NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://www.nkp.cz:8080/knihovnam-test/aktuality/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

BARBIER, Frédéric. Histoire des bibliothèques : d’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles. [Dějiny knihoven. Od Alexandrie k virtuálním knihovnám.] Paris: Armand Colin, 2013. 301 s. : il. Collection U. Histoire.

ISBN 978-2-200-27440-5

Kdb T 235258

BRINTZINGER, Klaus-Rainer, Ulrich HOHOFF, hrsg. Bibliotheken : Tore zur Welt des Wissens / unter Mitarbeit von Benjamin Rücker. [Knihovny : brány do světa poznání.] Hildesheim: Georg Olms, 2013. 338 s. : il. Deutscher Bibliothekartag. Kongressbände.

ISBN 978-3-487-14888-5

Kfe 39.821

FUTTERLIEB, Kristin, Ivo VOGEL, hrsg. Neue Führungskräfte in Bibliotheken :  Erfahrungsberich­te aus der Praxis. [Noví manažeři v knihovnách. Zprá­vy z praxe.] Wiesbaden: Harrassowitz, 2013. 243 s. : il. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen, Bd. 56.

ISBN 978-3-447-06876-5

Kf 39.820

Kultura České republiky v číslech : vybrané údaje ze statistických šetření / Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2014. 29 s. : il., převážně tabulky.

Zb 9.725/B

Sdružení knihoven České republiky v roce 2013 : ročenka / odpovědný red. Lea Prchalová, Jaromír Kubíček. Ostrava: Sdružení  knihoven České republiky, 2014. 159 s. : barev. il.

ISBN 978-80-86249-70-4

Kpo 9.722/B

SMALLWOOD, Carol, Linda Burkey WADE, eds. Job stress and the librarian : coping strategies from the professionals. [Pracovní stres a knihovník. Strategie zvládnutí od profesionálů.] Jefferson: McFarland, 2013. ix, 201 s.

ISBN 978-0-7864-7180-5

Kr 39.827

Automatizace knihovnické a informační činnosti

KUROSE, James F., Keith W. ROSS. Počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2014. 622 s., il., portréty.

ISBN 978-80-251-3825-0

Abcb 39.960

Modele współpracy bibliotek publicznych : czy razem mozemy więcej, szybciej, lepiej? : X Ogólnopolska Konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych“, Warszawa, 7–8 listopada 2012 r. / redaktor tomu Lilia Marcinkiewicz. [Modely spolupráce veřejných knihoven. Jsme spolu více, rychleji, lépe? 10. celostátní konference „Automatizace veřejných knihoven“, Varšava, 7.–8. listopadu 2012.] Warszawa:  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. 178 s. : il. Propozycje i Materiały, 87.

ISBN 978-83-61464-75-4

Abda 39.836

Architektura knihoven

BLONDEL, Jean-François. Prestigieuses bibliothè­ques du monde. [Prestižní knihovny ve světě.]  Tou­louse: Oxus, 2013. 239 s. : barev. il.

ISBN 978-2-84898-160-4

Aa 39.823

CARR, Mary M. The green library planner : what every librarian needs to know before starting to build or renovate. [Plán ekologické knihovny. Co musí znát každý knihovník před začátkem stavby nebo rekonstrukce.] Lanham: Scarecrow Press, 2013. xv, 136 s.

ISBN 978-0-8108-8736-7

Aac 39.777

Vzdělávání knihovnických a informačních pracovníků

MYBURGH, Sue, Anna Maria TAMMARO. Exploring education for digital librarians : meaning, modes and models. [Za poznáním vzdělávání pro digitální knihovníky : význam, způsoby, modely.] Oxford: Chandos, 2013. XIV, 310 s. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-659-3

Va 39.852

SMALLWOOD, Carol, Kerol HARROD, Vera GUB­NITSKAIA. Continuing education for librarians : essays on career improvement through classes, workshops, conferences and more. [Další vzdělávání pro knihovníky. Eseje o zlepšení kariéry prostřednictvím kurzů, workshopů, konferencí a dalších.] Jefferson: McFarland, 2013. viii, 224 s.

ISBN 978-0-7864-6886-7

Vd 39.826

KNIHOVĚDA

HABECK, Reinhard. Záhady středověkých textů z celého světa : mysteriózní spisy a poselství minulosti. Praha: NS Svoboda, 2014. 255 s. : il. Mystery.

ISBN 978-80-205-0633-7

Xa 39.963

ŠIMEČEK, Zdeněk, Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati -- : dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: Academia, 2014. 499 s. : il., portréty, faksim. Historie.

ISBN 978-80-200-2404-6

Xc 39.957

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2