Seminář Zvukové knihy v roce 2015

Jitka Němcová jnemcova@knihovnatr.cz

V Městské knihovně v Třebíči se 14. dubna 2015 sešli pracovníci ze zvukových oddělení knihoven ČR na pravidelném semináři s názvem Zvukové knihovny v roce …

Pro účastníky semináře zaměřeného na práci se zdravotně postiženými čtenáři byl v letošním roce připraven následující program:

— Aktuální informace z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze (dále jen KTN v Praze).

— Internetové mapy pro zrakově postižené – Mgr. Petr Červenka, Středisko pro pomoc studentům se specifickými potřebami Teiresiás, MU Brno.

— Portál Helpnet.cz – projekt INSPO, literární soutěž Internet a můj handicap a simultánní přepis mluvené řeči pro uživatele se sluchovým postižením – Jaroslav Winter.

— Hieronymus Lorm – prezentace o tvůrci Lormovy prstové dotekové abecedy pro hluchoslepé – Mgr. Dana Massowová.

— SKIP – Mgr. Helena Hubatková Selucká, sekce služeb osobám se specifickými potřebami – problematika půjčování zvukových knih osobám se zdravotním postižením v knihovnách.

— Projekt Naposlech.cz.

Seminář svým příspěvkem zahájil ředitel KTN v Praze Bohdan Roule a k němu se s dalšími informacemi připojily vedoucí knihovny Dagmar TurkováRenáta Meyerová, která vyřizuje objednávky zvukových knih pro knihovny. Smlouvu na roční paušální platbu, jež zajišťuje neomezené stahování dat z Digitální knihovny KTN v Praze, na tento rok podepsalo zatím 22 knihoven, ostatní knihovny dál platí za jednotlivé tituly.

Všechny analogové tituly nejsou ještě obnovené – převod na formát mp3 pozdržela absence techniků. Pokud uživatelé Digitální knihovny najdou titul, který ještě není obnovený a o který by měli zájem, stačí na něj KTN upozornit. Knihy na kazetách se opravují pouze výjimečně a jen těm knihovnám, které si spolu se žádostí o opravu pošlou příslušný počet kazet. V září loňského roku uvedla KTN v Praze do provozu třetí nahrávací studio, čímž se až o třetinu zrychlí nahrávání a vydávaní nových titulů – a tím i rozšíří nabídka pro knihovny.

Druhým bodem programu byla prezentace Mgr. Petra Červenky o výrobě a použití internetových map pro nevidomé a zrakově postižené. Teiresiás, který funguje při Masarykově univerzitě v Brně, středisko Elsa na ČVUT v Praze a společnost Seznam.cz spojily své síly a díky nim mají nyní nevidomí a zrakově postižení lidé možnost využívat mapy umístěné na portálu Mapy.cz. Běžné mapy jsou speciální metodou upraveny tak, aby byly po vytištění čitelné hmatem. Mapy se tisknou na takzvaný mikrokapslový papír a jsou opatřeny různými prvky, pomocí kterých se uži­vatel orientuje – například značky pro plošné objekty, bodové objekty, hmatové prvky atd. Mapy se rozdělují do jednotlivých mapových listů, kdy jeden list má rozměr A4 a jeho cena činí 35 korun. Klient si sám vybere, jakou oblast potřebuje zmapovat, a svůj požadavek zašle na středisko Teiresiás, kde mapu vytisknou. Protože se jednalo o technicky odbornou prezentaci, podrobné informace k těmto haptickým mapám lze najít na http://hapticke.mapy.cz anebo se přímo obrátit na Teiresiás (www.teiresias.muni.cz).

