FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

FROM THE CONTENTS

 • TOPIC: Mobile applications at memory institutions – why, how and how not to  Olga Čiperová |243
 • Mobile applications for the Kramerius digital library  Lenka Damborská |246
 • ELEVEN public relations TALES: Sixth tale – On arguments  Věra Ondřichová |249
 • Libraries today 2016: Wearing pink spectacles  |251
 • PROVENIO and research into book provenances at the National Museum library  Jaroslava Kašparová |252
 • Shards from history: The oldest Beroun libraries  Dana Hradilová |256
 • HOW TO: Sample job descriptions – an aid (not only) for human resources staff – 3  Zlata Houšková |257
 • Czech Republic of Readers: Selected phenomena – 2 Tippers  Jiří Trávníček |259
 • REVIEWS: The fertile lap of Czech literary erotica  Petr Nagy |261
 • Municiple chronicles Jiří Klusoň |263
 • Awards for librarians and libraries. How was it in 2015? Jaroslava Starcová |267
 • Rakovník Municipal Library – important anniversary  Kristýna Ortcikrová |275
 • HOW A GOOD CHILDREN’S LIBRARY IS MADE… The more heads the better – We are not rivals but partners  Zuzana Konvičková |276
 • LIBRARY STATISTICS: Loans of documents  Dana Smetanová, Vladana Pillerová |277
 • FROM ABROAD: Intercultural services in Madrid  Kateřina Nekolová |279
 • LIBRARIES IN SMALL MUNICIPALITIES: Městečko Trnávka Municipal Library  Jitka Stenzlová |284
 • HOW TO: A librarian can do more  Martina Kožíšek Ouřadová |286
 • TIP FOR YOUR LIBRARY  |287
 • Walker’s War OR HOW TO OUTWIT LITERARY WORKSHOPS: Dice with literary genres  Jiří W. Procházka, Klára Smolíková |288
 • INSPIRATION FROM LIBRARIES  |291
 • REGULAR FEATURES

 

AUS DEM INHALT

 • THEMA: Mobile App in Dateninstitutionen – warum, wie und wie nicht  Olga Čiperová |243
 • Mobil App für die Digitalbibliothek Kramerius  Lenka Damborská |246
 • ELF MÄRCHEN ÜBER PUBLIC RELATIONS: Das sechste Märchen – Über Argumente  Věra Ondřichová |249
 • Bibliotheken der Gegenwart 2016: Wir sehen es in rosigem Licht  |251
 • PROVENIO und die Forschung der Bücherprovenienzen in der Bibliothek des Nationalmuseums  Jaroslava Kašparová |252
 • Scherben aus der Historie: Die ältesten Bibliotheken in Beroun Dana Hradilová |256
 • WIE DARAUF: Die Modelarbeitsinhalte – ein Hilfsmittel (nicht nur) für Personalleiter – 3  Zlata Houšková |257
 • Die Tschechische Leserepublik: Ausgewählte Phänomene – 2 Tipper  Jiří Trávníček |259
 • REZENSION: Der fruchtbare Keil der tschechischen erotischen Literatur Petr Nagy |261
 • Über städtische Chroniken Jiří Klusoň |263
 • Die Schätzung der Bibliothekarinnen, Bibliothekar und Bibliotheken. Wie war es im Jahr 2015?  Jaroslava Starcová |267
 • Ein bedeutendes Jubiläum der Stadtbibliothek in Rakonitz  Kristýna Ortcikrová |275
 • Wie macht man die gute Kinderbibliothek... Zwei Köpfe wissen mehr als einer oder Wir sind keine Rivalen sondern Mitspieler  Zuzana Konvičková |276
 • AUS DEN BIBLIOTHEKARISCHEN STATISTIKEN: Die Dokumentausleihen  Dana Smetanová, Vladana Pillerová |277
 • AUS DEM AUSLAND: Interkulturelle Dienste in Madrid  Kateřina Nekolová |279
 • FÜR DIE BIBLIOTHEKEN IN KLEINEN DÖRFEN: Die Stadtbibliothek in Türnau  Jitka Stenzlová |284
 • WIE DARAUF: Bibliothekarinnen können mehr  Martina Kožíšek Ouřadová |286
 • EIN TIPP FÜR EURE BIBLIOTHEK |287
 • Der Walkerkrieg von Wolkers oder Wie kann man den Literarischenworkshops beikommen: Die Würfel mit Literaturgattungen  Jiří W. Procházka, Klára Smolíková |288
 • INSPIRATIONEN AUS BIBLIOTHEKEN  |291
 • STÄNDIGE SPALTEN

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
 • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
 • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2