Knihovny současnosti 2016: Vidíme to růžově

Přijměte pozvání na již 24. ročník konference Knihovny současnosti 2016, která proběhne ve dnech 6.–8. 9. 2016 v Olomouci v areálu Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Heslem letošního ročníku je Vidíme to růžově. Navzdory negativním zprávám, které převažují v médiích, věříme, že budoucnost není černá, ale růžová. Budoucnost lidstva i knihoven. Přístup ke vzdělání, knihám a informacím má (i díky moderním technologiím) více dětí než kdy dříve a knihovnám rostou noví čtenáři po celém světě. Knihovny se musí přizpůsobovat zvyšujícím se nárokům na erudici zaměstnanců, na přívětivé prostory, na sociální aspekt služeb. Pokud však obstojíme, mohou být knihovny jedním z míst, kde se naučíme hledět do budoucnosti s optimismem.

Tematické bloky se budou zabývat knihovnou coby primárně vzdělávací institucí, zaměřenou jak na vzdělávací programy pro uživatele, tak na zvyšování kompetencí pracovníků knihovny. Hovořit se bude též o bezpečnosti a protichůdných názorech na to, zda by měla být knihovna maximálně otevřeným prostorem pro širokou veřejnost, a snahách o vytvoření bezpečného místa pro čtenáře i veškeré pracovníky knihovny. V neposlední řadě se bude také diskutovat o vlivu a způsobech marketingu, který může rozšířit povědomí o knihovnách. Jednou z otázek v rámci marketingu bude i to, zda je marketingové oddělení výsadou pouze velkých knihoven, nebo by mělo být součástí i těch menších. A nezapomeneme ani na technologické a digitalizační novinky. Dotkneme se také strategických témat českého knihovnictví, a to nové Koncepce rozvoje knihoven, Centrálního portálu knihoven i projektu ROI.

Dalším velkým lákadlem letošní konference je účast zahraničních hostů – pozvání přijali: Inga Lundén, bývalá ředitelka stockholmské knihovny, a Jens Thorhauge, dánský odborník věnující se problematice knihoven.

Těšíme se na Vás v září, které bude v Olomouci růžové.

Připravila MARTINA HOREJŠOVÁ


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2