ROZHOVOR s PhDr. DANOU KALINOVOU, ředitelkou společnosti Svět knihy, s. r. o.

Vybrat si z nabídky bude opět těžké…

Blíží se 21. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2015, a proto vám jako v minulých letech chceme v předstihu představit, co realizační tým pod taktovkou ředitelky společnosti letos pro vystavovatele, ale především pro návštěvníky připravuje. Veletrh se i tentokrát koná v prostorách Průmyslového paláce na Výstavišti Praha Holešovice.

Hned zkraje bych se ráda zeptala, jestli se změnou vlastníka holešovického výstaviště, jímž se od 1. ledna 2015 stala společnost Rozvojové projekty Praha, a. s., kterou vlastní hlavní měs­to Praha, změnily podmínky pro vystavovatele a v jakém směru? Myslím například ekonomic­ké, prostorové apod.

Přípravy letošního ročníku nebyly jednoduché, neboť jsme již od konce roku 2013 věděli o chystaných změnách ve správě areálu, smlouva o pronájmu Průmyslového paláce však byla s ná­mi podepsána až na podzim 2014. Snažila jsem se nepřipouštět si „černé“ myšlenky, věřila jsem slovům ujištění představitelů pražského magi­strátu, kteří o změnu na Výstavišti usilovali. Nemo­h­li jsme se však zodpovědně věnovat péči o vystavovatele, dokud jsme neměli sami jistotu, že jim nabídneme alespoň takové služby, na jaké byli doposud zvyklí. Myslím však, že se jedná o změnu k lepšímu, přístup nového správce je konstruktivní a slibný, a do našich vztahů s pronajímatelem Průmyslového paláce se tak vrací důvěra a společný zájem pozvednout areál Výstaviště na úroveň, kterou si zaslouží a potenciálně nabízí.

Povídáme si na začátku března, zatímco veletrh proběhne až v květnu (od 14. do 17.), předpokládám však, že největší část práce s pří­pravou programů a celou koncepci letošního roč­níku máte už hotovou. Teď nastává čas na dopilování programů, nebo očekáváte ještě nějaké zásadní změny?

V tomto období většinou dochází k modifikaci původních vždy zprvu maximálních představ o programové náplni, máme určité povědomí o naplnění obou složek rozpočtu, přestože nemáme dosud žádnou oficiální zprávu o výsledku našich dotačních žádostí a solventnost akce můžeme hodnotit až po prodeji poslední vstupenky. K žádným zásadním změnám již ale v této době nedochází, uzavíráme Katalog doprovodných progra­mů, řešíme konkrétní propagační nasazení a na­stá­vají dílčí produkční práce zaměřené na přípravu jednotlivých pořadů v rámci literárního festivalu i na organizaci výstavní části veletrhu – zároveň se již věnujeme koncepci příštího 22. ročníku.

Letos je čestným hostem Egypt, země s bohatou historií a kulturou, země, která v součas­né době prochází velkými společenskými změnami. Na co se mohou návštěvníci veletrhu tě­šit? Jak svou prezentaci egyptská strana pojímá? A budou se na ní podílet i naše vědecké instituce, například Egyptologický ústav, arabisté, překladatelé?

Egypt požádal o možnost být čestným hostem již v roce 2013 a my jsme od počátku věděli, že jeho prezentace je velkou příležitostí zviditelnit i práci českých vědců, překladatelů, autorů a nakladatelů. S touto úvahou však přistupujeme ke každému čestnému hostování. Připravili jsme zajímavý blok programů, s jejichž koncepcí nám velmi pomáhal doc. František Ondráš z Ústavu pro Blízký východ a Afriku a dramaturgyně Lucie Němečková. Nakladatelství Dar Ibn Rushd vydá­vá u příležitosti veletrhu antologii egyptských povídek, jsme v kontaktu s pracovníky Českého egyptologického ústavu FF UK či Orientálního ústavu AV ČR, s autory knih relevantního obsahového zaměření. Komunikace s pořadatelem čes­t­né účasti Egypta – General Egyptian Book Organization – probíhá prostřednictvím bohemi­sty profesora Khalida Biltagiho, bez jehož pomoci bych si přípravu neuměla představit, a díky spolupráci s Ambasádou České republiky v Egyptě a Ambasádou Egypta v ČR. Na veletrh přijede početná delegace, v níž nebudou chybět nejvýznamnější spisovatelé i osobnosti egyptské literární vědy.

Kromě stálic literárního festivalu – Světa knihy ve filmu a na jevišti či Ceny Jiřího Theinera – přicházíte v každém ročníku i s novými tématy. Letos jsou to Světoví knižní šampióni pro mladé čtenáře, Literární diaspora a Češi ve světě či Fotografie a kniha. Můžete je našim čtenářům blíže představit?

