KLÁŘINA KUCHAŘKA ANEB DESET RECEPTŮ NA WORKSHOPY V KNIHOVNĚ

Komiksové stripy na divoko

KLÁRA SMOLÍKOVÁ klara.smolikova@tiscali.cz

Komiks děti milují, dospívající uznávají a dospělí čtenáři objevují. Jenže k porozumění komiksu nestačí jen přelouskat písmenka v bublinách. Na komiks se učíme dívat, rozumět mu, užívat si ho. Pro svoji specifickou formu na pomezí literárního a výtvarného umění se do něj dá dobře vstoupit skrze vlastní tvorbu, hry a aktivity. Pojďme si některé představit a lépe tak proniknout do komiksového čtenářství, nahlédnout, k čemu je dobré a jak jej rozvíjet.

Chutná dětem komiks? Foto Petr Ráček

Koncem roku se českými médii prohnala tisková zpráva, že jen polovina dětí má ráda komiks. Dokonce se objevily titulky hlásající „Půlku dětí komiks vůbec nezajímá“. Nebudu rozporovat průzkum projektu Čtení pomáhá, ale pokusím se jeho zjištění nahlédnout z poněkud jiné perspektivy. Ona ta průzkumnická kaše nebude tak hor­ká, jak se uvařila.

Údajně jen padesát procent dětí uvedlo, že má komiksy rádo a čte je pravidelně. Je dobré si uvědomit, že respondenty byly české děti a mládež do 18 let. Předškoláci a děti na prvním stupni totiž komiks milují. Proč by se tedy najednou obrátili proti němu? Co se stalo, že na druhém stupni je příklon ke komiksu méně výrazný a na střední škole jsou čtenáři komiksů považováni spíše za exoty? Proč by se najednou čtenářské chutě změnily?

Komiksové jednohubky v časopisech

Když jsem zhruba před patnácti lety začala přispívat do časopisu Sluníčko a o něco později do Mateřídoušky, vůbec mě nepřekvapilo, že v pravidelných anketách děti za nejoblíbenější rubriky označují ty komiksové. Lhostejno, zda jde o dvoustránkové příběhy nebo jen jeden komiksový proužek. Koneckonců dnešní rodiče včetně mě s nostalgií vzpomínají, jak v Ábíčku četli původní český komiks Příhody Malého boha, v Ohníčku si lámali hlavy nad Otazníky detektiva Štiky nebo fascinovaně objevovali francouzského Asterixe v Sedmičce pionýrů.

O trvalé oblibě Čtyřlístku se celkem ví, málokdo si však uvědomuje, že Knihovnička Čtyřlístek vlastně trošku tají, že se v ní vaří komiksy. Nejprve ty mimikry byly pochopitelné. Socialistický režim komiksu dvakrát nepřál, takže místo komik­su se používalo kreslený příběh nebo obrázkový seriál. Jenže něco z nedůvěry ke komiksu v nás zřejmě zůstalo.

Vadí absence komiksového čtenářství?

Milovníci komiksů si myslí, že knihovny se k jejich oblíbeným knihám a sešitům chovají macešsky. Nakladatelé si zoufají, že komiksy se málo prodávají. Dospělí nechtějí dětem kupovat knížky plné obrázků, které děti přečtou do třiceti minut. Knihovníci si nejsou jistí, proč by měli pořizovat poměrně drahá komiksová portfolia nebo komiksové sešity s velmi omezenou životností. Nikdo není spokojen a každý se uzavírá do sebe. Proto se snadno může stát, že malí čtenáři milující komiksové příhody v časopisech se nikdy nestanou čtenáři komiksů, možná se dokonce nestanou čtenáři vůbec.

A tady je potřeba zbystřit. Komiks pomáhá růst čtenářské i vizuální gramotnosti. Komiks se nedělí jen na dětský a superhrdinský, ale pokrývá řadu žánrů: fantasy, sci-fi, horor, western, detektivní, romantický, akční, dobrodružný nebo třeba erotický. Pomocí komiksu můžeme proniknout do historických souvislostí, filozofie nebo techniky, učit se cizí jazyky nebo cestovat po jiných zemích. Komiksu se ne nadarmo říká sekvenční umění, je třeba se na něj dívat, nejen číst, ale opakovaně pro­hlížet, rozumět a oceňovat obrazové zpracová­ní.

Kde začít?

Atraktivita komiksového média pro malé děti se zdá být očividná. Holčičky a kluci oceňují, že mohou v komiksu snadno sledovat děj. Když jim přečtete texty, jsou schopni si potom sami příběhem listovat a na základě kresby vybavovat, co je v jednotlivých bublinách.

Recepty pro komiksové hraní s předškoláky

—  Poznávejte piktogramy, které se v bublinách používají: srdíčko, žárovku, noty nebo lebku se zkříženými hnáty.

—  Všímejte si výrazů komiksových postav a zkus­te si je do předkreslených šablon nakreslit.

—  Rozeznávejte druhy bublin: Kdy si postava něco myslí, kdy křičí, kdy mluví? Jak na sebe bubliny navazují? Co se píše do rámečku?

—  Rozkreslete do předkreslených komiksových polí pohyb: výbuch sopky, spěchající želvu, kutálející míč. Jak se v komiksu vyjádří zvuk a jak se zvýrazní pohyb?

—  Rozstříhejte kopii stránkového komiksu po políčkách a zamíchejte. Potom hledejte návaznost jednotlivých polí.

—  Zahrajte si s pomocí jednoduchých rekvizit komiksový výjev a živé obrazy několikrát obměňte, abyste vytvořili komiksový strip. Nezapomeňte jednotlivé, po sobě jdoucí výjevy zdokumentovat.

Jak využít zájmu?

