NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Novinky z fondu knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Ihre Hamburger Bibliotheken: offen, zuverlässig, aktuell. [Vaše knihovny v Hamburku: Otevřené, spolehlivé, aktuální.] Berlin: Deutscher Bibliotheksverband, 2012. 26 s.: il.

Kc 9.717/B

PLOCHOTNIK, Tat’jana Michajlovna. Detskij bi­­blio­­tekar’: praktičeskoje posobije: scenarii, igry, master-klassy i dr. [Dětský knihovník: Praktická příručka. Scénáře, hry, mistrovské třídy a další.] Moskva: Libereja-Bibinform, 2014. 125 s.: il. Bibliotekar’ i vremja. XXI vek, no. 155.

ISBN 978-5-81-67-0065-8

Kr 9.716/B

SCHNAPP, Jeffrey T. a Mathew BATTLES. The library beyond the book. [Knihovna nejen pro knihy.] Cambridge: Harvard Univ. Press, 2014. 167 s.: il. MetaLABprojects.

ISBN 978-0-674-72503-4

K T 236258

Organizace knihovních fondů

MAREK, Jiří, Petra DĚDIČOVÁ a Jan SKŮPA. Open Access na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. 75 s.

Oaagb 9.740/B

SUMAN, Aporajita. From knowledge abstraction to management: using Ranganathan’s Faceted Sche­ma to develop conceptual frameworks for digital libraries. [Od znalostí abstrakce k řízení. Použití Ranganatanova facetového schématu k rozvoji koncepčního rámce pro digitální knihovny.] Kidlington: Chandos, 2014. xvi, 254 s. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-703-3

Of 39.853

Sítě knihoven

Annual report 2013 / executive editor V. V. Sidorin. [Výroční zpráva za rok 2013 Knihovny prezidenta Borise Jelcina.] Saint Petersburg: Boris Yeltsin Presidental Library, 2014. 111 s.: il.

ISBN 978-5-905273-50-6

Tp 9.724/B

Jahresbericht 2013. [Výroční zpráva za rok 2013 Německé národní knihovny.] Frankfurt am Main: Deutsche Nationalbibliothek, 2014. 82 s.: barev. il., grafy, tabulky.

ISSN 1864-2640

Taa 9.708/B

Zpráva o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liber­ci, příspěvkové organizace, za rok 2013 / předklá­dá Blanka Konvalinková, sestavila Dana Petrýdesová. Liberec: Krajská vědecká knihovna v Li­berci, 2014. 63 s.: barev. il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-85874-71-6

Ta 9.721

Služby knihoven

HÁJEK, Martin. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědné analýzy textů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 226 s.: il. Studie.

ISBN 978-80-7419-161-9

Zd 40.002

MATASSA, Freda. Organizing exhibitions: a handbook for museums, libraries and archives. [Pořádá­ní výstav. Příručka pro muzea, knihovny a archi­vy.] London: Facet, 2014. xviii, 302 s.: il., grafy, tabulky.

ISBN 978-1-85604-945-0

Sec 39.857

RIEDLOVÁ, Dana, ses. Aktivní občan a rozvoj lokálních prostředí a regionů: studijní materiály k výukovému modulu. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2013. 80 s. : il. + 1 DVD.

ISBN 978-80.904967-0

Sbb 9.738/B

SMALLWOOD, Carol, ed. Bringing the arts into the library. [Uvedení umění do knihovny.] Chicago: ALA Editions, 2014. xi, 233 s.: il.

ISBN 978-0-8389-1175-4

Seb T 233675

KNIHOVĚDA

KŘÍŽ, Jan a kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: nové výzvy k revizi předpisů v oblasti duševního vlastnictví a jejich aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k evropským, mezinárodním a vybraným zahraničním národním úpravám. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 84 s.

ISBN 978-80-87146-99-6

Xd 9.690/B

Lexikon des gesamten Buchwesens: LGB 2. Band 8, Lfg. 62, Zeugschnitt – Zyprische Schrift, Register. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. [Lexikon knižní kultury.] Stuttgart: Hiersemann, 2014. s. 401–480: il., faksim.

ISBN 978-3-7772-1412-2

X 39.839

ZÍDEK, Petr et al. Osobnosti Lidových novin: životní příběhy lidí, kteří vytvářeli nejstarší český deník (1893–1989). Praha: Knižní klub, 2014, 367 s.: portréty, faksim. Universum.

ISBN 978-80-242-4507-2

Zd 39.964

INFORMATIKA

Informace: poskytování a ochrana; Informatika; eGovernment: informační systém veřejné správy: redakční uzávěrka 1. 4. 2014. Ostrava: Sagit, 2014. 383 s. ÚZ: úplné znění, č. 1026.

ISBN 978-80-7488-052-0

Ig 9.679/B

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor a Kenneth CUKIER. Big Data / překlad Jakub Goner. Brno: Com­puter Press, 2014. 256 s.

ISBN 978-80-251-4119-9

Iea 39.816

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2