Veletrh Svět knihy Praha 2014_foto archivKnižní šampióni představí oceněné knihy pro děti a mládež. Světová produkce bude zastoupena formou výstavy The White Ravens 2014, kterou zapůjčí Mezinárodní knihovna pro mládež v Mnichově (Internationale Jugendbibliothek), jež rovněž každoročně publikuje katalog 200 význačných knih pro mladé čtenáře. O vybraných knihách z výstavy budou hovořit zástupkyně mnichovské knihovny, které publiku rády osvětlí i proces a kritéria výběru toho nejzajímavějšího, co ve světě vychází. O oceňování dětských knih v České republice budou diskutovat Jana Čeňková (česká sekce IBBY), Renáta Fučíková (Klub ilustrátorů dětské knihy) a Pavel Mandys (Magnesia Litera) s Radkem Malým (Literární akademie). Názor české odborné veřejnosti i dětí reflektují ocenění Zlatá stuha a anketa SUK – čteme všich­ni. Návštěvníci veletrhu budou mít možnost obě ocenění i jejich laureáty podrobněji poznat při výstavách v sále Rosteme s knihou a v prostoru Klubu knižních šampiónů.

Literární diaspora upozorňuje na autory, kteří žijí a tvoří v zahraničí a jejichž dílo je považováno za součást literárního bohatství země jejich původu. Navazující téma Češi ve světě je projektem, o němž uvažujeme od doby, kdy jsme ještě mohli prezentovat českou knižní kulturu v zahraničí a setkávali jsme se s mnoha vzácnými lidmi – krajany, dnes s tzv. zahraničními Čechy, o jejichž životě a díle se u nás málo ví. Zároveň představíme i některé z těch, kteří v zahraničí žili a po roce 1989 se vrátili do vlasti. Návštěvníci se mohou těšit například na Patrika Ouředníka, Soňu Červenou, Ivu Procházkovou, Jaroslava Vejvodu, Jana Nováka či zakladatelku projektu Čes­ká škola bez hranic Lucii Boucher Slavíkovou. Český rozhlas představí ve svých audionahrávkách rozhovory s dalšími zajímavými krajany.

Fotografické publikace tvoří autonomní část knižní produkce a často představují hodnotné a vysoce kvalitní ediční počiny. Proto chceme formou výstav a programu na tuto skutečnost více upozornit.

Ráda bych ještě zmínila jeden z odborných pořadů, jenž pod názvem Změny na mezinárodním knižním trhu přijede prezentovat znalec knižního oboru Rüdiger Wischenbart. Bude rozebírat fakta a přehledy ve vývoji mezinárodního trhu s tištěnými a elektronickými knihami. V Evropě povět­šinou trh s klasickými knihami upadá. Nicméně elektronických knih přibývá pomaleji, než se pře­d­pokládalo. Konsolidace v knižním průmyslu přináší větší a dominantnější hráče, kteří však nadále zůstávají malými v porovnání s celosvětovými aktéry, jako je Amazon nebo Apple, kteří se rozhodli nově vymezit vydavatelský průmysl.

Promění se vzhledem k těmto novým tématům i skladba domácích vystavovatelů, nebo zůstávají ti skalní, kteří pražský knižní veletrh považují za nepostradatelné místo prezentace své práce?

Veletrh Svět knihy Praha 2014_foto archivSkladba tuzemských vystavovatelů spíše kopíruje kondici českého knižního trhu, témata jsou určována s ohledem na potenciální čtenářský zájem a není mnoho nakladatelů, kteří s námi na jejich náplni aktivně spolupracují. Jako organizátor však máme povinnost upozornit na akci co nejví­ce návštěvníků, proto se snažíme o doplnění prodejní a prezentační nabídky nakladatelů zajímavým programem, který se již dávno rozrostl do rozměru literárního festivalu. Zájem zahraničních vystavovatelů je dán obchodní otevřeností českého knižního trhu, letos se bohužel ve stejnou dobu koná i mezinárodní knižní veletrh ve Varša­vě.

A na které zahraniční vystavovatele se můžeme těšit?

Egypt vystavuje na veletrhu poprvé a hned jako čestný host, věříme, že jeho účast bude úspěš­ná. Goethe-Institut se opět prezentuje německou literaturou a v rámci projektu Das Buch (společ­ný program Německa, Rakouska a Švýcarska), i v letošním roce přijedou velmi zajímaví spisovatelé. Větší prezentaci připravil také Ázerbajdžán. Celkem očekáváme programové a výstavní zastoupení z více než třiceti zemí a regionů (Bělorusko, Bulharsko, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Chile, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, USA, Velká Británie).

Za odpovědi děkuje Olga Vašková


Diskuze ke článku "ROZHOVOR s PhDr. DANOU KALINOVOU, ředitelkou společnosti Svět knihy, s. r. o. "

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2