ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

V dánském městě Maribo vzniká koncepce nového druhu instituce v ambiciózním plánu města na re­de­sign knihovny, muzea a místního archivu. Tato nová koncepce může být návodem pro mnohá další města nejen v Dánsku. Maribo se nachází na ostrově Lolland v jižní části Dánska, pracovní místa zde ubývají, nemovitosti je těžké prodat a vysokoškolské vzdělání neexistuje. Místní knihovna je vlastně nejstarší veřejná knihovna v Dánsku s více než dvousetletou historií. Muzeum vzniklo z místních darů a lidé jsou na něj velmi pyšní, mají velký zájem na udržení těchto institucí. Jejich představitelé se tak s politiky dohodli na sloučení a sestěhování se do prostor starého muzea, které projde revitalizací. Vznikne nový druh komunitního centra, jehož hlavním principem bude maximální otevřenost všem návštěvníkům, zároveň dojde k rozšíření spolupráce s místními partnery a dobrovolníky. Rada města schválila sloučení organizací s nadšením a navrhla pracovní skupinu složenou ze zástupců organizací, města a architektů. Svoji spolupráci budou stavět na vzájemné smlouvě mezi partnery, která předpokládá jeden rozpočet a jednoho manažera. Tři organizace v jednom prostoru nabídnou nejen kulturní aktivity, ale také turistické informace. Bude zde i kavárna a dětské hřiště. Úzká spolupráce bude probíhat i v nabídce výstav, v poskytování knihovnických služeb a při práci s dětmi a mládeží. Stálá expozice muzea bude nahrazena kratšími aktuálními expozicemi, knihovna bude organizovat workshopy s muzejníky a archiváři.

(Scandinavian Public Library Quarterly – Vol. 47, No. 4/2014, s.10–12)

Státní vědecká knihovna v Prešově právě ukončila realizaci mezinárodního projektu Dokumentačně-informační centrum romské kultury. Projekt je realizován z Operačního programu Informatizace společnosti a knihovna musí zajistit jeho udržitelnost až do roku 2019. I romská kultura tak dostala možnost být digitalizovaná současnými moderními technologiemi s cílem uchovat ji pro další generace. V rámci tohoto projektu došlo k revitalizaci starší budovy, kterou knihovna zakoupila a následně vybavila technickým zařízením – počítače, kamery, diktafony apod. Vzniklo tak pracovní místo pro knihovníky, kteří si stanovili základní výzkumné úkoly – orální historii, hudební dědictví Romů a Romové a řemesla. Významnou částí projektu je oblast vzdělávání. Projekt chce vyvrátit stereotypní vnímání Romů pozitivními příklady vysokoškolsky vzdělaných Romů a zasadit se o další a intenzivnější zájem o vzdělávání zvláště u mladé romské generace. V rámci orální historie se centrum věnuje romským amatérským i profesionálním spisovatelům, nejčastěji se ale hovoří o romské menšině v souvislosti s hudbou. Projekt mapuje romské hudební festivaly, kterých je na Slovensku mnoho a mají několikaletou tradici. Vedle těchto činností nabízí centrum i studov­nu romistiky, která byla pojmenována po Eleně Lackové – významné romské spisovatelce.

(Knižnica – Číslo 1/2015, s. 3–6)

Německý projekt ViVaVostok je projektem Nadace Roberta Bosche a mezinárodní Nadace pro literaturu pro děti a mládež bývalého východního bloku. Pozvaní autoři budou číst ze svých knih, které nebyly dosud přeloženy do němčiny, a poté s pomocí tlumočníka povedou diskusi. Projekt probíhá v Městské knihovně v Drážďanech a dosud bylo realizováno devět akcí se spisovateli ze tří zemí. Vzhledem k nejbližším sousedům byli pozváni tvůrci z Polska a České republiky, a protože v Drážďanech funguje ruská škola a žije zde mnoho ruských emigrantů, byl pozván i ruský spisovatel. Výběr spisovatelů byl uzpůsoben pro dvanáctileté žáky. Z České republiky se akce zúčastnila například spisovatelka Alena Ježková, která je v Německu poměrně známá – její kniha Dračí polévka, která také ještě nebyla přeložena, popisuje život vietnamského chlapce v Pra­ze, který se potýká s každodenními problémy ve škole i v rodině. Toto téma bylo německým žákům velmi blízké, protože v Drážďanech žije velká vietnamská komunita. Děti byly v následné diskusi zcela otevřené. Protože v Německu žije až 40 % emigrantů a mnoho národnostních menšin, je nutné děti seznamovat s kulturou nejbližších sousedů touto nenásilnou formou. Děti na ni reagují velmi pozitivně. Počáteční obavy vedení knihovny, že o tyto besedy a veřejná čtení nebude zájem, se ukázaly jako liché a ViVaVostok bude jistě dále pokračovat.

(Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen – Jahrgang 8, Nr. 1/2015, s. 16–17)

Připravil ROMAN GIEBISCH


Diskuze ke článku "ZE SVĚTA"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2