Jak se staví (knihovnický) sen: rekonstrukce knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity

PETRA GEORGALA Petra.Georgala@law.muni.cz

V programovém prohlášení prof. Naděždy Rozehnalové se při volbě děkana v roce 2006 poprvé objevil jeden z velkých cílů: rekonstruovat a rozšířit stávající prostory Ústřední knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen knihovny). Po zvolení prof. Rozehnalové do funkce děkanky se tento nelehký cíl začal postupně naplňovat – v roce 2007 byla zadána projektová dokumentace na nové rozšířené prostory a začal se zpracovávat projekt na financování celé rekonstrukce. Přelomovým rokem se pak stal rok 2012, kdy byla schválena dotace od Ministerstva školství z investičního programu „Rozvoj a obnova materiální a technické základny veřejných vysokých škol“. Bylo určeno, že dotace 62 milionů korun bude vy­užita nejen na rekonstrukci prostor knihovny, ale také na úpravu dvou podzemích podlaží fakulty (technické sítě), a že rekonstrukce bude probíhat od září roku 2013 do března 2015. Celková částka na rekonstrukci a vybavení se vyšplhala na 64,4 milionu korun.

Stěhování do náhradních prostor

Prostory po rekonstrukci 1V červenci po ukončení akademického roku 2013 začalo vyklízení a stěhování stávajících prostor knihovny. Knihovna a její fond se přestěhovaly do pronajatých prostor Moravské zemské knihovny (dále jen MZK) – sbaleno bylo téměř 3000 krabic, převezeno a vybaleno v MZK jich bylo kolem 2000. Knihovnice čekal nelehký úkol: vytvořit v MZK něco jako výdejnu knih, postavit vybranou část prezenčního fon­du v přízemí (současné prostory galerie) a v pronajatých skladových prostorách (7. patro) postavit fond absenční spolu s časopisy. Knihovnické služby byly omezeny, výpůjční služby fungovaly pouze formou požadavků/rezervace, které jsme vyřizovali do druhého pracovního dne. Fond knihovny byl rozdělen do několika částí: již zmíněný vybraný fond prezenční, vybraný fond absenční a vybrané časopisy. Zbytek fondu (tzv. starý fond, skladový fond, závěrečné práce) byl sbalen do krabic a po dobu rekonstrukce uzavřen. Během těchto prací bylo tedy potřeba upravit lokace fondu a uzavřít v OPACu tu část fondu, která zůstala nepřístupná.

Na dva měsíce dost práce, ale zde nám byla nápomocna tajemnice fakulty Ing. Přikrylová, která odsouhlasila větší počet brigádníků, jež se postupem času stali nedílnou součástí knihovny. V polovině září bylo vše připraveno ke spuštění provizorního provozu. I když jsme se snažili ze všech sil informovat o změnách, o možnostech, kde se dá dohledat to, co je uzavřeno, nastala samozřejmě panika a studenti (ne všichni) si občas stěžovali na vzniklou situaci.

Po dohodě s tehdejším vedením MZK se naši studenti mohli pohybovat ve všech studovnách a celková spolupráce s MZK byla více než skvě­lá. Knihy, které patřily k nám do knihovny a které kolegyně nacházely různě po studov­nách, k nám vždy doputovaly zpět, a naopak. Postupem času si uživatelé zvykli a my v podstatě také. Zde musím vyjádřit velké poděkování kolegyním ze služeb, které tuto situaci ustály s úsměvem a v dobré náladě (a že situace byla občas více než napjatá) i přesto, že kanceláře zůstaly na fakultě a v MZK jsme pracovní zázemí v podobě kanceláří neměly.

Stavební práce

Během září a října se do prostor fakulty začala stěhovat stavební firma. Pilíře stavebních prací byly naplánovány a mohlo se tedy začít. Jako první byly opraveny technické sítě, dalším z kro­ků byly bourací práce v prostorách knihovny. Prostory se rozšířily o bývalou tělocvičnu, posilovnu a šatnu, a knihovna tím získala 500 m2. Při vybourávání nového průchodu do volného výběru nalezli dělníci základní kámen fakulty, což vzbudilo velkou radost a pozornost médií. V kameni byly zakládací listiny z roku 1928 s podpisem tehdejšího prezidenta a dalších významných osobností akademického a politického života.

