídkám. Překvapivý úhrn 49 komiksů svědčí o vzrůstající oblibě tohoto uměleckého útvaru… a také silném vlivu fenoménu anime a mangy. Velká část pro­zaických příspěvků se pyšnila ilustracemi, někdy zasluhujícími zvláštní hodnocení. Soutěžní díla vykazovala vysokou úroveň formální i jazykové úpravy (je otázka, do jaké míry přispěl dohled dospělých). Nejlepší z prací se blížily téměř profe­sio­nální úrovni, přinejmenším po stránce invence, emotivního a myšlenkového bohatství, odvahy zvolit si netradiční téma.

Nápadité, propracované, vtipné ilustrace odrážely pohodu i zvídavost. Literární příspěvky prozrazovaly, že současné děti se i v poměrně nízkém věku vážně zamýšlejí nad současným svě­tem, že jim neunikají aktuální dilemata, že jsou schopné vidět naši civilizaci stejně zodpovědně, zkoumavě a kriticky jako dospělí. Nechybí jim humor, fantazie, pečlivost a postřeh. Nejeden z účastníků prokázal skutečné nadání, které je příslibem pro jeho další život.

Přínos prvního ročníku

Pracovníci NPMK i externí členové odborných komisí se snažili poctivě vyrovnat s hodnocením všech příspěvků. I když byla stanovena poměrně přehledná kritéria, někdy bylo velmi těžké zvolit vítěze: máme dát přednost dílu, které je formálně méně dokonalé, ale odvážné a originální, nebo povídce, která nese známky jisté „vypsanosti“ a sečtělosti mladého autora? Některé další zajímavé příspěvky v jednotlivých kategoriích obdržely čestná uznání.

Nejen pro oceněné tvůrce uspořádalo NPMK na konci května 2014 slavnostní vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže „Čtěte se slonem Bobem“, spojené s prezentací nejlepších soutěžních ilustrací se sloním námětem. Sváteční a napjatou atmosféru by mohla závidět leckterá oficiální akce pro renomované umělce. Pro nadané zájemce z řad úspěšných účastníků soutěže realizovala Obec spisovatelů ČR minikurzy tvůrčího psaní (lektorství se ujali Ing. Vlado Ríša a PhDr. Františka Vrbenská). Uskutečnily se na podzim a děti si z nich odnesly i manuál pro začínající spisovatele.

Ukázalo se také, že soutěž NPMK na podporu čtenářské gramotnosti uvítaly speciální a praktické školy a speciální zařízení, pro které jsou jinak obdobné soutěže prakticky nedostupné. Na tuto poptávku NPMK reaguje nejen vyhlášením dalšího ročníku soutěže, ale rovněž projektem Čteme spolu, který má za cíl podpořit čtenářskou gramotnost a výuku na těchto školách. Více k projektu na stránkách cteme.npmk.cz.

Grafická úprava webové prezentace Čteme spolu vychází vstříc dětským čtenářům přehledností a nevtíravou barvitostí. Obsahově stránky nabízejí tipy na nové knihy pro děti a mládež, elektronické verze povídek a pohádek, k nimž si žáci mohou sami nakreslit ilustrace nebo dopsat jejich zakončení. Podněcují tak spontánní dětskou tvořivost. V duchu nejlepších tradic knihovny NPMK pak Čteme spolu představuje malým i dospělým návštěvníkům stránek dobové příběhy pro děti. Nechybí ani informace a podněty pro pedagogy.

„Slon Bob“ startuje do roku 2015

Pozitivní ohlas motivoval NPMK k vyhlášení dalšího ročníku soutěže. Čtěte se slonem Bobem 2015 vyhlašuje letos NPMK na téma Řemesla dnes a před sto lety. Cílem letošního ročníku je podpořit nejenom čtenářskou gramotnost, ale také záměr MŠMT, které vyhlásilo rok 2015 rokem technického vzdělávání.

Úkolem výtvarné části soutěže je namalovat či vytvořit libovolnou výtvarnou technikou obrázek s tematikou řemesel, a to na základě přečtené knížky s tímto námětem. Spisovatelkou či spisovatelem se mohou stát děti v literární části soutěže. Stačí, když napíší povídku, básničku, úvahu či komiks na jedno z těchto témat: „Jaké řemes­lo byste si vybrali před sto lety?“ nebo „Jaké řemeslo byste si vybrali dnes?

Také v tomto roce nabízí projektu svoji součinnost Obec spisovatelů ČR.

Zapojte se i vy. Podrobné informace naleznete na http://www.npmk.cz.


Diskuze ke článku "„SLON BOB“ v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2