Digitalizace v Jihočeském kraji: fondy knihovny i dalších paměťových institucí v digitální podobě

ZUZANA HÁJKOVÁ hajkova@cbvk.cz

JIŘÍ NECHVÁTAL nechvatal@cbvk.cz

Naším příspěvkem navazujeme na sérii článků, které se v tomto časopisu zabývají průběhem digitalizace v jednotlivých krajích. Stejně jako v ostatních krajích i v kraji Jihočeském jsou digitalizační práce součástí komplexního projektu – zde Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji, který zahrnuje šest částí: Elektronická spisová služba; Digitální mapa veřejné správy; Digitalizace a ukládání dat; Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS; Datové skla­dy, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence; Technologické centrum.

Právě v části projektu „Digitalizace a ukládání dat“ realizuje Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a dalšími paměťovými organizacemi zřizovanými Jihočeským krajem digitalizaci zejména regionálních periodikmonografií. Do konce doby udržitelnosti projektu (do 31. 12. 2019) předpokládá Kraj digitalizaci přibližně 1,8 milionu stran předloh dokumentů regionálního kulturního dědictví.

Digitální knihovna JVK

Digitalizace probíhá dvojím způsobem: přibližně 370 000 stran bylo digitalizováno dodavatelským způsobem a zbývající fond – tj. 1,5 milionu stran – je digitalizován na nově vybudovaném pracovišti krajské digitalizační jednotky. Digitalizace je prováděna v souladu se standardy Národní knihovny ČR – v rámci realizace krajské digitalizační jednotky byla zpracována podrobná metodika digitalizace, která plně respektuje uvedené standardy.

Výstupy z digitalizace v podobě standardizovaných balíčků dat ukládá Jihočeský kraj do systému pro dlouhodobé uložení digitálních dat kulturního dědictví – v Krajském digitálním repozitáři, ale již nyní jsou také zveřejňovány v digitální knihovně Jihočeské vědecké knihov­ny v Českých Budějovicích.

Postilla super evangeliaJihočeská PravdaJaký tedy byl a je podíl Jihočeské vědecké knihovny na tomto krajském projektu? Naše knihovna na něm spolupracovala již od samého počátku, podílela se na přípravě projektu, definovala vhodné dokumenty k digitalizaci – ať již z vlastního fondu, nebo z fondů dalších paměťových institucí v kraji. Poměrně náročnou etapou bylo odhadování počtu stran periodik určených k digitalizaci, které bylo nezbytné vyčíslit před samotnou realizací projektu. Velká pozor­nost byla věnována i podrobné metodice digitalizace, aby bylo zabezpečeno co nejpřesnější zachycení obrazové předlohy, a na druhé straně eliminována možnost poškození digi­talizovaných dokumentů. Knihovna zajišťuje také potřebné údaje pro metadata digitalizovaných dokumentů, a to přímo ze svého elektronického katalogu. Předává údaje do Re­gis­­tru digitalizace, a tak se snaží předejít mož­né duplicitě při digitalizaci v jiných projektech či v jiných institucích.

Knihovna se zároveň podílí na kontrole vý­sled­ků skenování po importu do digitální knihovny JVK. Kontrola probíhala jak nad výsledky digitalizace zajištěné dodavatelsky, tak i nadále nad výsledky vytvářenými v rámci krajské digitalizační jednotky. Zásadním podílem je však zveřejnění výsledků digitalizace z fondů knihovny i z fondů jiných paměťových institucí kraje v digitální knihovně JVK.

Digitální knihovna JVK je dostupná na adrese http://kramerius.cbvk.cz/. V současné do­bě zahrnuje přes 1,5 milionu digitalizovaných stránek různých typů dokumentů (monografií, periodik a map). Najdete zde více než 370 000 stran dokumentů, převážně regionálních periodik, zdigitalizovaných v rámci projektu s Jihočeským krajem. Své fondy pro digitalizaci poskytlo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Prácheňské muzeum v Písku. Celkem se jednalo o padesát titulů, jmenujme například Böhmerwald, Budweiser Zeitung, Bürgerfreund, Českobudějovické listy, Hlasy ze Šumavy, Jihočech, Jihočeský sborník historický, Otavan, Šumavské proudy a další. Asi 100 000 stran dokumentů pochází ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny. Jedná se hlavně o historicky význam­né prvotisky a rukopisy, jako je Bible kralická, Historia scholastica, Bible pražská, Janua linguarum reserata aurea a další. Součástí digitál­ní knihovny je také více než tisíc historických a regionálních map, najdete zde například kolorované atlasy Atlas novus terrarum, La Suisse divisée en ses treze cantons, ses alliez et ses sujets, historické mapy Bohemia, Bechiner Kreis, Borussiae regnum i novodobé regionální mapy Budějovicka a oko­lí.

Ukázka z historického atlasu La Suisse divisée en ses treze cantons, ses alliez et ses sujetsNejvětší část sbírek představují periodika získaná na základě replikačních smluv s jinými knihovnami v ČR (Národní knihovna ČR, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Národní lékařská knihovna). Jedná se o asi milion stran dokumentů. Tyto fondy jsme vlastními silami převedli do formátu JPEG 2000 a zpřístupnili našim čtenářům, opět přes systém Kramerius. Jsou tak k dispozici například Lido­vé noviny, Národní listy, Budivoj, Časopis lékařů českých a další. Digitální archiv Jihočeské vědecké knihovny budujeme od roku 2003 a do jeho rozšíření a úprav investujeme nemálo času a prostředků. Denně do digitálního archivu přistupuje průměrně 80–100 unikátních návštěvníků, kteří si zobrazí okolo 250 stran dokumentů. V důsledku omezení daného autorským zákonem jsou tituly mladší sedmdesáti let dostupné pouze na počítačích v budovách naší knihovny.


Diskuze ke článku "Digitalizace v Jihočeském kraji: fondy knihovny i dalších paměťových institucí v digitální podobě"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2