Prostory po rekonstrukci 2

Postupně se začaly objevovat první obrysy toho, jak bude knihovna vypadat. Stavební prá­ce byly předávány v termínech a v kanceláři vedení probíhaly živé debaty a rozhodování ohled­­ně interiéru: doplňuje se zařízení kanceláří, vzniká nová úprava sociálního zázemí u kanceláří a další maličkosti. Během provozu byly nastěhovány zpět depozity, které byly ještě o jed­nu místnost rozšířeny.

Stěhování zpět a vybavení interiéru

V lednu roku 2015 byl uzavřen provizorní provoz a krabice se opět začaly naplňovat. V té do­bě se začínalo také s vybavením interiéru. Přenáším se teď na chvíli do dané situace a zkusím vám zprostředkovat přímý průběh prací. Zatímco krabice jsou sbaleny a v přízemí MZK je vše vyklizeno, v případě interiéru započíná zpoždění s dodacími lhůtami: část atypických regálů, stoly a pulty jsou vyráběny na zakázku a občas se nedaří termíny dodržet.

Prostory po rekonstrukci 3Jako první byly vybaveny kanceláře, a tak se mohla stěhovat alespoň kancelářská část. Když dorazily atypické regály, začalo stěhování prezenčního fondu a jeho stavění do regálů. Další dodanou částí interiéru byly boxy na časopisy. A pokračujeme: pulty se dodělávají, židle se vzorkují, popřípadě reklamují. Stoly se usazují, elektrické vedení, bezpečnostní techni­ka se zapojuje. Jediné, co nám stále chybí, jsou regály do volného výběru – na ty se stále čeká. Probíhá nové vzorkování od jiného dodavatele a za účasti lehké hysterie obou stran jsou nakonec vybrány. Zde je nutné podotknout, že časově jsme už na začátku března (oficiální zahájení bylo naplánováno na 25. 3. 2015).

Během víkendu 14.–15. 3. začínáme regály do volného výběru stavět a v pondělí jsou připraveny. Můžeme spustit stěhování a stavění fondu. Po vyhlášení akce „Vzhůru do tepláků“ s prosbou o pomoc se do vybalování krabic a stavění fondu pustila i část akademické a ne­akademické obce – vše dopadlo dobře a fond byl během čtyř dnů přestěhován, vybalen, postaven, urovnán. Mezi všemi těmito knihovnickými pracemi pobíhali kolegové z Centra informačních technologií, kolegové ze Správy bu­­dov fakulty – i těm patří naše díky. Další knihovnické práce, které jsme museli zvládnou do otevření knihovny, nebudu vyjmenovávat, připadala bych si, že nosím dříví do lesa, ale nemohu nenapsat, že to byly fakt nervy.

Slavnostní zahájení provozu

Ve středu 25. 3. 2015 kolem poledne se vše zastavilo, uklidnilo a my máme konečně čas se podívat, jak knihovna vypadá. A že vypadá krásně: Prostor je úžasný, součástí knihovny se stává i základní kámen fakulty, uživatelé dostávají jak studijní, tak i relaxační prostory. Pro studenty, kteří preferují klid na učení, máme čtyři individuální boxy. Fond je rozdělen na právní a neprávní. Knihovna konečně získala také prostory pro semináře, výuku. Součástí knihovny jsou dále dvě studovny – v jedné je prezenční fond a druhá je nazvaná klidovou. V prostorách jsou umístěny multifunkční ko­pírovací stroje, velkou plochu prezenční stu­dovny osvětluje biodynamické osvětlení. Na stěnách knihovny jsou graffiti brněnského výtvarníka Tima a hned při vstupu si můžete všimnout obrazu, který fakultě při příležitosti otevření nové knihovny věnoval akademik a uznávaný brněnský malíř JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Ale abych pouze nechválila, pro veřejnost jsme otevřeli 30. 3. 2015, kdy stále ještě pro­bíhal zkušební provoz. Nebyly bychom to my, knihovnice, kdyby nám něco nechybělo, něco se nemělo udělat jinak a podobně. Oficiální otevření však proběhlo úspěšně a na naše nové prostory jsme hrdé. Děkujeme všem, kteří se podíleli jakoukoli prací a pomocí.

Foto Jitka Janů


Diskuze ke článku "Jak se staví (knihovnický) sen: rekonstrukce knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2