Letošního v pořadí již 17. ročníku semináře se zúčastnil Jaroslav Winter, autor a šéfredaktor informačního portálu pro zdravotně postižené Helpnet.cz, projektu Březen – měsíc internetu a držitel ceny Český zavináč. Helpnet byl založen v roce 2003 a věnuje se všem druhům zdravotních postižení, které jsou na portálu přehledně rozděleny do jednotlivých kategorií. Informuje o legislativě, sociálních službách, vzdělávání, zabývá se poradenstvím a přípravou různých projektů – například Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami (INSPO). Jeho součástí je konference, která se koná každý rok v březnu a je zaměřena na možnosti využití internetu a informačních technologií pro lidi se zdravotním postižením. Do projektu patří i literární soutěž Internet a můj handicap. Podrobné informace o projektu a soutěži a videozáznamy z konference jsou k dispozici na http://www.helpnet.cz/inspo.

Na stránkách portálu je – kromě mnoha dalších – odkaz na další portál pro sociální pomoc s názvem Pomoc na dvanáctce, který je určený nejen zdravotně postiženým, ale i seniorům jako poradna při orientaci v sociálních službách.

V článku jsem použila jen základní výběr služeb jmenovaného portálu, protože jeho nabídka je velmi rozsáhlá – zmínila bych ještě pořádání různých školení či možnost on-line přepisu mluveného slova pro sluchově postižené. Vše naleznete na webu www.helpnet.cz.

V poslední části svého příspěvku se J. Winter zabýval službami pro osoby se sluchovým postižením, takže Mgr. Dana Massowová následující prezentací plynule navázala a pokračovala v připraveném programu. Tato část byla věnovaná historii práce se zdravotně postiženými, a to představením osoby Hieronyma Lorma – tvůrce dotykové abecedy pro hluchoslepé. Dana Massowová pracuje v Muzeu Vyškovska a je autorkou publikace Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět. Případným zájemcům je možné na adre­se massowova@muzeum-vyskovska.cz zprostředkovat kontakt na putovní výstavu, která je věnovaná této osobnosti.

Mgr. Helena Hubatková Selucká zaměřila svůj příspěvek na problematiku půjčování zvukových knih osobám nejen se zrakovým postižením, ale i s jiným zdravotním handicapem. Před seminářem rozeslala knihovnám dotazník na toto téma a při semináři shrnula výsledky, kterých se jí dostalo. Tato část byla ryze knihovnickou záležitostí ve formě diskuse, otázek a odpovědí, a stále tedy platí – zvukové knihy jsou určené zdravotně postiženým čtenářům, kterým jejich handicap ne­u­mož­­ňuje číst běžnou tištěnou produkci. Musí se prokázat buď průkazem zdravotně postiženého, nebo doporučením odborného lékaře. Vhodná je speciální přihláška, ve které by mělo být dopo­ručení lékaře ve formě souhlasím/nesouhlasím, nikoliv vypsaná diagnóza.

Na rozdíl od zvukových knih se audioknihy půjčují všem čtenářům. Protože se jejich produkcí zabývá více vydavatelů a protože audioknihy mají u čtenářů velkou oblibu, je vždycky dobrým pomocníkem ucelený přehled nově vydaných titulů. Takovýto přehled přijeli představit v příspěvku o projektu Naposlech.cz Alžběta ŠkytováJakub Horák. Portál přináší informace o nově vydávaných titulech, ale také seznamy dříve vydaných titulů. Nabízí jejich recenze, rozhovory s autory a samozřejmě především podrobné vydavatelské informace ke každému titulu a zasílání e-mailového zpravodaje.

Projekt má připravené služby i pro knihovny, nabízí uspořádání besed s autory, tematické pořady, odborné konzultace a další služby. Více informací je k dispozici na http://naposlech.cz/knihovny.

Na závěr svého shrnutí semináře, který měl letos časově náročný program, bych chtěla poděkovat všem, kdo se ho zúčastnili a přijeli ze všech koutů naší republiky sejít se alespoň jedenkrát v roce osobně. Přednášejícím pak patří poděkování za brožury, kalendáře a další materiály, které pro seminář připravili. Těším se na setkání v příštím roce.


Diskuze ke článku "Seminář Zvukové knihy v roce 2015"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2