ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Německé i české knihovny se zapojily do společného projektu Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic. Cílem projektu bylo prostřednictvím sítě spolupracujících knihoven v příhraničních oblastech Česka a Saska zprostředkovat informace a informační zdroje uživatelům knihoven, studentům i všem ostatním zájemcům. Spolupráce a propojování vědeckých a veřejných knihoven, výměna a sdílení znalostí a zkušeností na daném území se může významným způsobem promítnout do úrovně a kvality vzdělání. Do projektu se zapojily čtyři knihovny v Liberci, Plzni, Chemnitzu a Zittau/Görlitzu. V rámci něj došlo ke zjednodušení meziknihovních výpůjčních služeb, díky čemuž mohou uživatelé získat požadované informační zdroje rychleji a za lepších podmínek. Byly zakoupeny elektronické knihy s cílem jejich optimálního sdílení, projekt také podpořil výzkum a výuku na zúčastněných vysokých školách. V průběhu workshopů byla diskutována témata současného fungování a řízení knihoven, které je ovlivňováno rychlým rozvojem informačních technologií. V rámci Dnů knihoven mohli studenti vysokých škol navštívit knihovny v Chemnitzu a v Plzni, seznámit se s jejich službami a nabídkou elektronických informačních zdrojů pořízených v rámci projektu. Vý­měn­né pobyty mezi českými saskými knihovnami pomohly ke zvyšování odborných kompetencí pracovníků knihoven.

(Bibliotheks Magazin – Nr. 3/2014, s. 146–148)

Dobrovolnická činnost se stává přirozenou součástí různých oblastí našeho každodenního života a dobrovolníci nejsou novým fenoménem ani ve slovenských knihovnách. Zkušenosti s jejich prací mají především veřejné knihovny, kde už dlouhodo­bě vypomáhají při různých činnostech – s organiza­cí akcí, donáškou knih seniorům a imobilním občanům, se čtením dětem apod. Dobrovolníci v knihovnách často představují alternativní způsob řešení ekonomických problémů a nedostatku personálu. Univerzitní knihovna v Bratislavě při přípravě programu dobrovolníků spolupracovala s Katedrou sociální prá­ce Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela a pracovníky Centra dobrovolnictví. Důležitým vý­sled­kem spolupráce s Centrem byl projekt Dobrovolnictví seniorů v Univerzitní knihovně UMB, který významně pomohl při tvorbě podmínek pro působení dobrovolníků v této knihovně. Knihovna si vytvořila databázi dobrovolníků, projekt finančně podpořila komunitní nadace Zdravé město. Dobrovolnický program je primárně zaměřen na seniory ve věku nad padesát let. Finanční prostředky z pilotního projektu byly použity na propagaci programu, přípravu informačního materiálu pro dobrovolníky se základními informacemi o jejich právech a povinnostech a úhra­du některých nákladů – cestovné, občerstvení, dár­ky pro dobrovolníky.

(Bulletin Slovenskej Asociácie knižníc – Roč. 22, č. 3/ 2014, s. 43–44)

Emirát Katar buduje svoji novou Národní knihovnu nejen jako centrum vzdělávání, ale i jako metropolitní veřejnou knihovnu pro všechny obyvatele. Národní příjmy Kataru pochází hlavně z těžby a zpra­cování ropy a zemního plynu, na něž připadá padesát pět procent tvorby HDP a osmdesát pět procent vývozu. Bohatství a životní úroveň Katařanů jsou srovnatelné se západní Evropou. V zemi působí od roku 1995 Katarská nadace, která má tři základní úkoly – podporu vzdělávání, podporu vědy a výzku­mu a rozvoj společnosti. Jedním z jejích hlavních cílů je vybudování Národní knihovny Kataru, která by měla mít za úkol podporu vědy a výzkumu, stej­ně tak jako rozvoj ekonomiky založený na mezinárodních informacích a znalostech. Ředitelkou projektu stavby katarské národní knihovny se stala Claudia Lux, bývalá prezidentka The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 2007–2009. Katarská Národní knihovna bude kombinovat funkce národní knihovny (definova­né UNESCO), univerzitní a centrální veřejné knihov­ny. Knihovna bude mít právo povinného výtisku, bude tvořit národ­ní bibliografii, bude centrem ISBN a bude mít i archivační povinnost dokumentů. Také naváže spolupráci s řadou výzkumných subjektů v zemi a umožní přístup k mezinárodním databázím. Bude ovšem také sloužit jako centrální veřejná knihovna, která bude připravovat akce na podporu čtenářské gramotnosti v Kataru.

(IFLA Journal – Vol. 40, No. 3/2014, s. 174–181)

Připravil ROMAN GIEBISCH


Diskuze ke článku "ZE SVĚTA"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2