INSPIRACE Z KNIHOVEN

Paměť Ostravy

Když je vaše město třetí největší v republice, tak se otevírají nezměrné možnosti pro činnost knihovny, vždyť ta naše – Knihovna města Ostra­vy – pokrývá celé město svou sítí 27 poboček a v centru města zajišťuje služby ústřední knihovna se specializovanými pracovišti. Současně se však ukazuje, že velké, kdysi průmyslové město se specifickou historií a různorodým obyvatelstvem má právě pro svou velikost a barevnost handicap anonymity, sociálního vylouče­ní a osamění. To, co platívá o komunitní činnosti na malých městech, se zde hůře naplňuje. To je pou­ze konstatování, ne stížnost. Nezoufáme, přijímáme výzvy a aktivně se podílíme na postupné proměně stavu ostravské společnosti.

Jedním z významných loňských projektů KMO se stala Paměť Ostravy – nezastíráme, že jsme se inspirovali mnoha jinými „pamětnickými“ projekty jak v rámci republiky, tak v rámci EU. Naše „Paměť“ byla koncipována formou přímé spoluprá­ce pracovníků knihovny s Ostravany ve věku 55 a více, organizovanými ve čtyřech nově vytvořených knihovnických klubech preseniorů a senio­rů. Pro aktivní zájem velké skupiny uživatelů KMO z oblasti historicky cenné Jubilejní kolonie bylo přidáno páté kontaktní místo.

Po schválení dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy z oblasti kultury byla prvním krokem medializace, tedy vyhlášení a propagace projektu. PR oddělení knihovny vytvořilo jednotný vizuál a logo projektu. Začali jsme samozřejmě doma: v našich pobočkách a ve všech pracovištích knihovny. Pak také v neziskových organi­za­cích, domovech pro seniory a zdravotnických zařízeních. Upoutávky byly umístěny v regionálním tisku, ve zpravodajích městských obvodů, v ostrav­ském vysílání Českého rozhlasu, na webových stránkách zájmových skupin seniorů. Ostravané zareagovali a vytvořily se pracovní skupiny zájemců.

Výsledkem by měla být určitá „databanka“, představující jedinečnou a přesto různorodou základnu vzpomínek. Chtěli jsme očima pamětníků zachytit nejen významné dny, ale především každodenní život na Ostravsku, což je nepochybně přitažlivé pro další generace, vnímající vytrácející se osobitost města.

Jedním z cílů při zachycování a následné prezentaci vzpomínek Ostravanů do Paměti Ostravy v podobě fotografií, literární tvorby, audio vzpomínek, tištěné i elektronické podoby prezentace bylo výrazným způsobem zlepšit PC gramotnost občanů města v kategorii 55+. Zvýšit tak i jejich sebevědomí a také možnosti dalšího zapojení do aktivit vyžadujících tyto dovednosti: „Ve svých sedmasedmdesáti se dvěma vysokými školami jsem byla počítačově negramotná. Myslela jsem, že se to už nikdy nenaučím, že už jsem na to stará. Všichni mi říkali: ,Prababičko, věnuj se pravnoučatům’. Ale naučila jsem se toho hodně. Na počítači dnes píšu, dokážu přijímat elektronickou poštu a dál budu využívat, co jsem se v knihovně na­učila,“ říká paní Mgr. Švidernochová, účastnice projektu.

Od května až do listopadu byly v jednotlivých pracovištích shromažďovány materiály, se kterými se dále pracovalo: nejčastější byla práce se skenerem a digitálním fotoaparátem. Podle zájmu a schopností účastníků probíhala školení PC dovedností. Ukázalo se, že pamětníci se chtějí schá­zet, sdělovat si osobní vzpomínky, vyměňovat zkušenosti, vzájemně se inspirovat, ale vytvořit si s pomocí knihovníka, knihovnice například svou vlastní prezentaci v powerpointu, o to příliš neusilovali. V listopadu proběhla společná schůzka všech účastníků s představením části jednotlivých výstupů. Následně došlo ke zpra­co­vání materiálů do jednotné podoby. Audionahrávky byly také přepsány do textové podoby. Vzniklo 16 výstavních panelů profesionálně zpracovaných naším PR oddělením. Texty byly vytisknuty nejen pro všechny účastníky projektu, ale také pro jednotlivé pobočky – aby byly k dispozici uživatelům KMO. Rovněž došlo k jejich předání Archivu města Ostravy, který projevil zájem o další spolupráci. Součástí výstupu je i CD s texty, fotografiemi, vyprávěním a shromážděnými písněmi.

Slavnostní zakončení projektu v prosinci 2014 ve společenském sále KMO se těšilo zájmu přispěvatelů, ale také jejich rodinných příslušníků a přátel. Fotografická část byla průběžně představena e-prezentací, pamětníci četli své vzpomín­ky na osvobození Ostravy, na významné osobnosti Ostravska, na obyčejný život v koloniích. Velmi potěšilo vystoupení mladých studentů ZUŠ E. Runda, kteří si kromě slezské hymny připravili také řadu ostravských písní. A když jako překvapení dostali zúčastnění do ruky text všem známé V jednym dumku na Zarubku…, překonali ostych a společně si zazpívali. Při následné vernisáži výstavy Paměť Ostravy zaznívala slova chvály a vyjádření chuti pokračovat dále.

Projektem vytvořené přátelské skupiny vzájemně se ovlivňujících vrstevníků se mohou dále setkávat v knihovně (a také mimo ni) i při jiných aktivitách. Zájemců o spolupráci na tvorbě Paměti Ostravy je stále dost, rozhodnutí pokračovat ve sbírání vzpomínek bylo jednoznačné a jednoduché. Můžeme tak průběžně ovlivňovat další životní etapu stárnoucích obyvatel a mož­ná přispět ke snížení osamělosti jako jednoho z nejvýznamnějších negativních fenoménů městského života současnos­ti. A obohatit sebe o poznání toho, jaké to tu kdysi bylo…

Projekt v číslech:

45 pracovních schůzek se zúčastnilo 360 účastníků
Setkání v rámci oslav 110. výročí pobočky Michálkovice 70
Setkání se seniorkami 40
Beseda Figurky Jubilejní kolonie pamětníka A. Blažka 40
Výstava fotografií Jubilejní kolonie tehdy a dnes 140
Výstava fotografií Hrabůvka tehdy a dnes 200
Komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie 15
Pracovní setkání zástupců jednotlivých skupin 16

Slavnostní představení výsledků projektu

—  vernisáž výstavy

—  představení výsledků projektu

—  čtení literárně zpracovaných vzpomínek apod.

—  za účasti představitelů KMO, městských orgánů a médií, samozřejmě především za účasti pamětníků a jejich rodinných příslušníků a přátel

80
Beseda (Ne)zapomenutá Hrabůvka 74

Celkem 54 konkrétních, přímých akcí s účastí 1035 přímo zapojených účastníků.

 

Za projektový tým JARMILA BUREŠOVÁ


Diskuze ke článku "INSPIRACE Z KNIHOVEN "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2