Foto Petr RáčekZájem začínajících čtenářů o komiks je nesporný. Komiksové bubliny psané často velkými tiskacími písmeny se dětem dobře čtou. Komiks dokáže ke čtení povzbudit i čtenáře slabší. Na prvním stupni jsou holčičky a kluci nadšení z vlastního tvoření, teprve až kolem desátého roku se (v souvislosti s nastupující krizí výtvarného projevu) zdráhají zapojit. Milou zprávou je, že dětské komiksy jsou pravidelně vybírány do seznamu Nejlepších knih pro děti a mládež a druhým rokem má komiksovou kategorii i cena Zlatá stuha.

Recepty pro komiksové tvoření s mladšími školáky

—  Všímejte si komiksových citoslovcí, přiřazujte je k obrázkům, vymýšlejte vlastní citoslovce.

—  S pomocí velkých komiksových bublin vystřižených z kartonu a doplněných textem vytvořte živý komiksový obrázek.

—  Seznamte se s komiksovými superhrdiny a jejich atributy, vytvořte vlastního superhrdinu.

—  Dopisujte texty do komiksu, ze kterého jste před kopírováním odstranili písmena z bublin a rámečků.

—  Vymyslete a dokreslete poslední chybějící políčko komiksového stripu (proužku).

—  Upozorňujte na komiksy v časopisech, učebnicích, výstavách či reklamách.

Potřebují čtenáři komiksy?

Mezi dětmi druhého stupně je řada slabých čtenářů, pro které je komiksové médium požehnáním. To však neznamená, že rozumět komiksu je samozřejmé. Teď je na čase seznamovat s komiksovou řečí, všímat si žánrové pestrosti, poznávat jednotlivé tvůrce, proniknout do komiksové historie i ochutnat novinkové tituly. Při tvořivých aktivitách doporučuji respektovat tvůrčí zdrženlivost, je vhodné rozdělovat účastníky do týmů, aby se každý mohl zapojit podle svých schopností, mít připravené polotovary.

Recepty pro komiksové experimentování se staršími školáky

—  Představte historii komiksu, prohlédněte si nástěnné malby v egyptských hrobkách,  tapisérii z Bayeux, mluvící pásky ze středověkých obrazů i první komiksy v časopisech.

—  Seznamte se s jednotlivými komiksovými žán­ry. Ukažte, že komiksové médium obstojí v literatuře pro děti i dospělé, že nezasahuje jen do beletrie, ale i do naučných knih.

—  Využijte obliby filmových adaptací komiksů a hledejte společné rysy komiksu a filmu (scénář, důraz na dialogy, práce s obrazovými poli, zachycení pohybu a zvuku, střídání záběrů, střih).

—  Pátrejte po rozdělení komiksových autorů: scenárista, kreslíř, kolorista a lettrážista.

—  Pusťte se do jednoduchého stripu na zadané téma, místo vlastních kreseb využijte fotografie ze starších časopisů nebo nakopírované obrázky, třeba i z komiksů.

—  Vytvořte komiks ze života vašeho města, vy­užívejte fotografie, používejte koláž nebo zpracování v grafickém programu počítače.

Příliš staří na komiksy?

Udržet středoškoláky coby čtenáře knihoven je klíčové. Mnozí z nich se však v dospělém oddělení cítí nekomfortně, množství titulů je zahltí. Přitom mají potenciál zorientovat se ve specifických druzích mediální komunikace, ocenit umělecké kvality zpracování a využít tvořivosti, která období dospívání provází.

Recepty pro komiksové hraní se studenty a pokročilými čtenáři

—  Vyhraďte komiksům pro mládež speciální mís­to, vytvořte prostor pro pohodlné listování a prohlížení. Oddělte komiksy, které nejsou určeny dětským čtenářům, od dětského oddělení.

—  Propojte dění v knihovně s komiksovými akce­mi typu Komiksfest či Crwecon, informujte o komiksových cenách Muriel, zvěte komiksové tvůr­ce na besedy a workshopy.

—  Do výstavního plánu zahrňte prezentaci komiksových kreslířů.

—  Sledujte komiksové weby a recenze, nebojte se do knihoven zařazovat zahraniční komiksy v originále.

—  Nabídněte školám představení komiksu v rám­ci mediální výchovy, nezapomeňte na stoupající oblibu využívání komiksových postupů v reklamě.

—  Informujte o komiksových soutěžích nebo sa­mi v knihovně takové akce iniciujte, do prezentace zahrňte i webové a facebookové stránky knihovny.

Foto Hanina Veselá

Počet komiksů ve fondech knihoven sice narůs­tá, knihovníci nezpochybňují jeho místo v knihovních regálech, ale zatím se jen málo angažují v jeho propagaci. Ta je nutná z několika důvodů. Pro část veřejnosti je komiks stále pokleslé médium a sami cestu ke kvalitním komiksovým titulům nenajdou. Rozumět komiksu není samozřej­mé, neboť se „čte“ jinak než text s ilustracemi a škol­ní literární ani výtvarná výchova ho nijak význam­ně netematizuje. Nezapomínejme, jak nás komiksové zpracování dokáže omámit v reklamě. Stej­ně dob­ře může přivést čtenáře k náročným tématům, kterým by se jinak vyhnuli.

Komiks smažme, važme, grilujme a nezapomeň­me jej dobře okořenit. Je to trošku divočina.

Klára Smolíková je spisovatelka, scenáristka a lektorka. Deset let učila v Táboře studenty knihovnictví, osm let vedla seminář mediální výchovy na Pedagogické fakultě UK v Praze.


Diskuze ke článku "KLÁŘINA KUCHAŘKA ANEB DESET RECEPTŮ NA WORKSHOPY V KNIHOVNĚ"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2