PSALO SE JINDE

HRADILOVÁ, Vlasta. Jedu si a čtu: autobusy plné knih. Právo – střední a východní Morava, č. 50, s. 13 (20150228). ISSN 1211-2119.

Příspěvek nám přibližuje akci v Lipníku nad Bečvou s názvem Knihy jedou za vámi, která se uskutečnila již potřetí. Spočívá v tom, že městská knihovna poskytne knihy vyřazené ze svého fondu do několika vybraných linkových autobusů. Cestující pak mají možnost si knihy rozebrat. Vyřazené časopisy se ocitají v čekárnách a objektech, které provozuje město. Akce probíhala od 3. do 7. března.

FUKSA, Aleš. Zlínští spisovatelé mají svoji literární tržnici. Právo – střední a východní Mora­va, č. 13, s. 8 (20150116). ISSN 1211-2119.

Článek popisuje zrod portálu Zlínská literární tržnice, za kterým stojí Jaroslav Kovanda a Milan Libiger. Projekt se zaměřuje hlavně na regionální literaturu – v současné době čítá více než 40 autorů – a není žánrově vymezen. Na jeho stránkách jsou obsaženy základní životopisné údaje a ukázky tvorby místních autorů. Jsou zde známé i méně známé literární osobnosti z regionu. Tržnice je otevřena všem a nezavírá se. Viz www.zlinska-literarni-trznice.cz.

RYCHLÍK, Martin. Kniha, již mohl číst i prv­ní český král. Lidové noviny: 24 hodin, č. 27, s. 20 (20150202). ISSN 0862-5921.

O výstavě Vyšehradského kodexu,  která proběhla v lednu tohoto roku v Zrcadlové kapli  Klementina (naposledy zde byl vystaven v roce 1969), informuje výše uvedený článek. Zmiňuje také historii této literární památky, její stěhování v průběhu historie, bezpečnostní opatření provázející výstavu a doprovodné akce. Výstava se dočkala vysoké návštěvnosti.

Hájková, Zuzana. E-knihu je snadné si vypůjčit: trendy v knihovnách. Veřejná správa, 2014, 25(24), s. 18–19. ISSN 1213-6581.

PhDr. Zuzana Hájková, působící v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, nám představuje půjčování e-knih. V této službě byla knihov­na průkopníkem. V článku nám vysvětluje důvody, které vedly k zavedení této služby, registraci na eReading.cz aj. V další části se zabývá cílenou propagací, jež proběhla ve formě letáků, reklamními akcemi, prostřednictvím Facebooku, webových stránek, tiskových zpráv atd. V poslední části článku autorka popisuje průzkum, který na téma půjčování e-knih proběhl na konci prázdnin minulého roku, a výhody i nevýhody e-knih.

Kábrt, Karel a Jiří Chum. Kramerius dneš­ní doby. Veřejná správa, 2014, 25(25–26), s. 15–18. ISSN 1213-6581.

Rozhovor s vydavatelem Karlem Kábrtem pojednává o nakladatelství Oftis, regionálních nakladatelstvích, zákonné povinnosti povinného výtisku, nepřehlednosti dnešního knižního trhu apod. Dále se věnuje marketingovým nástrojům propagace (sociálním sítím, e-shopu, účasti na knižních veletrzích), které by mohly zahrnovat i reklamu knihy v regionálním tisku. K. Kábrt hovoří o spolupráci regionálních nakladatelství s místními knihovnami a nutnosti zavést e-knihy. Zmiňuje také ekonomické náklady vydavatelství, zaměstnaneckou politiku malých nakladatelství, regionální granty, sponzorství aj.

V periodiku Veřejná správa, 2014, roč. 25, č. 24 + 25–26  vyšly i jiné příspěvky s knihovnickou tematikou.

Pořízková, Lenka. E-kniha v síti záko­na. Biblio: o knihách ze všech stran, 2015, 3(8)(leden), s. 24–26.

Autorka ve svém příspěvku vysvětluje, zda je e-kniha zboží, nebo služba. Výklady judikatury se různí. V příspěvku je často citován právník Radek Polčák, který objasňuje různé pohledy na e-knihy a na právo na informace versus ochrana duševního vlastnictví. Dále se v článku zmiňuje o „listině uživatele e-knih“ (tzv. knižní warez) a v závěru se věnuje volným licencím, jež jsou do budoucna velmi perspektivní.

KAISEROVÁ, Eva. Podpora autorů a literární tvorby. Biblio: o knihách ze všech stran, 2015, 3(9)(únor), s. 16.

Eva Kaiserová z nakladatelství Fortuna Libri a Jonathan Livingston reaguje ve svém příspěvku na některé záměry Asociace spisovatelů, která byla nedávno založena. Vyjadřuje se k tématům, jakými jsou profesní spolčování, práce nakladatelů, autoři a vydávání jejich děl – zvláště ve vlastním nákladu (tzv. „podnikání autorů“),  a to včetně oblasti e-knih, zálohy na knihy, distribuce knih, propagace apod.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ


Diskuze ke článku "PSALO SE JINDE"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2