NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Bibliotečnoje delo za rubežom 2013: sbornik analitičeskich i spravočnych materialov/sost. J. G. Burmistrova [Knihovnictví v zahraničí 2013: Sborník analytických a informačních materiálů]. Moskva: Paškov dom, 2014. 148 s.

ISBN 978-5-7510-0584-9

Kfe G 209301

Geschäftsbericht des Büchereiverbandes Öster­reichs 2012–2014/[Gerald Leitner et al.] [Výroční zpráva Asociace rakouských knihoven 2012–2014]. Wien: Büchereiverband Österreichs, 2014. 142 s.: il.

Kp 39.865

CHAKRABORTY, Susmita a Anup Kumar DAS. Collaboration in international and comparative librarianship [Spolupráce v mezinárodním a srovnávacím knihovnictví]. Hershey: IGI Global, 2014. xxx, 374 s.: il.

ISBN 978-1-46664-365-9

Kfe 39.972

Knihovny Zlínského kraje: činnost a výsledky veřejných knihoven 2013/Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje, zprac. Jana Tomanco­vá. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2014. 44 s., příl.: il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-86886-47-3

Kfda 9.736/B

LBI – Lexikon der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Bd. 2, Lfg. 7. Widmungstitel bis Zwitterdruck. / herausgegeben von Konrad Umlauf und Stefan Gradmann; Red. Peter Lohnert. [Slovník knihovnické a informační vědy. Sv. 2, č. 7.] Stuttgart: Hiersemann, 2014. s. 961–1004: il.

ISBN 978-3-7772-0922-7 (soubor)

ISBN 978-3-7772-1418-4 (Band 2, Lfg. 7)

Ka 39.856

RASSADINA, Marina Igorevna. Orientacija na bibliotečnuju professiju: modul’nyj podchod [Orientace na knihovnickou profesi: Modulový přístup]. Moskva: Libereja-Bibinform, 2013. 127 s.: il., gra­fy, tabulky. Bibliotekar’ i vremja. XXI vek, no. 150.

ISBN 978-5-8167-0060-3

Kr 9.699/B

SIEBERT, Irmgard a Thorsten LEMANSKI. Biblio-thekare zwischen Verwaltung und Wissenschaft: 200 Jahre Berufsbilddebatte [Knihovníci mezi managementem a vědou: 200 let odborné diskuse]. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, 277 s.: il. Zeitschricht für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderbd. 111.

ISBN 978-3-465-04208-2

Kr T 235254

Organizace knihovních fondů

MARC 21: bibliografický formát: dodatek 2 / z angl. orig. … do češtiny přeložili Edita Lichtenbergová et al. Praha: Národní knihovna České republiky, 2014. [164] volných listů.

ISBN 978-80-7050-639-4

Odaba 9.753/B

Sítě knihoven

Bibliotheca  Antiqua 2014: sborník z 23. konference, 5.–6. listopadu 2014, Olomouc/editoři Rostislav Krušinský, Tereza Vintrová. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci; Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2014. 155 s.: il., faksim.

ISBN 978-80-7053-306-2 (Vědecká knihovna v Olo­mouci)

ISBN 978-80-86249-72-8 (Sdružení knihoven Čes­ké republiky)

Ti 40.014

Služby knihoven

ALLY, Mohamed a Gill NEEDHAM, eds. M-Libraries 4: from margin to mainstream – mobile technologies transforming lives and libraries [M-knihovny 4: Z okraje do hlavního proudu – mobilní technologie měnící životy a knihovny]. London: Facet, 2013. xxii, 250 s.: il.

ISBN 978-1-85604-944-3

Sdg 39.858

HYDER, Eileen. Reading groups, libraries and social inclusion: experiences of blind and partially sighted people [Čtenářské skupiny, knihovny a sociální začlenění: zkušenosti nevidomých a slabozrakých lidí]. Farnham: Ashgate, 2014. ix, 102 s.

ISBN 978-1-4094-4798-6

Sbd 39.859

KNIHOVĚDA

Autorské právo. Průmyslová práva, novela autorské­ho zákona od 7. 11. 2014: redakční uzávěrka 10. 11. 2014. Ostrava: Sagit, 2014. 208 s. ÚZ, č. 1047.                                                                                        Xd 9.746/B

JEŽEK, Vlastimil. Média a my. V Praze: Akademie múzických umění, 2014. 145 s. Management umě­ní – umění managementu, sv. 4.

ISBN 978-80-7331-304-3

Zd 40.003

TSELENTIS, Jason. Typografie: o funkci a užití pís­ma/z anglického originálu přeložil Jan Koubek. Praha: Slovart, 2014. 208 s.: il., portréty, faksim.

ISBN 978-80-7391-807-1

Zd 39.805

informatika

PILNÝ, Ivan a Tereza KUČEROVÁ. Manéž informačního věku: kdo uvízl v síti internetu. Brno: BizBooks, 2014. 230 s.: il.

ISBN 978-80-265-0169-5

Ife 39.806

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2