NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

BALKOVA, Irina Viktorovna. Spravočnoje posobije bibliotekarja: bibliotekovedenije, bibliografija, bib­liotečno-informacionnoje obsluživanije. [Příručka knihovníka: knihovnictví, bibliografie, knihovnic­ko-informační služba.] Moskva: Paškov dom, 2014. 341 stran.

ISBN 978-5-7510-0637-2

Oz T 239475

Libraries change lives. [Knihovny mění život.] Woluwe-Saint-Lambert: Reading & Writing Foundation, 2015. 55 stran: barevné ilustrace, portréty.

Kff 9.813/B

RANKOV, Pavol. Znalostní pracovník v informační společnosti. V Opavě: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky, 2014. 152 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-7510-123-5

Kr 9.818/B

Organizace knihovních fondů

BERGER, Sidney E. Rare books and special collec­tions. [Vzácné knihy a speciální sbírky.] London: Facet, 2014. xxii, 537 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-78330-015-0

Oaah 40.088

WANNER, Michal. Základní pravidla pro zpracování archiválií / kolektiv pracovníků pod vedením Michala Wannera. 2., opravené a rozšířené vydání. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2015. 378 stran: tabulky.

ISBN 978-80-86466-78-1

Oaah 40.102

Sítě knihoven

Eesti Rahvusraamatukogu aastaraamat 2014. [Ročenka Národní knihovny Estonska 2014.] Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2015. 26 stran: barevné ilustrace.

Taa 9.814/B

Knihovna města Olomouce / redaktor Lenka Prucková. Olomouc: Knihovna města Olomouce, 2014. 20 nečíslovaných stran: ilustrace.

ISBN 978-80-85061-63-5

Tec 9.810/B

Výroční zpráva za rok 2014. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2015. 12 nečíslovaných stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-80-7055-207-0

Ta 9.796/B

Služby knihoven

BOLLMANN, Stefan. Ženy a knihy: vášeň s následky / z německého originálu Frauen und Bücher … přeložila Nina Fojtů. Brno: Host, 2015. 349 stran: ilustrace, portréty, faksimile.

ISBN 978-80-7491-410-2

Sf 40.181

RANKIN, Carolynn a Avril BROCK. Library services from birth to five: delivering the best start. [Knihovnické služby od narození do pěti: poskytování nejlepšího startu.] London: Facet Publishing, 2015. xxv, 326 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-78330-2

Sbc 40.086

SACHARENKOVA, R. S. a O. M. URŽUMOVA. Specialist knižnogo rynka: kreativnost´ professii: idei, metodiki, dejstvija. [Odborník knižního trhu: kreativita profese: nápady, metodiky, činnosti.] Mosk­va: Libereja-Bibinform, 2014. 128 stran: ilu­stra­ce. Bibliotekar’ i vremja. XXI vek: 100+100 vypuskov; no. 154.

ISBN 978-5-8167-0064-1

Se 9.728/B

KNIHOVĚDA

ČADA, Karel. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komer­cia­lizace. Plzeň: Alevia, 2014. 320 stran.

ISBN 978-80-905538-0-4

Xd 40.189

Lexikon des gesamten Buchwesens: LGB 2. Band 9, Lieferung 69/70, Register zu Bänden 1 bis 8. [Lexikon knižní kultury. Sv. 9, č. 69/70, Rejstřík k svaz­kům 1–8.] 2., völlig neu bearbeitete Auflage. Stuttgart: Anton Hiersemann, 2015. Strana 321 až 480.

ISBN 978-3-7772-1518-1

X 40.211

LYONS, Martyn. Books: a living history. [Knihy: živoucí historie.] London: Thames & Hudson, 2011. 224 stran: ilustrace (převážně barevné), faksimile, portréty.

ISBN 978-0-500-29115-3

Xa 40.221

BIBLIOGRAFIE

Istoriko-bibliografičeskije issledovanija: sbornik naučnych trudov. Vypusk 12. [Historicko-bibliografické výzkumy: sborník vědeckých prací. Sv. 12.] Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacional’naja biblioteka, 2013. 224 stran.

ISBN 978-5-8192-0451-1

Bd T 234795

JEREMENKO, I. P., red. Bibliografičeskij učet v Rossijskoj Federacii. [Bibliografická kontrola v Rus­­ké federaci.] Moskva: Paškov dom, 2014. 144 stran.

ISBN 978-5-7510-0631-0

Bcb T 239474

Připravila EVA MACKOVÁ


Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2