ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

V Zanzibaru (autonomní stát tvořící spolu s Tanganikou jednotný stát Tanzanie) nedávno proběhl výzkum informační gramotnosti, kterého se zúčastnilo 200 respondentů ze tří místních univerzit. Cílem výzkumu bylo prozkoumat současnou situaci a budoucnost programů informační gramotnosti ve vysokoškolském vzdělávání. Výsledky prokázaly, že existuje minimální míra informační gramotnosti a mizivé propojení mezi akademickými knihovnami a pracovníky univerzit. Zlepšení brání nedostatek kvalifikovaných odborníků, nedostatečné zázemí ve výuce a minimum spolupráce mezi knihovníky a členy akademické obce. Na základě těchto zjištění vypracovali výzkumní pracovníci doporučení, jak řešit tyto uvedené nedostatky: organizovat semináře informační gramotnosti a workshopy, vytvářet osvětové programy pro akademické pracovníky a motivovat k celoživotnímu vzdělávání v této oblasti. Ministerstvo školství se rozhodlo zřídit speciální Odbor informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, který se zabývá všemi aspekty týkajícími se ICT ve vztahu k základním školám až po univerzity. Zanzibarské knihovny si uvědomují, že výuka informační gramotnosti je nezbytná vzhledem k rostoucímu užívání internetu a elektronických zdrojů ve výuce. Podle výzkumu mají studenti velmi málo informací o využívání knihoven a hledání informací. Knihovny se sna­ží podporovat individuální výuku informační gramotnosti a budují užší vztahy s vy-sokoškolskými studenty prostřednictvím různých informačních kanálů včetně sociálních sítí.

(IFLA Journal – Vol. 40, No. 4/2014, s. 280–288)

Již v roce 2013 zahájila dánská ministryně kultury Marianne Jelved ambiciózní projekt Dánsko čte, jehož cílem je inspirovat 40 procent Dánů, kteří nemají zájem o čtení, aby svůj postoj přehodnotili. V současné době tak odstartovala druhá řada této dánské verze Světového dne knihy. Stěžejními partnery je ministerstvo kultury, více než 300 veřejných knihoven, na 200 knihkupectví a další subjekty knižního průmyslu z celého Dánska. Tato iniciativa byla vyhlášena na národním veletrhu knihy v Kodani 7. listo­padu 2014 a projekt počítá se zapojením 4000 dobrovolníků, kteří se pokusí nabídnout nečtenářům 100 000 knih. Dobrovolníci mohou knihy věnovat na různá pracoviště – do sportovních klu­bů, pečovatelských domů, věznic či nemocnic apod. Cílem je upozornit na zajímavou literaturu primárně dánského původu. Mediální kampaň na podporu čtení bude zahájena prostřednictvím sítě partnerů v celém Dánsku a zaštítěna Národní tiskovou agenturou. Tipy na vybrané tituly knih bude hodnotit odborná porota sestavená ze zástupců autorů, knihkupců, vydavatelů, novinářů a literárních vědců. 20 000 kopií od každého výtisku daného titulu bu­de pak distribuováno do veřejných knihoven. Akce je zajímavou příležitostí i  pro mladé začínající autory.

(Scandinavian Public Library Quarterly – Vol. 47, No. 4/2014, s. 25–27)

Městská knihovna Bautzen získala cenu Saská knihovna roku 2014 za své programy na podporu čtení. Situace v Německu vypadá tak, že knihovny musí bojovat o své čtenáře, mezi autory knih je velká rivalita a knižním vydavatelům kazí jejich zisky velké obchodní řetězce. Je třeba, aby knihovny v tomto složitém prostředí přicházely se stále nový­mi nápady, jak přilákat své uživatele. Jejich snahu pak oceňují Saské knihovní ceny, které uděluje německý knihovnický spolek a ministerstvo pro vědu a umění. V loňském roce vybíraly z devíti kandidátů a první cena byla 4000 eur. Městská knihovna Bautzen má stále rostoucí počet uživatelů a specializuje se na využití moderních médií, nabízí půjčování e-knih, audioknih a hudby na různých nosičích. Na 250 000 médií je schopno vyhovět potřebám dětských čtenářů. Knihovna s dětmi aktivně komunikuje a na základě požadavků se snaží o splnění jejich přání (například zavedení konzolových her). Knihovna v Bautzenu aktivně kontaktuje všechny školy a další organizace pracující s dětmi a nabízí své služby od předškolního věku. Pro přímé kontaktování dětí využívá moderních informačních kanálů, včetně sociálních sítí, a do svých aktivit zapojuje rodiče i prarodiče.

(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen – Jahrgang 7, Nr. 3/2014, s. 148–152)

Připravil ROMAN GIEBISCH


Diskuze ke článku "ZE SVĚTA"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2